x
     

EKO BAŞKANIN ŞİFAHİ TALİMATIYLA.,

29 Temmuz 2022 Cuma , 10:58
Okunma: 1312
0 Yorum

Yapılan!

 

Çeşme belediyesi,
 
Tarafından askıya çıkarılan,
 
Nezir'in Planın iptali için açtığımız,
 
Davayı sizlerle paylaşıyoruz. 
 
T.C
İZMİR İDARE MAHKEMESİ’NE
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR

DAVACI : TEMİZ İZMİR DERNEĞİ
DAVALI :1-ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İsmet İnönü, Atatürk Blv. No: 2, 35930 Çeşme/İzmir

2- İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark   içi 1 no'lu Hol, 35250 Konak/İzmir

DAVANIN KONUSU:Dalyan Mah.  1/1000 Ölçekli 
           
Uygulama İmar Planına İtirazlarımız.

                    Belediyeniz ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanarak  askıya çıkarılmış olan İzmir İli, Çeşme İlçesi, Dalyan  Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,  3194 sayılı İmar Kanunu, 362/3830 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile planlama ilkelerine aykırı olduğundan ve yapılan  bu değişiklikte planın iptal edilmesini talep ediyoruz.
 
Şöyle ki;

1-Plan değişikliği yapılan alan kıyı kenar çizgisinden itibaren ilk 100m içinde sahil şeridinde  kalmakta olup, 3621/3830 sayılı Kanun gereğince kısmi yapılaşması olmayan alanlarda,  kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde ilk 50m’lik kısmı yeşil alan olarak kamuya terk edilmesi ve ikinci 50 m’ si ise günübirlik tesis alanı olarak planlaması gerekmekte iken, askıdaki bu plan değişikliği bu hususlara uyulmamıştır.

2-1/1000 Ölçekli Mer’i imar planında açık  otopark olarak ayrılmış alanın girişine planlanmış olan bu yapı, otopark alanını azalttığı gibi, otoparktaki araçların 12m’lik yola çıkışında araçların görülebilirliğine  engel olacağı için can ve mal güvenliğini açıkça tehdit etmektedir.

3- Planlanan alandaki  azalan otopark alanına eşdeğer alan gösterilmemiş olması planlama ilkelerine aykırıdır.

4-İmar Planı Yapım Yönetmeliğinde ‘’Bakı’’ alanı şeklinde bir kullanım tariflenmemiştir. Ayrıca, imar planı ile yasal hale getirilmeye çalışılan mevcut yapı seyir terası olmayıp bu haliyle de planlama ilkelerine aykırıdır.

5- Ruhsatsız olarak yapılmış olan mevcut kule, yapı niteliğinde olduğundan Yapı Ruhsatı düzenlenmesi gereken yapılardan olup, ayrıca tescil edilmiş bir  parsel üzerine yapılması mümkündür. Bu şartların hiç birini sağlamayan ruhsatsız veya ruhsata aykırı bir yapıyı, yasal hale getirmek amacıyla imar planı yapılması ve onaylanması bilindiği gibi kaçak yapılaşmayı teşvik edeceği gibi kanunen de suç teşkil etmektedir. O nedenle planın iptal edilmesi gerekmektedir.

6-Askıdaki imar planı değişikliğinde, ‘’5.50mX5.50m ebatlarında ve 12.50m yüksekliğinde kule yapılabilir’’ şeklinde  plan notu eklenmiştir. Burada açıkça bu ölçülerdeki mevcut  bir yapının tarifi yapılmış diğer bir deyişle adrese teslim bir plan yapılmıştır. Oysa planlamada yapının ebatları değil, TAKS, KAKS ve yükseklik gibi hususların belirtilmesi gerekmektedir. Bu haliyle de planlama ilkelerine  aykırılık teşkil etmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, askıdaki İzmir İli, Çeşme İlçesi, Dalyan  Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,  3194 sayılı İmar Kanunu, 362/3830 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile planlama ilkelerine aykırı olduğundan ve yapılan  bu değişiklikte bir  kamu yararı olmadığından dolayı plan değişikliğinin iptal edilmesini talep ediyoruz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına İlave Plan Notları Tadilatı ve Uygulama imar Planı değişikliği işlemlerinin ve ilgili Nazım İmar Planı Uygulama Hükümleri ile dayanak tüm belediye meclisi kararlarının İPTALİYLE işlemlerin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacağından YÜRÜTMENİN DURDURULMASI istemidir.
 


Kaynak: