x
     

Eksik Yazmışız!!!

14 Mart 2022 Pazartesi , 19:28
Okunma: 1161
0 Yorum

Görev süresi bitene kadar daha kaç ülke gezilecek?

 

Geçtiğimiz gün,


Sırada hangi davet var? Tasarruf tedbirleri yurtdışı seyahatlerini kapsamıyor mu?


Haberimizin içeriğinde,

06-10 Mart 2022 tarihinde (BAE) Birleşik Arap Emirliklerinin Dubai şehrinde gerçekleştirilen AIPH Uluslararası Bahçe Bitkileri "Üreticileri Birliği'nin ilk fiziki konferansına Expo 2026 İzmir için gelişme raporunu sunmak üzere davet edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Güven EKEN ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı Basın Yayın Şube Müdürlüğünde görevli İZELMAN A.Ş. personeli fotoğrafçı Emirali KOKAL 05 Mart 2022 saat 15.00 - 08 Mart 2022 saat 16.00 tarihleri arasında katılım sağlamışlardır."
 
Birleşik Arap Emirliklerinin Dubai şehrinde gerçekleştirilen AIPH Uluslararası Bahçe Bitkileri "Üreticileri Birliği'nin ilk fiziki konferansına,

Sadece Tunç SOYER, Güven EKEN ve İZELMAN A.Ş. personeli fotoğrafçı Emirali KOKAL haricinde başka kişilerde katılmış,

Mart ayı meclis gündemine ilave edilen maddelerde,

AIPH Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği'nin ilk fiziki konferansına Expo 2026 İzmir için gelişme raporunu sunmak üzere davet edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER ile birlikte ESHOT Genel Müdürlüğü Özel Kalem Müdürü kadrosunda görev yapmakta olan Kerem Ziya YANGÖZ 05 Mart 2022 saat 15.00 - 08 Mart 2022 saat 16.00 tarihleri arasında katılım sağlamışlardır. Yapılan seyahatte Kerem Ziya YANGÖZ'e ait ulaşım (hava yolu ile) giderleri, günlük harcırah giderleri ve (pasaport harcı, yurtdışı çıkış harcı, alan vergisi, vize ücretleri, Covid-19 PCR testleri vb.) diğer yasal giderler ESHOT Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Bütçesinin 03.3.3.1 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu harcama kaleminden karşılanmıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (ESHOT-İnsan Kay. ve Eğit.Dai.Bşk.E.66927/E.659685)
 
 06-10 Mart 2022 tarihlerinde Dubai`de (Birleşik Arap Emirlikleri) gerçekleştirilen AIPH Dubai EXPO 2022 Konferansına, teknik inceleme ve etkinliklere 24/02/2022 tarihli ve E-92617946-020- 632335 sayılı Başkanlık Olur’u ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Dr. Erhan ÖNEN katılmıştır. Söz konusu program dâhilinde 05/03/2022-11/03/2022 tarihlerinde görevli-izinli sayılması, personelin uçakla gidiş-dönüş ulaşım masraflarının, şehir içi ulaşım, konaklama, iaşe, müze konferans ve teknik gezi katılım ücretleri ile diğer tüm giderlerin (yurtdışı seyahat sigortası, yurtdışı geçerli PCR test ücreti, yurtdışı çıkış harcı vb.) Yeşil Alanlar Yapım Şube Müdürlüğünün 03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları Harcama kaleminden karşılanması sağlanmıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Park ve Bahçeler Dai.Bşk.E.652434)
 
Nisan ayında da yurtdışı seyahati var;

1. Avrupa Birliğinin HORIZON 2020 çağrısı kapsamında katılım sağlamış olduğumuz "RURITAGE Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler Yoluyla Kırsal Yenileme" projesine ilişkin İtalya'nın Foggia Kenti'nde "Uygulayıcı Şehirler" ve "Rol Modeller" olarak yer alan proje partnerleri arasında bilgi ve deneyim alışverişini sağlamak için düzenlenen toplantılara Belediyemiz adına katılım sağlaması amacıyla 04/04/2022 – 10/04/2022 tarihleri arasında, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Üst Ölçek Plan Şube Müdürlüğü Personeli Şehir Plancısı Demet Burçin GEZGİN ile İZELMAN A.Ş. Personeli Şehir Plancısı Sakine Ceren TÜZÜN'ün görevlendirilmeleri ve bu tarihler arasında görevli-izinli sayılmaları, görevlendirilen personellerin konaklama ve uçakla gidiş-dönüş giderlerinin, günlük harcırahların, kent içi ve kentler arası ulaşım giderlerinin, iaşe, müze giriş ücretlerinin ve seyahatle ilgili yapılacak olan (pasaport harcı, yurtdışı çıkış harcı, alan vergisi, Covid-19 PCR testleri vb.) tüm yasal giderlerinin "RURITAGE- Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler Yoluyla Kırsal Yenilenme" hesap adıyla T.C. Vakıflar Bankası T.A.O. İzmir Ticari Şubesinin önergede belirtilen hesabından karşılanması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.658163)
 
 


Kaynak: