x
     

Elbet biz YANILIYOR olabiliriz!

9 Ocak 2023 Pazartesi , 21:04
Okunma: 1701
0 Yorum

Ya YANILMIYORSAK?


18.02.1988 TARİHİNDE ONAYLANAN 1/5000 ölçekli Özdere (Kesre) Nazım İMAR PLANINDAN BU YANA PARK ve DİNLENME ALANI KULLANIMINDA KALAN, 

18.02.1988 TARİHİNDE ONANAN 1/1000 Ölçekli ÖZDERE(Kesre) UYGULAMA İMAR PLANINDA PARK ALANI ve ENERJİ NAKİL HATTI OLARAK DÜZENLENMİŞ BULUNAN ve TERCİHLİ TURİZM ALANI KULLANIMI YÖNÜNDE GEÇERLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ BULUNMAYAN ALANDA yer alan yapıların 3194 sayılı İmar kanununun 20.md uyarınca İMAR PLANINA AYKIRI YAPILMIŞ OLMALARI NEDENİYLE YAPI ve TADİLAT RUHSATLARI İLE YAPI KULLANMA İZİNLERİNİN İPTALİNİN ve 3194sayılı kanunun 32 maddesi uyarınca işlem tesis edilmesinin istenilmesine ilişkin dava konusu işlemde HUKUKA AYKIRILIK GÖRÜLMEDİĞİ SONUCUNA VARILARAK DAVANIN REDDİ YOLUNDA İzmir 3.İdare Mahkemesince verilen 04/04/2016 Tarihli E2015/770  K2016/535 sayılı karar, Dairemizin((Danıştay Altıncı Daire) 24/04/2018 tarih, E:2016/9068, K:2018/3786 Sayılı Kararı ile ONANMIŞTIR,

YANİ;MAHKEME DİYOR Kİ, 18/02/1988 TARİHİNDE ONANAN PLANLAR GEÇERLİDİR VE KANUNİDİR. 18/02/1988 TARİHİNDE ONAYLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ ÖZDERE NAZIM İMAR PLANINDAN, 18/02/1988 TARİHİNDE ONANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ ÖZDERE UYGULAMA İMAR PLANINDAN BU YANA GEÇERLİ BAŞKA BİR İMAR PLANI YOKTUR,

BU NE DEMEKTİR ; GEÇERLİ PLAN ,1988 YILINDAKİ ONAYLI PLANLARDIR, 

BU PLANLARDA BENZİN İSTASYONU TANIMLI BİR İFADE VARMIDIR? 

Cevabını da biz verelim YOK!

Yazımızın sonunda son olarak İBB'nin Bilgi Edinme birimine sorduğumuz ve gelen cevabı sizlerle paylaşacağız,

Devam edelim,

ÖZDERE 349 Ada 5 Parselde HİÇBİR ZAMANDA ve PLANDA BENZİN İSTASYONU TANIMI OLMAMIŞ. EN SON İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİSİNİN ONAYLADIĞI PLANLARDA DA BENZİN İSTASYONU YOKTUR!

Var ise lütfen gösterin biz de sorgulamaktan vazgeçelim,

BU SEBEPLE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN BU KONUDAKİ SORUMLULARI VE YETKİLİLERİ İVEDİ OLARAK GEREĞİNİ YAPMALIDIR,  

BU PARSELDE VE BU İŞYERİNDE OLABİLECEK KAZADAN YANGINDAN ZARARDAN SORUMLU OLACAKLARDIR,
 
BU GEÇERLİ OLAN PLANLARIN DIŞINDA , yani 18/02/1988 TARİHLİ ONANMIŞ OLAN İMAR PLANLARI VE İZMİR BÜYÜKŞEHİR MECLİSİNİN 18/12/2020 tarihli ve 05.1179 sayılı karar ile ONADIĞI İMAR PLANLARI DIŞINDA ÖZDERE MAHALLESİNDE GEÇERLİ VE KANUNİ OLAN BAŞKA YASAL İMAR PLANI YOKTUR, 

BU PLANLARDA DA BENZİN İSTASYONU İMARI-TANIMI YOKTUR.
 
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE BULUNAN ve “YASAL KABUL EDİYORUZ” DEDİĞİNİZ, HANGİ TARİHLİ İMAR PLANLARINDA ÖZDERE 349 Ada 5 Parselde BENZİN İSTASYONU TANIMI ve KULLANIM KARARI VARDIR?

Soruyu doğru cevaplamayarak doğru bilgi vermeyen İzmir Büyükşehir Belediye çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı bilgilerinize ifade ediyoruz, 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ELİNDE, ARŞİVİNDE 2 (yazı ile İKİ ) ADET YASAL VE GEÇERLİ İMAR PLANI VARDIR,

18/02/1988TARİHLİ VE 18/12/2020TARİHLİ PLANLAR.
Elinizde Arşivinizde YASAL VE GEÇERLİ BİR İMAR PLANI VARMIDIR,ÖZDEREYE AİT.?

SORU NET VE ANLAŞILIR OLMUŞTUR SANIRIM!

CEVABI TEKRAREN VE DÜZELTİLEREK VERİLMESİNİ VE GEREĞİNİN YAPILMASI İÇİN TEKRAR MÜRACAATIMIZI YAPTIK,

Bu kez de yine eksik ve onaylı planları tarafımıza yollanmadığı takdirde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunacağız,

Biz elbet yanılabiliriz, YA YANILMIYORSAK?

İBB'den gelen cevabı defalarca okuyorum anlayamadığım bir detay var;

"..,Belde Belediyelerinin kapatılarak Büyükşehir Belediyesine bağlanması sonrasında, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.03.2009 tarihli ve 01.231 sayılı kararı ile söz konusu parselin .,"

Söz konusu Kanunun yayımlanmasından sonraki ilk mahalli idareler genel seçimi bugün (30 Mart 2014 Pazar günü) yapıldı. Dolayısıyla 559 belde belediyesi artık kapanmış oldu.

YANİ 09.03.2009 tarihinde belde belediyeleri kapatılmamıştı,

Yoksa YANILIYORMUYUM?

Bu konuya devam edeceğiz.

Sayın yetkili

Aşağıdaki sorularımın İmar Denetime yollanması

Menderes Belediyesine Mahalle olarak bağlanan Özdere Belde Belediyesinin uygulama imar planları 2004yılında Büyükşehir yasası gereği İzmir BŞB'ne teslim edilmiştir. Belediyenizce de teslim alınmıştır ve tüm planlar gibi arşivlerinize konulmuştur.

Bu planların bazıları usulüne ve kanunlara, yönetmeliklere uygun olmadıkları için geçersiz sayılmışlardır. Geçerli olanlar ise kanuni ve usulüne, yönetmeliklere göre çizilmiş planlardır. BU TÜM PLANLARLA İLGİLİ DENETLEME VE TASARRUF YETKİSİ BÜYÜKŞEHİR KANUNU GEREĞİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE VERİLMİŞTİR.

“Büyükşehir belediyesinin imar denetim yetkisi 18, Madde11”

Yani,Tüm İmar Planları 2004yılında İzmir Büyükşehir Belediyesince Tüm Belde Belediyelerinden ve İlçe Belediyelerinden TESLİM ALINMIŞTIR,ARŞİVİNİZDEDİR.

Bu arşivinizdeki planlara bakarak cevaplayabileceğiniz bir soru soruyoruz; 

1- İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE YASAL VE KANUNEN GEÇERLİ KABUL EDİLMİŞ,ELİNİZDEKİ VEYA ARŞİVİNİZDEKİ HERHANGİ BİR ÖZDERE İMAR PLANINDA 349 Ada 5 parselde  “AKARYAKIT İSTASYONU İMARI TANIMLI” BİR PLAN VAR MIDIR?

2- Özkanlar Petrol yasa ve yönetmeliklere uygun mudur?

YOK İSE GEREĞİNİ YAPMANIZI BİLGİLERİNİZE ARZ EDERİZ. Konuyu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne de yolladık. Gelen cevaplar üzerine içişleri bakanlığından incelenmesini isteyeceğiz.

Nivent Kurtuluş 


Kaynak: