x
     

Emanetçi Başkan umarız.,

9 Ağustos 2022 Salı , 22:55
Okunma: 2415
0 Yorum

bu yazımızı dikkate alır gerekeni yapar!


Pazar akşamı sizlerle Forbest Yapı,
 
Hakkında yazacaklarımız var,
 
Diye yazımızı sonlardık,
 
Forbest Yapı ile ilgili,
 
Menderes Kaymakamlığı'na iletilmek üzere,
 
Dosyamızı henüz bitirdik,
 
Yarın dosyamızı Menderes Kaymakamlığına ileteceğiz,
 
Ayrıntıları ilerleyen günlerde, sizlerle paylaşacağız,
 
Şimdi gündemiz de olan BİEN OTEL konusuna dönmek istiyoruz,
 
BİEN OTEL İnşat süreci,
 
Literatüre geçecek bir konu,
 
Ortada 18 Bin m2 Kaçağı olan bir otelden söz ediyoruz,
 
Konu yargıya intikal etmiş,
 
Bir belediye başkanı koltuğunu bu otel yüzünden kaybetmiş,
 
Yapı Tatil Zaptı uygulanan otel her gün inşaat faaliyetlerine devam etmiş,
 
Herkes görmezden gelmiş,
 
Bugün konuyla ilgili büyükşehir belediyesi Fen İşleriyle görüştüm,
 
Görüşmemde önce kendilerine teşekkürlerimi ilettim,
 
Kaçak bölümleriyle ilgili yerleri aktarmaya çalıştım,
 
Haklı olarak, Menderes belediyesi Yapı kontrol Müdürlerinin gösterdikleri yerleri yıkım programına aldıklarını bildirdiler,
 
Bu konunun detaylarını İBB'nin Yapı Kontrol Daire Başkanlığı ile görüşmemi önerdiler,
 
İBB'nin Yapı kontrol Daire Başkanı Perihan Utan'ın sekreterini aradım,
 
Perihan Utan yıllarını belediye vermiş tecrübeli bir hanım olduğunu biliyorum,
 
Konuyu hemen anlayacağından da emindim,
 
Ne yazık ki toplantı da olduğunu öğrenince kendilerine önemli bir notum olduğunu ilettim,
 
On dakika sonra Perihan Utan'ın sekreteri beni aradı,
 
Perihan hanımın talimatıyla Köksal beyi bağlayacağını iletti,
 
Köksal beye ilk sorduğum konu Bien Otel ne zaman yıkılacak sorusuydu,
 
Köksal bey "konuyu inceliyoruz"
 
Konunun incelenecek bir tarafı olmadığı konu yargıya taşındığını 18 Bin m2 kaçak bir binadan söz ediyoruz neyin incelemesini yapacaksınız?
 
Bakın Köksal bey şu an parsel sorgudan otelin konumuna bakıyorum,
 
 
Sanırım Kıyı Kenar ihlali de var,
 
Otel odası balkonundan koşarak nerede ise denize atlayacak vaziyet te,
 
Kıyı Kenar ihlalinin olup olmadığına baktınız mı?
 
Sizlerin de, 5216 ve 5393 sayılı Kanuna göre sorumluluğunuz var,
 
Kaldı ki konu yargıya intikal etmiş,
 
Turizm alanlarında, kot yoldan verilmez, kitlenin oturduğu arazinin ortalaması alınarak 0.00 kotu bulunurken,
 
Altına yapılacak bodrum katlar, sığınak, otopark, mutfak depo müştemilat gibi kullanımlar toprağa gömülü olduğundan bu haliyle emsale girmezken,
 
Ve bodrum en fazla iki kat olarak yapılırken,
 
Diye hızlıca anlatmaya çalışırken,
 
Koray bey "biz gerekeni yapacağız"
 
Bakın Koray bey beni tanıyor musunuz tanımıyor musunuz, yazılarımı okuyor musunuz, okumuyor musunuz bilmiyoru,

"Sizi tanıyoruz şikayet dilekçelerinizden yazılarınızı da okuyorum"
 
O halde benim dosyalarıma nasıl sahip çıktığımı da bilirsiniz,
 
Bakın Koray bey filler tepişirken altta çimenler ezilir,
 
Lütfen bu konuda hassasiyet bekliyorum, kimsenin zarar görmesini istemiyorum,
 
Yakında İMAR BARIŞI gelir yatırımcı kurtulur lakin görevini yapmayan kişiler yargılanır bunu lütfen unutmayın diye telefonu kapattım,
 
Eğer konuşmamı Koray bey kesmeseydi,
 
Bu detayları da kendilerine iletecektim,
 
Bu otelin subasman kotu bilerek hatalı verilerek tesise 3 kat fazladan kazandırılmıştır,
 
Yani imara aykırı olan  yanlış subasman kotundan dolayı yapılan bodrum katlardır,
 
Bodrum katların yıkılarak üst katların korunması mümkün olmadığından, öncelikle mimari projenin masaya  yatırılıp incelenerek, ruhsatın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine  Turizm İmar Planı Plan Notlarına uygun olarak verilip verilmediğinin incelenmesi gerekir,
 
Aykırılıklar ancak bu şekilde tespit edilebilir,
 
Subasman kotunun hatalı verildiği ortaya çıkarsa, projenin revize edilip yeniden ruhsat düzenlenerek binanın bodrum katları değil fazla olan üst katlarının yıkılması  gerekir,
 
YOKSA BU YIKIMIN OLMAYACAĞINI İPE UN SERİLECEĞİNİ HEPİMİZ BİLİYORUZ,
 
Diyecektim,
 
Bu alan Turizm Bakanlığından tahsis ile alınmış yer,
 
iki parsel var,
 
Parselin biri babaya, diğeri oğula ait,
 
Bir Parselde Tatil Köyü,
 
Diğer parselde otel yapılmakta,
 
Tatil Köyü olan yerde 2 kat müsaadesi varken 3 kat nasıl yapılmıştır?
 
Diğer parselde yani otel alanında en çok 5 kat müsaade var iken nasıl 6 kat kat yapılmıştır?
 
En önemli detay ise, Tahsis Belgeli olması ve Turizm Yatırım belgesi bulunmasıdır,
 
Tahsis eden kurum tahsisi yapılan yerde Kaçak imalatları denetlemez mi?
 
Konuyu Turizm Bakanlığına yazdık,
 
Bu gün edindiğimiz bilgiye göre,
 
Turizm Bakanlığı konuyu biliyor ve imar tadilatı yaptığı dillendirilmekte,
 
Turizm Bakanlığı eliyle Kaçak İnşaat legal hale getirilemez!
 
Eğer böyle bir işlem yapılırsa YASALAR YARA ALIR, ve konuyu mahkemeye taşırız,
 
Konuyu çok yakın takip ediyoruz,
 
Buraya verilen İnşat Ruhsatı ruhsat eklerine uymadığından,
 
Tümüyle hükümsüz kalmıştır,
 
Ruhsatın İptalinin olması gerekir,

Her ne kadar konu yargıya taşınsa da, konuya ilişkin görevini yapmayan kurumlar hakkında ayrıca bir suç duyurumuz olacak. 


Kaynak: