x
     

Eylül Ayından Bu güne.,

16 Aralık 2022 Cuma , 19:11
Okunma: 1849
0 Yorum

Beklemekteyiz!

 
 
 
Eylül ayında,
 
Çeşme belediye başkanı,
 
Ekrem Oran'ın Şifahi Talimatıyla,
 
Yasalara aykırı bir şekilde yapılan,
 
Nezir'in Kulesi için,
 
ADRESE TESLİM PLANI yapan,
 
Çeşme belediye başkanı,
 
Plansız yere ihale oluru veren Faika Öner hakkında,
 
Adrese teslim planı meclis oturumlarında onayan,
 
Çeşme belediye meclis üyeleri ve İBB meclis üyeleri hakkında,
 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapmıştık,
 
Hala beklemedeyiz!
 
T.C
İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
MEMUR ŞUÇLARINA

İzmir büyükşehir meclisine Çeşme belediyesi tarafından hazırlanan imar planı meclis gündemine;
 
"İzmir büyükşehir belediyesi 08.11.2021 tarihli  meclisine gelen "50. Çeşme Belediye Meclisinin 07/09/2021 tarihli ve 132 sayılı Kararı ile uygun görülen; Dalyan Mahallesi 21İ-1 paftada kamuya terkli alanda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; “Plan Kararının Bakı ve Seyir Terası (Kule)”, plan notlarının “Bakı ve Seyir Terası (Kule) alanında 5.50 metre x 5.50 metre ebatların Yençok: 12.50 metre yüksekliğinde kültürel amaçlı kullanılmak üzere kule yapılabilir.” şeklinde düzenlenmesi koşuluyla değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.398899)
 
Meclis gündemine gelen maddede yer alan plan YASA ve yönetmeliklere aykırıdır.
 
Plana askı süresinde itirazımızı yaptık;
 
1-Plan değişikliği yapılan alan kıyı kenar çizgisinden itibaren ilk 100m içinde sahil şeridinde  kalmakta olup, 3621/3830 sayılı Kanun gereğince kısmi yapılaşması olmayan alanlarda,  kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde ilk 50m’lik kısmı yeşil alan olarak kamuya terk edilmesi ve ikinci 50 m’ si ise günübirlik tesis alanı olarak planlaması gerekmekte iken, askıdaki bu plan değişikliği bu hususlara uyulmamıştır.
 
2-1/1000 Ölçekli Mer’i imar planında açık  otopark olarak ayrılmış alanın girişine planlanmış olan bu yapı, otopark alanını azalttığı gibi, otoparktaki araçların 12m’lik yola çıkışında araçların görüle bilirliğine  engel olacağı için can ve mal güvenliğini açıkça tehdit etmektedir.
 
3- Planlanan alandaki  azalan otopark alanına eşdeğer alan gösterilmemiş olması planlama ilkelerine aykırıdır.
 
4-İmar Planı Yapım Yönetmeliğinde ‘’Bakı’’ alanı şeklinde bir kullanım tarihlenmemiştir. Ayrıca, imar planı ile yasal hale getirilmeye çalışılan mevcut yapı seyir terası olmayıp bu haliyle de planlama ilkelerine aykırıdır.
 
5- Ruhsatsız olarak yapılmış olan mevcut kule, yapı niteliğinde olduğundan Yapı Ruhsatı düzenlenmesi gereken yapılardan olup, ayrıca tescil edilmiş bir  parsel üzerine yapılması mümkündür. Bu şartların hiç birini sağlamayan ruhsatsız veya ruhsata aykırı bir yapıyı, yasal hale getirmek amacıyla imar planı yapılması ve onaylanması bilindiği gibi kaçak yapılaşmayı teşvik edeceği gibi kanunen de suç teşkil etmektedir. O nedenle planın iptal edilmesi gerekmektedir.
 
6-Askıdaki imar planı değişikliğinde, ‘’5.50mX5.50m ebatlarında ve 12.50m yüksekliğinde kule yapılabilir’’ şeklinde  plan notu eklenmiştir. Burada açıkça bu ölçülerdeki mevcut  bir yapının tarifi yapılmış diğer bir deyişle adrese teslim bir plan yapılmıştır. Oysa planlamada yapının ebatları değil, TAKS, KAKS ve yükseklik gibi hususların belirtilmesi gerekmektedir. Bu haliyle de planlama ilkelerine  aykırılık teşkil etmektedir.
 
Plana yaptığımız itiraz oybirliği ile reddedildi.
 
- Kaçak yapıyı legalleştirmek adına bir plan yapılmaz,
 
- Planlanan yerde kaçak yapının ölçüleri verilerek adrese teslim plan yapılamaz,
 
- Plan İzmir büyükşehir meclisine gelmeden önce Temiz İzmir Derneği yayın organı Gaze-temiz.com da meclis üyelerine uyarılarımızı yaptık. Meclis üyesini arayıp kaçak yapıyı meclis iradesiyle legalleştiremezsiniz diye uyarımızı yaptım.
 
- Ayrıca İzmir Valiliği tarafından atanan maarif müfettişi tarafından konu incelenmiş olup soruşturma izni verilmemiştir.
 
Oysaki soruşturma dosyasının kök raporunda; 

Fen İşleri Müdürünün ifadesinde;

“Belediye başkanımızın şifahi talimatı üzerine söz konusu yapının yapım ihalesi için 18.03.2020 tarihinde olur alınmıştır. Yapılacak yapı ticari veya kullanılacak bir yapı değildir. KAMU ALANINDA İNŞAA EDİLMİŞTİR. Yapı RUHSATSIZ OLARAK İNŞAA EDİLMİŞTİR. Bu benim sorumluluk alanım dışındadır. Müdürlüğümüze anıt yapının projesi geldi bunun üzerinden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesi kapsamında açık ihale düzenlendi..,"133.361,58 TL + KDV olarak ihale edildi. Bina bu kapsamda yapılarak geçici kabulü yapıldı.”
 
Bu ifadeden anlaşılacağı üzere RUHSATSIZ olarak inşa edilen bir yapı vardır.

İmar Müdürü ifadesinde
 
".., Ancak başkanlığın emir ve talimatı üzerine 1 ay önce imar plan tadilatı hazırlıklarına başladık..,”
 
Bu ifadelerden yola çıkarak NEZİR'in KULESİ Kaçak konumdadır. 

Başkan yardımcısı Faika hanım da İHALE OLURUNA İMZA ATMIŞ! Bu  açıklamada müfettiş raporunda vardır. İhale Kanunu diyor ki;

Madde 62- Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

c) (Değişik: 18/4/2007-5625/5 md.) Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz.

İmar planı ve ruhsatı olmayan Kule İnşaatı için nasıl KAMUNUN PARASI ile ihaleye çıkıldığının net açıklaması nedir?

Yine müfettiş raporuna yansıyan

"..,Bahse konu Çeşme İlçesi, Dalyan Mahallesinde yer alan yapımı tamamlanmış olan Nezir'in Kulesi'nin Çeşme Belediye Başkanlığı tarafından Yapı Ruhsatı düzenlenmeden, yukarıda belirtilen 3194 sayılı imar Kanunu'nun 3. ve 26. maddeleri, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. maddesinin 12. fıkrasına aykırı olarak yapıldığı anlaşılmış olmakla..,"

Bu ifadelerin olduğu rapora nasıl soruşturma izni verilmediğinin net açıklaması nedir?

Çeşme ve büyükşehir belediye meclisinde ruhsatsız yapılan kule için ;

Meclisten onay gören planda ne yazıyor derseniz?

"Bakı ve Seyir Terası (Kule) alanında 5.50 m x 5.50 m ebatların Yençok: 12.50 m yüksekliğinde kültürel amaçla kullanılmak üzere kule yapılabilir.” 

Meclis kararından anlaşılacağı üzere sanki yapılmış kule yokmuşçasına kule yapılabilir ifadesi ortada olan usulsüzlüğe kılıf uydurmak olduğu da ortadadır.

SONUÇ;
 
Yukarıdaki açıklamalarım kapsamında, Planı onayan büyükşehir belediye meclis üyeleri, Çeşme belediye meclis üyeleri Kaçak yapıya olur veren Çeşme belediye başkanı Ekrem Oran ve ruhsatsız imar planı olmayan yere ihale oluru veren Çeşme belediye başkan yardımcısı Fayika Öner  hakkında Görevi Kötüye Kullanmadan haklarında soruşturma açılmasını talep ediyorum.

Nivent Kurtuluş

 


Kaynak: