x
     

Eylül Ayından Bu güne..,

26 Ocak 2023 Perşembe , 19:28
Okunma: 1360
0 Yorum

YAZIŞMALAR BİTMEDİ Mİ?

 

Geçtiğimiz yılın,
 
Eylül ayında,
 
Büyükşehir belediyesi,
 
Bilgi Edinme Birimine,
 
Menderes ilçesinde yapılan,
 
FORBEST YAPI İnşaatı ile ilgili,
 
Yazımızın sonunda yer alan sorularımızı sorduk,
 
Sorularımızı sorduğumuz tarihte ,
 
İnşaat aşamasındaydı,
 
Şimdilerde her iki inşaat bitti diyebiliriz,
 
Tıpkı BİEN OTEL gibi,
 
13.12.2022 tarihinde,
 
Fitnat Perihan UTAN Yapı Kontrol Dairesi Başkanı imzalı yazı da;
 
"..,Menderes Belediyesi tarafından yapı ruhsatı iptal edilen 547 ada 3 parselde bulunan yapı için yıkım kararı alınıp alınmadığı hakkında bilgi talep edilmektedir. İlgi (i) yazımızla; konuya ilişkin ilgi (e) yazımızda belirtilen hususlar doğrultusunda istenilen bilgi ve belgeler ile birlikte, ilgi (h) başvuruya konu edilen hususlara ilişkin tüm bilgi ve belgelerin Başkanlığımıza iletilmesi Menderes Belediye Başkanlığından istenmiş olup, Menderes İlçesi, Görece Mahallesi, tapunun 546 ada 15 parsel, 547 Ada 3 parsel ve 548 ada 1 parsellerine ilişkin Menderes Belediyesiyle yazışmalarımız devam etmektedir. Bilgi ve gereğini arz ederim"  
 
Bu gün Fitnat Perihan UTAN Yapı Kontrol Dairesi Başkanı imzalı yazı da;
 
"., Menderes Belediye Başkanlığınca düzenlenen yapı tespit tutanağı ile birlikte, söz konusu parsellere ilişkin ruhsat eki Mimari Projelerin ve ilgi (d) yazı sonrasında yürütülen işlemlere ilişkin tüm belgelerin Başkanlığımıza iletilmesi istenmiştir. İlgi (h) başvuru ile; 546 ada 15 parselde devam eden inşaatın cephe, derinlik ve kat sayısı ile inşaat alanının, yürürlükteki imar planına, imar durumuna, ilgili yönetmeliklere ve onaylı ruhsata uygun olarak devam edip etmediği ve ayrıca Karayolları raporunda çekme mesafeleri uygun olmadığından Menderes Belediyesi tarafından yapı ruhsatı iptal edilen 547 ada 3 parselde bulunan yapı için yıkım kararı alınıp alınmadığı hakkında bilgi talep edilmiş olup, ilgi (i) yazımızla; konuya ilişkin ilgi (e) yazımızda belirtilen hususlar doğrultusunda istenilen bilgi ve belgeler ile birlikte, ilgi (h) başvuruya konu edilen hususlara ilişkin tüm bilgi ve belgelerin Başkanlığımıza iletilmesi Menderes Belediye Başkanlığından istenmiştir.., 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 11. maddesine göre yapılacak incelemeye esas olmak üzere Başkanlığımıza iletilmesi istenmiş olup, Menderes İlçesi, Görece Mahallesi, tapunun 546 ada 15 parsel, 547 Ada 3 parsel ve 548 ada 1 parsellerine ilişkin Menderes Belediyesiyle yazışmalarımız devam etmektedir."
 
5 aydır hala nasıl sonuçlanmadığını gerçekten çok merak ediyoruz!
 
Bu ne bitmek bilmeyen YAZIŞMALARDIR?
 
İMAR BARIŞI GELMESİNİ Mİ BEKLİYORSUNUZ?
 
Duyumlarımıza göre İMAR BARIŞI GELMEYECEKMİŞ!
 
Diyelim ki İmar Barışı gelecek,
 
Yatırımcı İmar Barışından faydalanır,
 
Ancak usulsüzlüğe gözyuman bürokratlar ne olacak?
 
Onlar 4483 göre yargılanırlar!
 
Yarın BİEN OTEL ile ilgili yazışmalarımızı sizlerle paylaşacağız.
 
Forbest Yapı ile ilgili sorularımız ve son gelen yazıyı sizlerle paylaşıyoruz.
 


Kaynak: