x
     

Eylül meclis gündeminde.,

9 Eylül 2022 Cuma , 21:07
Okunma: 1064
0 Yorum

İnanılmaz Seyahatler!!!

 

Eylül meclis gündemine gelen;

1.  Belediyemizin ortağı olduğu Erasmus KA2 Maripet (Iskarta (hedef dışı) balık avcılığından elde edilen ürünlerin evcil hayvan beslenmesinde değerlendirilmesi) Projesi kapsamında Norveç’in Trondheim Kentinde 9-11 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenen ''Maripet Proje Başlangıç Toplantısı''na katılan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Şevket MERİÇ, Tarımsal Projeler Şube Müdürü V. Dr. Avni GÖK ile İZELMAN A.Ş. personeli Su Ürünleri Yük. Mühendisi Ayşegül TAŞDEMİR'in tüm ulaşım, harcırah, konaklama vb. seyahat giderleri "Erasmus KA2 Maripet Projesi" Bütçesinden karşılanmıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.901426)
 
2. İzmir Büyükşehir Belediyesinin üyesi olduğu UCLG-MEWA (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı), UCLG'nin (Birleşmiş kentler ve Yerel Yönetimler Ağı) dokuz bölge teşkilatından biri olup; 26 - 30 Haziran 2022 tarihleri arasında Polonya'nın Katowice kentinde düzenlenen Dünya Kentsel Forumu Etkinliği ile 29 Haziran 2022 tarihinde Yerel ve Ulusal Değerlendirme Raporlamaları Oturumuna  25 Haziran-01 Temmuz 2022 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ruhisu Can AL katılım sağlamış olup, söz konusu ulaşım, konaklama, harcırah, vize ve diğer yasal giderlerde kullanılmak üzere verilen 30.000,00-TL avans Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesinin Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Harcama Kaleminden karşılanmıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Özel Kalem Müd.E.930599)
2. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Örgütü (UCLG) tarafından 21 - 23 Eylül 2022 tarihlerinde İsveç'in Malmö kentinde gerçekleştirilecek olan "Kültür ve Anti Irkçılık Semineri"ne, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Mehriban YANIK'ın ve Akdeniz Akademisi Şube Müdürlüğü'nde hizmet alımı kapsamında UCLG Öncü Kentler Programı yürütücüsü olarak görev yapan Gökçe SÜVARİ'nin görevlendirilmesi; 20 - 24 Eylül 2022 tarihleri arasında Mehriban YANIK'ın görevli-izinli sayılması, söz konusu seyahatte görevli kişilerin ulaşım ve konaklama giderleri UCLG tarafından karşılanacağından şehir içi ulaşım giderleri, günlük harcırah giderleri ve diğer yasal giderlerin (pasaport harcı, yurtdışı çıkış harcı, vize giderleri, alan vergisi, Covid-19 PCR testleri vb.) Akdeniz Akademisi Şube Müdürlüğü Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu kaleminden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Kent Tar. ve Tan.Dai.Bşk.E.917266)
5. 25-28 Eylül 2022 tarihlerinde Hollanda'da gerçekleştirilecek EXPO 2022 etkinliğinde EXPO 2026 İZMİR Almere Floriade AIPH Konferans sunumu ve teknik incelemede bulunmak üzere Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Dr. Erhan ÖNEN, Yeşil Alanlar Planlama Proje Şube Müdür Vekili Uğur Kaan KARACA, Peyzaj Mimarı Volkan BARBOROS ve Peyzaj Mimarı Hüseyin ÖZTÜRK katılım sağlayacak olup, söz konusu program dâhilinde 25-28 Eylül 2022 tarihlerinde görevli-izinli sayılmaları, personellerin uçakla gidiş-dönüş ulaşım masraflarının, şehir içi ulaşım, konaklama, iaşe, müze konferans ve teknik gezi katılım ücretleri ile diğer tüm giderlerin (yurtdışı seyahat sigortası, yurtdışı geçerli PCR test ücreti, yurtdışı çıkış harcı vb.)  Dr. Erhan ÖNEN için Yeşil Alanlar Yapım Şube Müdürlüğünün Yurtdışı Geçici Görev Yollukları Harcama kaleminden, Uğur Kaan KARACA, Volkan BARBAROS ve Hüseyin ÖZTÜRK için Yeşil Alanlar Planlama Proje Şube Müdürlüğünün Yurtdışı Geçici Görev Yollukları Harcama kaleminden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Park ve Bahçeler Dai.Bşk.E.934887)
 
6. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından, Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) ortaklığı ile uygulanmakta olan BEST for Energy Projesi kapsamında İzmir'de temiz enerji ve temiz teknolojiler sektöründe rekabetçi bir sektörel küme geliştirilmesi hedeflenmekte olup, oluşturulması hedeflenen sektörel küme ile İzmir'in yenilebilir enerji ekipmanı üretim üssü olarak uluslararası ölçekte söz sahibi olmasına katkı sağlamak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da desteklenen projenin Yönlendirme Komitesinde Belediyemizi temsilen yer alan Elektronik Mühendisi Akın KÜÇÜKYILMAZ'ın 03-08 Ekim 2022 tarihleri arasında Danimarka'nın Kopenag ve Silkeborg şehirlerinde düzenlenecek teknik çalışma ziyaretine katılmak üzere görevlendirilmesi, 02 - 09 Ekim 2022 tarihleri arasında görevli-izinli sayılması, 6.000,00-TL avans verilmesi, personelin konaklama, ulaşım (uçakla gidiş-dönüş) ve Danimarka içi transfer yol giderlerinin anılan proje bütçesinden ve yurtdışı çıkış harcı, alan vergisi, seyahat sigortası, Covid-19 PCR testleri, yurtiçi ulaşım ve günlük harcırah vb. diğer yasal giderlerin İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü bütçesinin Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu tertibinden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (İklim Değ. ve Sıfır Atık.Dai.Bşk.E.901865)

7. Hollanda Amsterdam Vrije Üniversitesi'nde 11 - 14 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "HERIland Kültürel Miras ve Mekansâl Planlama Uluslararası Konferansı ve Çalıştayı"na katılım sağlanacak olup, söz konusu çalıştay ve konferansa seyahat, yolluk, yevmiye, konaklama vb. giderlerinin işin sözleşmesine istinaden Yüklenici tarafından karşılanması kaydı ile Belediyemizi temsilen Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü personeli Restorasyon Uzmanı Mimar Dr. Çağlayan Deniz KAPLAN ile Restorasyon Uzmanı Mimar Dr. Merve ÇALIŞKAN'ın 10 - 15 Ekim 2022 tarihleri arasında görevlendirilmeleri ve Belediyemiz personeli Dr. Merve ÇALIŞKAN adına Gri Hizmet Pasaportu alınması hususlarının görüşülmesi. (Kent Tar. ve Tan.Dai.Bşk.E.930652)


Kaynak: