x
     

Gelecek Yanıtı Bizde.,

23 Şubat 2023 Perşembe , 19:46
Okunma: 1550
0 Yorum

Pek merak etmekteyiz!

 

Menderes belediye,
 
Başkan vekili Erkan Özkan
 
Akaryakıt İstasyonu hakkında,
 
Yazdığım yazılardan dolayı,
 
Şahsıma 100 Bin TL'lik,
 
Manevi Tazminat davası açtı,
 
Oysa ki ben bu benzin istasyonu,
 
KAÇAK ya da KAÇAK DEĞİL demedim,
 
Gelen ihbar sonrası sorumluluğumuz gereği,
 
İlgili yerlere yazdık,
 
Hatta YANILIYOR OLABİLİRİZ diye de bir yazı kaleme aldım,
 
Büyükşehir belediyesine gelen iddiaları derleyip,
 
Bilgi Edinme sorusunu sordum,
 
Gelecek yanıtı gerçekten bende çok merak ediyorum.
 
 
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Özdere Belde Belediyesinin 17/06/1994 Tarihli, 994/2 sayılı kararı uyarınca Özdere İmar Planlarında yapılan tüm plan değişiklikleri ile, bu değişiklik yapılan planlara esas Özdere Belediye Encümeninin 05/12/2003 tarihli 110 sayılı parselasyon kararına ilişkin kararların tümünün geçerli olmadığına ve 18/04/1988 tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının geçerli olduğundan dolayı, 18/04/1988 tarih onaylı bu planlara aykırı verilmiş olan 06/11/2006 Tarihli Yapı Ruhsatlarının ve Yapı Kullanma İzin Belgelerinin TÜM İŞ VE İŞLEMLERİNİN İPTAL EDİLEREK 3194 sayılı İmar Kanununun 32.Maddesine göre yasal işlemlerin tesis edilmesi gerektiğine ilişkin 11/06/2012Tarihli ve 1745/38628 Sayılı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ KARARI VARDIR.
 
Yani; 18/04/1988 Tarihli Planlar Üzerinde ve sonrasında yapılmış olan tüm tadilatlar ve parselasyonlar geçersizdir. Bu planlara ve parselasyonlara esas olmak üzere verilmiş olan inşaat ruhsatları ve yapı kullanma ruhsatları geçersizdir. Ve İBŞB Başkanlığı olarak 11/06/2012 Tarihinde, 1745/39628 Sayılı Kararlarla TÜM RUHSATLARI İPTAL ETTİM. Demiştir ve Uygulamıştır.
 
“Bu kararlar ve işlemler yanlıştır” denilerek bu işlemin iptali için davalar açılmıştır. 
 
3.İdare Mahkemesinin Esas No: 2015/770, Karar No:2016/535 ile verdiği kararda Mahkeme; Özdere Belde Belediyesinin 18/02/1988 Tarihinde onanan 1/5000 Ölçekli Özdere (Kesre) Nazım Planından ve 18/02/1988 Tarihinde onanan 1/1000Ölçekli Özdere (Kesre) Uygulama İmar Planından başka GEÇERLİ PLAN YOKTUR Demiştir.
 
Geçersiz Planlar ilgi tutularak verilen TÜM RUHSATLARIN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 32.MADDESİ GEREĞİNCE 11/06/2012TARİHLİ ve 1745/39628 SAYILI KARARI GEREĞİNCE TÜM RUHSATLARIN İPTAL EDİLMESİ DOĞRUDUR. Demiştir.
 
Bu Mahkeme kararı uyarınca 18/02/1988 Tarihli Yasal ve Geçerli Planlardan başka geçerli planlar olmamıştır’ hükmü mahkeme kararı ile kesinleşmiştir. (İzmir BŞB MECLİSİNİN 18/12/2020 Tarih ve 05.1179Sayılı kararı ile onayladığı Özdere imar planlarına kadarki süre içinde)
Özdere Belde Belediyesinin Görevlileri Tarafından Geçersiz Planlar esas alınarak kesilmiş ruhsatları (yükümlülüğü gereği) İptal eden kurum İBŞB BAŞKANLIĞININ 11/06/2012 Tarihli  1745/39628 Sayılı, Kendi Kararıdır. 
 
BU KARARI KESİNLEŞTİREN DE ;
 
İZMİR 3.İDARE MAHKEMESİNİN ESAS NO;2015/770, KARAR NO;2016/535 SAYILI KARARIDIR. BU MAHKEME KARARINA GÖRE SORUMLULUK,YÜKÜMLÜLÜK VE YETKİ DE, AYNI ZAMANDA İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEDİR.
 
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ ARASINDADIR.
 
Bu kararlara göre tekraren; Özdere Mahallesindeki 349 Ada, 5 Parseldeki BENZİN İSTASYONUNUN (Akaryakıt istasyonunun) Planları 18/02/1988 TARİHLİ PLANLARDA, KONUT VE KISMEN TİCARİDİR. İBŞBnin Tespitlerine ve uygulamasına göre, Geçersiz Planlar esas alınarak verilmiş olan İnşaat Ruhsatları, Yapı Kullanma Ruhsatları ve bu verilmiş ruhsatlar, planlar ilgi tutularak (Yasal,Geçerli zannedilerek) verilmiş olan ÇALIŞMA RUHSATLARI 3194 Sayılı İmar Kanununun 32.Maddesi Gereğince Tüm VERİLMİŞ RUHSATLARIN İPTAL EDİLMESİ GEREKLİDİR, ZARURİDİR, MECBURİDİR.
 
Yukarıda ifade edilen Mahkeme kararları ve İBŞB Başkanlığının uygulamış olduğu ruhsatları iptal işlemi, yapılması gereken görevleri ve işlemleri çok net ifade etmektedir.
 
İZMİR BŞB Daha önce yaptığı gibi (Emsal uygulama ve Mahkeme Kararı çok nettir) görevinin gereğini geciktirmeksizin yerine getirmeye sorumludur. Çünkü söz konusu olan alan Yanıcı Parlayıcı ve yüksek riskli malzeme barındıran bir alandır. Benzin İstasyonunda olabilecek Kaza,Yıkım veya herhangi bir olumsuzluktan gereğini yapmayarak Görevini Kötüye Kullanan Sorumlu-Sorumsuzlar Sorumlu Olacaktır. MENDERES İLÇESİ,ÖZDERE MAHALLESİ 349 ADA,5 PARSELDEKİ RUHSATLARIN TÜMÜ 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 32.MADDESİ GEREĞİNCE ve İLGİLİ MAHKEME KARARI UYARINCA İVEDİ OLARAK İPTAL EDİLMELİDİR.
 
Sorduğum soruların Menderes belediye başkanlığına yönlendirilmeden, 5393 sayılı Kanuna göre süresi içerisinde  tarafımın bilgilendirilmesini istemekteyim.
 
Nivent Kurtuluş

Gelecek yazımda Erkan Özkan'ın açtığı davaya cevap dilekçemi sizlerle paylaşacağım,


Kaynak: