x
     

Gelen Yanıtı incelemeye..,

6 Mayıs 2022 Cuma , 20:15
Okunma: 1011
0 Yorum

Başladık

 

Şubat ayında,

Gelen bir ihbar üzerine,
 
Bir yazı kaleme aldık,
 
Ödemiş Belediyesi ve İBB'nin..,Katkılarıyla!!!
 
 
Sonrasında, mart ayında bir haber daha yaptık,
 
Büyükşehir belediyesi katkılarıyla..,Yapılan yerin!!!
 
 
Haberimizin içeriğinde,
 
İzmir büyükşehir belediyesine sorduğumuz soruları,
 
Sizlerle paylaştık,
 
Sayın Yetkili

Ödemiş Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan;

1- 12.336.447.98 TL katkısı ile yapılmakta olan Gölcük Otel inşaatı ve Gölcük Gölü 2'nci etap 1. kısım Rekreasyon Alanı Düzenlemesi işi adı altında yapılan yerdeki imalatlar plan notlarına uygun mu?

2- Bu alanda nasıl 3-4 katlı nasıl inşaat yapıldığının net açıklaması nedir?

3- İkmal inşaatı dendiğine göre önceden ihalesi yapılarak başlanmış ancak tamamlanmadan yarım kalmış olduğunu anlıyoruz ilk ihaleyi alan firma hangi nedenden dolayı inşaatı yarım bırakmıştır ve cezai iş ve işlemler yapılmış mıdır?

4- Bahse konu alanın imar durumu nedir ve hangi yıl onaylanmış ve plan notları nedir?

Gelen yanıt bizleri şaşırttı mı?

Hayır şaşırtmadı!
 
Gelen yanıt;
 
"Büyükşehir Belediyesine bağlı olan ilçe belediyeleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu'na göre yetki ve sorumluluk alanlarında, imar mevzuatının öngördüğü izinlendirmeleri yapmak ve bu izinlendirmelerin uygunluğunu denetlemenin yanı sıra mevzuata aykırı oluşumlar için gerekli kararları almak ve bu kararları uygulamakla da yetkilidirler. Bu kapsamda, ilgi (a) yazı ekinde iletilen bilgi edinme başvurusuna konu edilen hususların incelenerek, konuya ilişkin yürütülen işlemler hakkında Başkanlığımıza bilgi verilmesi ilgi (b) yazımız ile Ödemiş Belediye Başkanlığından istenmiştir."

İBB'den bir yanıt daha geldi,
 
Gelen yanıta geçmeden önce önümüzdeki günlerde, gelen yanıtı paylaşacağız.
 
 
 


Kaynak: