x
     

Gelen Yanıttan..,

22 Mart 2022 Salı , 21:47
Okunma: 1941
0 Yorum

Hiç bir şey anlamadık!!!

 

 
İzmir büyükşehir belediyesine,

Özbilimkent Sitesi,

Güzelbahçe belediyesi hizmet binası,

İle ilgili sorularımızı sorduk,

Gelen yanıtı paylaşmadan evvel,

Gelen yanıtla ilgili düşüncelerimizi paylaşmak istiyoruz,

Gelen yanıtı okuyunca çok şaşırdık,

Gelen yanıtı altındaki, bilgi için Fotoş hanım yazıyordu,

Hemen aradım,

Fotoş hanım siz yerinde inceleme yapmadınız mı?

“Ben sizi şefimize bağlayım”

Göksel beye bağlandım,

Göksel bey sorduğum soruların cevabını yazarken yerinde inceleme yaparak mı yazdınız

“Belediyesine sorduk, oradan gelen yanıtı size yolladık”

5393 Sayılı Kanuna göre, Büyükşehir belediyesinin imar denetim yetkisini kullanarak neden yerinde inceleme yapmadınız? Burada imara aykırı yapılaşma var. TCK 281 göre suçu gizleme sucuna ortak oluyorsunuz, o zaman size ne gerek var direk Güzelbahçe belediyesine sorardık,

Gelen yanıtı inceledim,

Sorduğumuz sorular resmen geçiştirilmiş,

Özbilimkent Sitesindeki belediyenin verdiği cevapta Kadastro yenilemesinde bahçe duvarlarının, Mülkiyet olarak tescillendiği sitenin parsellerinin etrafındaki diğer parseller bitişik kadastral parseller olduğu.

Bitişik parseller arasında yolların bulunmamakta olduğu diğer parsellere erişimi engelleyen duvarların bulunmadığı belirtilmiştir.

Belediyenin gerçekleri saptıran teknik ciddiyetten uzak bu cevabı bizim şikayet konusunu gizlemek için etik olmayan kelime oyunlarıdır.

Söz konusu yerde Imar Planı olan imar adaları arasındaki kamuya ait imar yolları imar adalarının ada numarası ile ayrılmasını sağlamaktadır. İmar adası içindeki kadastro yenilemesi ile bahçe duvarları esas alınarak tescil edilen kadastro parselleri zaten birbirine bitişik olmak zorundadır. İmar adaları arasındaki kamuya terk edilmiş sokak numarası verilmiş olan imar yolları parsellere ulaşımı sağlamaktadır. 

Şikayet konumuz ise İmar yollarının kamunun kullanımına kapatılmasıdır. Bununla ilgili yasal gereğinin yapılması gerekmektedir.

Diğer bir konu ise Atatürk Mahallesi Kazım Dirik Caddesi No.46 adresinde ve tapunun 2373 ada 1 numaralı parselinin 1/1000 ölçekli onaylı imar planında çok işlevli Belediye alanına isabet ettiği ve hizmet binası olduğu cevabı da teknik ciddiyetten uzak şikayet konularını içermeyen bir cevaptır. 

Biz belediye hizmet binasının olduğu yerin imar planında Belediye Hizmet alanı olduğunu ve binanın da hizmet binası olduğunu şikayet etmedik
.
Şikayet konularımız maddeler halinde cevaplanmasını talep ediyoruz.
 
 
1-2021 yılı aralık ayında okul duvarına bitişik olarak 3. kata ait inşaat ruhsatı var mıdır?

2-Imar planına göre okul duvarından en az 5 m çekilme kurallarına aykırı kaçak yapılan bu 3. kat için imar ve ceza yasalarına göre görevini yapmayan İmar Müdürü ve Belediye Başkanı suç işlemişlerdir.

3- 2021 yili aralık ayında 3. kati yapılan binanın önceden yapılmış 2 katı için inşaat ruhsatı var mıdır?

Bahse konu 2 kat imar planına aykırı olduğundan bunun yapı ruhsatı alması mümkün olmayıp kaçak yapılmasına rağmen görevini yapmayan İmar Müdürü ve Belediye Başkanı görevlerini kötüye kullanmışlardır.

Bu kaçak 2 kat için Imar Barışından yararlandı ise Belediye bütçesinden yatırılan harçta kamu zararıdır.

4- Belediye Hizmet alanındaki bahse konu yere Belediye İmar Planına göre bahçe mesafelerini boş bırakarak projelendirilip ruhsat alınarak inşaat yapması gerekirken bunlara uymayan kaçak olarak yaptığı 2 katlı binanın üzerine 2021 aralık ayında yine kaçak olarak 3. katı çıktığına göre, bu kaçak 3 katli binanın yapılmasında belediye bütçesinden ne kadar para harcanmıştır.

5- Kaçak olarak yapılan 3 katlı bina bağışlarla yapılmış mıdır? Kimler ne kadar bağış yapmıştır. Bu bağışlar kayıt altına alınmış mıdır?

Kanunları uygulamakla görevli olanlar öncelikle kendileri kanunlara uymak zorundadır.

Belediye yönetimi görevi gereği imar planına uygun yapıların oluşması için yapı ruhsatı verip kontrol ederek bittiğinde iskan raporu vermek imara uymayan yapılaşmalar için imar ve ceza yasalarını uygulamaktır.

Kendisi imar planına ve mevzuata uymadan kaçak bina yapan belediye yönetimi imar planına aykırı yapılaşma yapan belediye yönetimi imar planına aykırı yapılaşma yapan vatandaşa hangi yüzle yasaları uygulayacaktır.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesinin görevi İlçe Belediyelerinin yaptığı usulsüz imara aykırı yapılaşmaları denetlemektir. İlçe belediyesine sorulan lakayit cevapları vatandaşa bildirmek değildir!

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’de ilgili belediyesine mi soracak yoksa yerinde inceleyecek mi?

Biz gelen yanıtlarla birlikte, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetimizi hazırlamaya başladık.
 
 


Kaynak:

Etiketler:

  • Gelen,
  • Yanıttan..,
  •