x
     

Güzelbahçe planını nasıl..,

17 Mart 2022 Perşembe , 22:04
Okunma: 1444
0 Yorum

geçireceksiniz?

 

İzmir büyükşehir belediyesi,

Meclis gündemine gelen madde;

6. Güzelbahçe ilçesi, Kahramandere Mahallesi, 1670 ada, 1 parselin "Özel Semt Spor Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin plan müellifince hazırlanarak sunulan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.663592)

Planı inceledik;

Güzelbahçe/Kahramandere 1670 ada 1 numaralı parsel mevcut imar planında “semt spor alanı” olarak kamu için planlanmıştır,

Belediyenin görevi imar kanununun 18.nci maddesi hükmü gereğince 10.07.2024 tarihine kadar parselasyon planını yaparak bu alanı düzenleme ortaklık payından karşılayıp hazine adına imar planındaki  kullanım vasfı ile tescil ettirip kamunun kullanımına sunmaktır,

Belediye bu görevini yapmadığı zaman söz konusu alanı kamulaştırıp hazineye devretmek zorundadır,

Bunun için bu alanın “özel semt spor alanı” olarak  plan değişikliği yasaya aykırıdır.

Bu gündem maddesini takibimize aldık.
 


Kaynak: