x
     

İBB Yine Gözlemsel İnceleme mi..,

28 Kasım 2022 Pazartesi , 21:09
Okunma: 1059
0 Yorum

YAPACAK?

 

 

Menderes ilçesi,
 
Görece Mahallesinde,
 
Yapımı devam eden,
 
FORBEST YAPI,
 
İle ilgili onlarca yazı yazdık,
 
Gereken yapıldı mı?
 
Konuyu İBB Bilgi Edinme Birimine,
 
Dilekçemizi ilettik,
 
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne 
 
Önümüzdeki günlerde ileteceğiz,

Sayın Yetkili

İzmir büyükşehir belediyesi 5393 sayılı Kanuna göre ilçe belediyelerini denetleme  yetkisi kapsamında aşağıdaki sorularımın yerinde incelenmesini talep etmekteyim.

Menderes ilçesi Görece Mahallesi 546 ada 15 parsel üzerinde inşaatı devam eden bina ile ilgili olarak derneğimize çok sayıda şikayet iletilmektedir. Bu şikayetler doğrultusunda aşağıdaki sorularımın maddelere ilişkin yanıtlanması 

1- Devam eden  inşaatın cephe, derinlik ve kat  sayısı ile inşaat alanının, yürürlükteki imar planına, imar durumuna, ilgili yönetmeliklere ve onaylı ruhsata uygun olarak  devam edip etmediğinin belediyenizce incelenerek tarafıma bilgi verilmesini talep ediyorum.

2-Menderes İlçesi Görece Mahallesi 547 ada 3 parsel de bulunan FORBEST YAPI Karayoları raporunda çekme mesafeleri tutmadığından Menderes belediyesi tarafından inşaat ruhsatının iptal olduğunu sözlü olarak derneğimize iletmişlerdir. Ruhsat İptali oldu ise Forbest Yapı için YIKIM KARARININ alınıp alınmadığının incelenmesi

Nivent Kurtuluş


Kaynak: