x
     

İlçe belediye başkanı ve başkan yardımcısı

16 Şubat 2023 Perşembe , 21:48
Okunma: 1904
0 Yorum

Hakkında.,

 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına,
 
Yapmış olduğumuz şikayet,
 
Sonrası ön inceleme yapılması,
 
Kararı çıkmış,
 
Suç duyurumuzda;
 
"Bahse konu parselde verilmiş olan iş yeri ve çalışma ruhsatları ile kaçak binaların yapılmasında sorumluluğu bulunan Belediye Başkanı Mustafa İnce Başkan Yardımcısı Mustafa Günay iş yeri ruhsat müdürü Ayşın Şanlı imar müdürü Özgür Bayraktar görevlerini kötüye kullanmışlardır."
 
Belediye Başkanı Mustafa İnce hakkında,
 
Güzelbahçe Kaymakamı karar veremez,
 
İzmir Valisi de karar veremez,
 
Soruşturma izni verme yetkisi;
h) Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanı

Sayın Güzelbahçe Kaymakamına sormak istiyorum;
 
Geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu güne,
 
Hala netice alamamak gerçekten düşündürücü değil mi?
 
Bu konuda üzülerek ilgili yerlere müracaatımızı yapacağız,
 
Yarın soruşturma konularına devam edeceğiz,
 
Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığımız müracaat;

T.C

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
Memur Suçlarına

Aşağıda açıkladığım olay ve bulguların sayın savcılığınızca incelenmesini ve haklarında Görevi Kötüye Kullanmadan dava açılmasını ve açılacak davada katılan olarak yer almak istiyorum.

Güzelbahçe Kaymakamlığı üzerinden sorduğumuz sorular;
 
GÜZELBAHÇE KAYMAKAMLIĞI’NA

Güzelbahçe Kaymakamlığı üzerinden sorduğumuz sorular;

 

Güzelbahçe ilçesinde bulunan NAÇEV MERMER adlı tesis 1375 ada da bulunan yer ile ilgili Kaymakamlığınıza dilekçe vermiştik. İZSU ve DSİ yanıtlarını yolladınız. Ancak 1. Madde, 2. Madde 4. Madde,5. Madde, 6. Madde ve 7. Maddede yer alan sorularımızın cevaplanmadığı hususunda Yazı İşleri Müdürüne defalarca uyarımıza rağmen sorularımıza yanıt alamadık.
 
İvedi olarak Güzelbahçe Belediyesinden yanıtları beklemekteyiz.
 
1-Bu fabrika tarım alanına nasıl yapılmış?
 
2-NAÇEV MERMER sanayi imarında mı?
 
3-Dere yatağı hangi yasa ve yönetmeliğe göre daraltıldı? Kaymakamlığınız tarafından DSİ ve İZSU’dan görüş istenmesine. 
 
4-Dere yatağı çekme mesafeleri uygulandı mı?
 
5-NAÇEV MERMERE inşaat ruhsatı ne zaman alındı?
 
6-Yapı Kullanım hangi tarihte verildi?
 
7-İşyeri çalıştırma ruhsat ne zaman verildi?
 
Yukarıdaki sorularımın maddelere ilişkin 4982 yasa kapsamında süresinde yanıtlanmasını talep ediyorum.
 
 Gelen yanıtta Belediye başkanı Mustafa İnce tarafından imzalanan;

 "İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Siteler Mahallesi, 1375 ada 16 parselde bulunan yer ile ilgili olarak; 1-) 1375 ada 16 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planına istinaden tarım alanına isabet etmektedir."
 
 Belediye başkanı "TARIM ALANINA İSABET ETMEKTEDİR" diyor. 
 
 2-) Parselin bulunduğu alan imar planında sanayi alanına isabet etmemektedir. 
 
"Sanayi Alanına İsabet Etmemektedir." diyor.
 
4-) Parsel tarım alanına isabet etmekte olup, kadastral yola veya devamlılığı olan imar yoluna cephesi bulunmadığından parsele yapı ruhsatı düzenlenmemiş, bu sebeple dere yatağı çekme mesafeleri uygulanmamıştır. 
 
 "Dere yatağı çekme mesafeleri" yok diyor.
 
5-) Söz konusu parsele yapı ruhsatı düzenlenmemiştir. 
 
"Yapı Ruhsatı" yok diyor.
 
6-)Parselde yapı ruhsatı düzenlenmediğinden yapı kullanma izin belgesi de bulunmamaktadır.
"Yapı Ruhsatı olmayan yere Yapı Kullanımı" da yok diyor.
 
7-)  Naçev Mermer ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ünvanlı şirket adına iki adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiş olup, işyeri açma ve çalışma ruhsatları yazımız ekinde sunulmuştur.
 
Tarım Alanında olan yere, ruhsatsız, yapı kullanım olmadan yere 2 adet İŞYERİ ÇALIŞTIRMA RUHSATI verdim diyor.
 
 İzmir ili Güzelbahçe Belediyesi'nin 28.01.2022 tarihli 498 sayılı yazısında izmir ili Güzelbahçe ilçesi Siteler Mahallesi 1375 ada 16 parselin (NAÇEV MERMER / DÜGÜN SALONU PARSELİ ) tarım alanında kaldığı kadastral yola veya devamlılığı olan imar yoluna cephesi bulunmadığından yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni düzenlenmediği 2 adet iş yeri için işyeri çalışma ruhsatı verildiği belirtilmiştir.
 
Bu iş yeri ruhsatlarından bir tanesi 2014 yılında mermer İşletmesi için verilmiştir Bu  parselin yolu olmadığı yapı ruhsatı ve yapı kullanma belgesi olmadığından Kaçak olduğu kesin olan binaya 2014 yılında iş yeri ruhsatı verilmesi usulsüzdür çünkü imar barışı çıkmadan önce verilmiş bir ruhsat olduğundan bu binanın imar barışından yararlanma ihtimali de yoktur.
 
Diğer iş yeri ruhsatı ise  NAÇEV düğün salonuna verilmiş olup  Kaçak olarak yapılmıştır çünkü 11.07.2018 tarihli uydu görüntüsünde olmayan 16.03.2019 tarihli uydu görüntüsünde mevcut olan Düğün Salonu binasının da imar barışının kapsamı olan 31.12.2017 tarihinden önce yapılmadığından imar barışından yararlanması da mümkün değildir düğün salonuna verilmiş olan iş yeri ruhsatı da usulsüzdür.
 
Düğün salonuna ait iş yeri ruhsatına meclis kararına aykırı olarak içkili yer izni verilmesi de usulsüzdür.
 
Bahse konu parselde verilmiş olan iş yeri ve çalışma ruhsatları ile kaçak binaların yapılmasında sorumluluğu bulunan Belediye Başkanı Mustafa İnce Başkan Yardımcısı Mustafa Günay iş yeri ruhsat müdürü Ayşın Şanlı imar müdürü Özgür Bayraktar görevlerini kötüye kullanmışlardır.
 
Tüm bu yazılardan  sonra NAÇEV hala faaliyetlerine nasıl devam ettiğinin incelenmesi Belediye Başkanı, İmar Müdürü, Ruhsat Müdürü, İşyeri Çalıştırma Ruhsatlarında imzası olan kişilerin Sayın Müfettişliğince incelenmesi sonucundan tarafıma bilgi verilmesini arz ediyorum. Bu gün aynı dilekçeyi İzmir Cumhuriyet Savcılığı Toplum Suçlarına teslim edeceğiz.
 
Temiz İzmir Derneği Başkanı 
Nivent Kurtuluş


Kaynak: