x
     

İlgililer duyarsız kalsa da..,

4 Mart 2018 Pazar , 20:46
Okunma: 1905
0 Yorum

Vatandaş duyarsız kalmamış!

 

Bir okuyucumuz EKONOMİ Üniversitesi Tıp Fakültesi İnşaatı ile ilgili bize görüşünü iletmiş,

İtirazımızda bu detayları kullanacağız, kendilerine çok teşekkür ederiz
 
Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnşaatı Yapımı İle İlgili İki Konu Üzerine Görüşler
 
Ekonomi Üniversitesi'nin yapımına başlanan Tıp Fakültesi ile ilgili teknik boyutu olan iki konu üzerine görüşler aşağıda olabildiğince kısa ve basit olarak açıklanmaktadır.
 
İlk konu, Tıp Fakültesinin üzerine yapılacağı parselin imar planında “Turizm Alanı” olarak tanımlanmış olmasıdır. İzmir'de, özellikle Çeşme'de Turizm Alanlarına turizm tesisleri yerine rezidanslar yapılarak şahıslara satılmaları, ilgili belediyelerin de buna göz yummaları oldukça sık karşılaşılan hatalı uygulamalar, yaptıran için de, denetleyerek önlemesi gereken Belediye ilgilileri için de ciddi, hiçbir şekilde kabul edilmesi söz konusu olamayacak suçlardır.
 
Gaze-Temiz gazetesi ile Temiz İzmir Derneği bu vahim uygulamalara İzmirliler adına sahip çıkmakta, bu konularda bilinçli, duyarlı İzmirlilerin takdirlerini toplamaktadır.
 
İkinci konu, Tıp Fakültesi inşaatı ile ilgili olarak yapılmış olan fore kazıklı, ankrajlı iksa sisteminin yeterli dayanımda olmadığı iddiasının Ekonomi Üniversitesi tarafından fırsata çevrilmesi çabasıdır. 
 
İzmir Ekonomi Üniversitesinin iksa sisteminin yeterli dayanımda olup olmadığı konusunda yazdığı bir resmi yazısında, geçici iksa sistemindeki hareketlerin inklinometre ölçümlerinin yapıldığı, iksaların ve kazı alanının şantiye ekibi, geoteknik mühendisi, statik proje müellifi tarafından kontrol edildiği ve bunlara dayalı bir rapor hazırlandığı belirtilmektedir.
 
Bu raporda, inklinometre ölçümlerinde 6 cm kadar ciddi eğilmeler tespit edildiği, iksanın çökmemesi için projede belirtilen subasman seviyesine kadar olan karkas yapının acilen tamamlanması gerektiği ve bu yapılmadığı takdirde riskin büyük olacağının belirtildiği ifade edilmektedir.
 
Bize göre belirtilen ölçüm değeri bu iksa sistemi için yüksek olmayan bir değerdir. Kaldı ki eğer bu iksa sistemi yetersiz bir dayanımda ise, belirtilmiş olan riskler mevcutsa burada çok büyük kusur, en başta zemin verilerini belirleyen geoteknik mühendisi ve statik hesaplarını yapan, iksa sistemini projelendirilen proje mühendisinindir.
 
Daha sonra bu veri ve projeleri inceleyerek onaylayan denetim kuruluşu mühendislerinindir. Böyle bir durumda “Aman iksa her an çökerek can ve mal kaybına yol açabilir. Mal ve can kaybı olmasını azaltmak için subasman seviyesine kadar olan karkas inşaatı kısa sürede bitirilsin” demek, raporda yazılabilecek, önerilebilecek en ciddiyetsiz tavırdır.
 
Karşısındakileri cahil kabul eden böyle bir ifadenin amacının ancak Turizm Alanına Tip Fakültesi binalarının yapımını bir emrivaki ile, bir korkutma ile başlatmak, ilerletmek, geriye dönüş noktasının aşılmasını sağlamak olduğu düşünülebilmektedir. 
 
Bu durumda, proje müelliflerinin emrivaki çabasına alet olarak iksa sistemini tehlikeli buluyor olmaları karşısında iksa sisteminin projelendirilmesine esas olan verilerin yeniden konusunda uzman mühendislerce belirlenmelerinin sağlanması, ardından bu verilere dayalı olarak iksa projelerinin kontrol edilmeleri, eğer dayanım yetersizliği olduğu görülürse, iksa sistemi dayanımının arttırılması yönünde iksa sistemi için takviye projelerinin hazırlanmaları ve uygulanmaları yapılabilecek tek işlem olmaktadır.
 
Aşağıdaki resim incelendiğinde ise, bu alanda kaç ağaç kesildiği anlaşılacaktır.
 
 


Kaynak: