x
     

İnanılır gibi değil..,

28 Mart 2022 Pazartesi , 19:31
Okunma: 1592
0 Yorum

2018 yılında sorduğumuz

 

 

İzmir büyükşehir belediyesine,
 
Cimer üzerinden sorduğumuz,
 
Sorulara bu gün cevap geldi,

Gerçekten inanılır gibi değil,

Cevaplamamak için bir yığın gerekçe sunmuşlar, 
 
 
12.01.2018 tarihinde, sorduğumuz soru;
 

Sn Yetkili
 
İzmir Şehirlerarası otogarını işleten şirket İZOTAŞ hakkındaki sorularımın İzmir Valiliği ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne yollanmasını talep ediyorum.
 
1-20 yıl önce yap – işlet devret modeliyle belediyenin arsasına otogar kurdu. Sözleşmeye göre yıllık cirosunun yüzde 20sini Ocak ayı içinde nakit olarak ve defaten belediyeye ödemesi gerekirken son 4 yıl yıldır ödenen paraların ödendi makbuzları var mı?
 
2-İZOTAŞ’IN İzmir büyükşehir belediyesine kaç para borcu var mıdır?
 
3-Belediye kira paralarını almayıp kamu zararına sebebiyet veriyor mu vermiyor mu araştırılması.
 
4-İddia edildiği gibi İZOTAŞ’IN belediyeye borcu 40 Milyon TL’mi?
 
5-Vergi dairesine 20 Milyon TL’nin üzerinde borcu var mıdır?
 
6-Sözleşme şartlarına göre yukarıda saydığım gerekçelerden birinin bile fesih sebebi olması gerekirken neden hukuka aykırı hareket edildiğinin araştırılması.
 
7-Yine sözleşmeye göre İZOTAŞ otogarı eksiksiz teslim etmek zorunda olduğu göz önüne alındığında, sözleşmenin 5 yıl kaldığı halde, yürüyen merdivenler, döner restorandı duvarlar ve daha pek çok iş yapılmadığı ve belediyenin bu işlemlerin yapılması için gerekenin yapılıp yapılmadığının araştırılması.
 
8-İddialarda İZOTAŞ borç içinde olduğundan ne borcu nede tadilat işlerini yapması mümkün görülmüyormuş.
Yukarıda sıraladığım maddelerde yer alan iddiaların araştırılması için gelen müfettiş incelemeye başlamadan evvel iddia konuları için tarafımdan bilgi almasını talep etmekteyim.
 
 Gelen yanıt;
 
8/03/2022 09:52:29 Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine yapılan başvuruya Belediyemiz Hukuk Müşavirliğince 20.04.2018 tarihinde cevap verildiği belirlenmiştir. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI > TAŞINMAZLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
25/01/2018 08:59:09
İlgide kayıtlı başvurunuz tetkik edilmiş olup, söz konusu başvurunuzda  Bilgi Edinme Hakkı Kanunun 9 uncu maddesinde; " İstenen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar birbirinden ayrılabiliyorsa, söz konusu bilgi veya belge, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler çıkarıldıktan sonra başvuranın bilgisine sunulur. Ayırma gerekçesi başvuruna yazılı olarak bildirilir." hükmü yer almaktadır.
 
Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun " Vergi Mahremiyeti" başlıklı 5 inci maddesinde; " Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısiyle, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine mütaallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lâzımgelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef'ine kullanamazlar;
 
1. Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar;
 
2. Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştayda görevli olanlar;
 
 
3. Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler;
 
 
4. Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler.
 
 
Bu yasak, yukarıda yazılı kimseler, bu görevlerinden ayrılsalar dahi devam eder..."
 
 
hükmü yer almakta olup, İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri A.Ş. nin vergi borçlarının olup olmadığı veya miktarına ilişkin olarak tarafınıza  bilgi verilmesi kanunen mümkün bulunmamaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz.
 
 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI > TAHSİLAT MÜDÜRLÜĞÜ
 
Hareket Listesi
 
Kayıt Zamanı Hareket Açıklama
 
12/01/2018 23:41:50 Başvuru Yapıldı 12/01/2018 23:41:50 tarihinde internet üzerinden başvuru alındı.
17/01/2018 09:11:31 Sevk Edildi 17/01/2018 09:11:31 tarihinde CİMER tarafından İZMİR VALİLİĞİ tarafına sevk edildi.
17/01/2018 09:17:54 Sevk Edildi 17/01/2018 09:17:54 tarihinde İZMİR VALİLİĞİ tarafından HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI tarafına sevk edildi.
22/01/2018 15:33:41 Cevaplandı 22/01/2018 15:33:41 tarihinde İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI > HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ tarafından cevap yazıldı.
24/01/2018 09:31:06 Cevaplandı 24/01/2018 09:31:06 tarihinde GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI > TAHSİLAT MÜDÜRLÜĞÜ tarafından cevap yazıldı.
01/02/2018 10:21:57 Cevaplandı 01/02/2018 10:21:57 tarihinde İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI > MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından cevap yazıldı.
16/03/2022 14:16:48 Cevaplandı 16/03/2022 14:16:48 tarihinde İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI > TAŞINMAZLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından cevap yazıldı.


Kaynak: