x
     

Israrla Sorularımızı Yine.,

12 Eylül 2023 Salı , 21:13
Okunma: 1157
0 Yorum

SORDUK!

 

Geçtiğimiz günlerde,
 
UTKU BAŞKAN Bu alana 2 kat
 
Yapabilirsiniz. Katiyen 5 kat olmaz!
 
 
Başlığı altında bir haber yaptık,
 
Çiğli belediyesinden gelen yanıtı da paylaştık haberimizde,
 
Gelen yanıtlardan sonra İBB'ye tekrar sorularımı sorduk,
 
Sayın Yetkili
 
Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mah bulunan 41400 ada, 11 parsel numaralı arsa tevhid yapılarak oluşmuş bir parseldir. Bu parsel birleştirme (tevhid) yapılmadan önce 41400 adada bulunan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numaralı yedi adet parselden oluşmuştur.
 
41400 ada, 11 sayılı parselin ön cephesi Dere Caddesine, yan cephesi 8137 sokağa, arka cephesi ise 8145 sokağa yaslanmaktadır.
 
Sorularımız :
 
1)-Tevhid edilerek oluşturulan 41400 ada, 11 sayılı parseli oluşturan 41400 ada, 4,5,6,7,8,9,10 parsellerin herbirinin tevhid öncesi emsalleri (kaks'ları), taks'ları, yükseklik koşulları, ön, arka ve yan cephelere (Dere caddesine, 8137 ve 8145  sokaklara) olan çekme mesafesi koşulları nedir?
 
2)-Şu anda yapılmakta olan inşaatın 8145 sokaktaki çekme mesafesi sıfırdır. Bu durum, yapılaşma koşullarına uygun mudur? Uygunsa yasal dayanağız nedir? 
 
3)-Bu arsanın yakınında bulunan parsellerde, 0,60 ile 1 arasında emsaller görülebilmektedir. 
 
41400/11 parselde farklı bir uygulama mı yapılmıştır?
 
4)-Yukarıda istediğimiz, tarafınızdan iletilecek çekme mesafesi koşulları gereği, bu arsanın taban alanı en fazla kaç m2 olabilir?
 
5)-Bu arsada tevhid öncesi ve sonrası kat adedi sayısı nedir?

Nivent Kurtuluş
 
Bakalım büyükşehir belediyesi nasıl yanıtlayacak?
 
 


Kaynak: