x
     

İSTİNYE PARK ÇED Süreci yeniden..,

8 Ocak 2019 Salı , 13:01
Okunma: 2433
0 Yorum

Başladı.

 

 İZMİR ili BALÇOVA ilçesindeki

08 Ocak 2019
İZMİR ili BALÇOVA ilçesi sınırları içerisinde ORJİN GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT A.Ş. tarafından yapılması planlanan İZMİR İSTİNYE PARK AVM VE OTEL projesi ile ilgili 21/01/2019 tarihinde İDK Toplantısı gerçekleştirilecektir ÇED Raporu İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
 
Bugün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkan, 685 sayfalık ÇED Dosyasını incelemeye başladık.
 
Bizlerin anlamakta zorlandığı en önemli detayı Mahkeme Kararı ile iptal edilen ÇED olmasına karşın inşaatın nasıl devam edebildiğidir.
 
Sunulan ÇED Dosyasından alıntı;

ÇED Olumlu Kararı” nın iptal edildiği belirtilmektedir

30.06.2017 tarihinde davacı taraf İzmir 3. İdare Mahkemesine yaptığı başvuruda keşifte bilirkişilerce nazara alınması istenen hususları yazılı olarak sunmuştur. Söz konusu belgelerde davacı tarafın 12.02.2016 tarihli dilekçesinde sunmuş olduğu iddialar kapsamlı bir biçimde yeniden sunulmuştur. Yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. İpek Özbek Sönmez, Prof. Dr. Sibel Ecemiş Kılıç ve Doç. Dr. Hayat Zengin Çelik tarafından hazırlanan 21.06.2017 tarihli bilirkişi raporunun sonuç kısmında özetle; “…. Bu plan değişikliklerinin dayanağı olan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planının genel arazi kullanım kararlarını içeriyor olması ve plan hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde davaya konu olan değişiklik işlemlerinin bu plana da uygun olmadığı dikkate alındığında, 1/25000 ölçekli bir iptal işleminin bu kapsamda değerlendirilmeyeceği, Bununla birlikte dava konusu İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi, 6165 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Değişikliklerinin, şehircilik ilkelerine, kamu yararına, imar mevzuatına ve planlama tekniklerine uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.” Belirtilmiştir (Bknz. Ek-29).
 
Daha önceki ÇED sürecine açtığımız dava süresinde açılmadığı için reddedilmişti.
 
Bu kez İzmir adına süresinde davaya hazırlanacağız.
 
 


Kaynak: