x
     

İTİRAZIM OYBİRLİĞİ,

15 Eylül 2023 Cuma , 19:22
Okunma: 834
0 Yorum

İle Kabul Edilmemiş!

 

İzmir büyükşehir belediyesi,
 
Eylül Meclis Gündemine gelen;

37. İzmir 5. İdare Mahkemesinin 03/11/2021 tarihli ve 2021/1698 sayılı Kararı ve parsel maliklerinin vekili Avukat Gülbahar AKAN’ın 14/01/2022 tarihli Dilekçesi doğrultusunda sunulan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/02/2023 tarihli ve 05.150 sayılı Kararı ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/04/2023 tarihli ve 15721 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanan, 04/08/2023-04/09/2023 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çeşme ilçesi, Ilıca Mahallesi, 283 ada, 54 parselin, mevcut 1/5000 ölçekli Çeşme, Ilıca, Şantiye Evleri Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında “Yeşil Alan” olan kullanım kararının, "Az Yoğun Konut Alanı (40 ki/ha)" olarak belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde Nivent KURTULUŞ tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1526064)

Oybirliği ile kabul edilmediğinden,
 
Plana dava açıyoruz.


Kaynak: