x
     

İzmir büyükşehir belediyesine sorduk,

22 Ağustos 2022 Pazartesi , 23:36
Okunma: 1141
0 Yorum

Cevap geldi!

 

İzmir büyükşehir belediyesi,
 
Meclis gündemine gelen,
 
Bir maddeyi bilgi edinme biriminden sorduk,
 
Sayın yetkili
 
Ağustos meclis gündemine gelen;
 
42. 2022 Mali Yılı Bütçesinin bazı kodlarında ödeneklerin yeterli gelmeyeceği anlaşılmış olup, 2022 Yılı bütçesinin tertipleri arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. (Mali Hiz.Dai.Bşk.E.881815)
 
43. Belediyemiz 2022 Mali Yılı bütçesine önerge ekinde yer alan listede gösterildiği şekilde ek ödenek verilebilmesi hususunun görüşülmesi. (Mali Hiz.Dai.Bşk.E.881518
 
1-Ekli listede yer alan maddeler nedir?
 
2-Ek ödenek tutarı nedir?
 
Nivent Kurtuluş
 
Gelen yanıtı sizlerle paylaşıyoruz,
 
İlerleyen günlerde yorumlayacağız,
 
 
 


Kaynak: