x
     

Karara karşı, Balçova Kaymakamlığı

10 Eylül 2018 Pazartesi , 19:11
Okunma: 3621
0 Yorum

ne yapacak?

 
Dün akşam sizlerle paylaştığımız, “İstinye Park’a kötü haber!!! Önce plan iptali sonrasında..,” başlığı altında bir haber paylaşmıştık,
 
İzmir İstinye Park projesi hakkında, birçok dava açıldı,
 
1/1000 ve 1/5000'lik İmar planlarının iptaline ilişkin davaların sonucunda, işlemlerin İPTALİNE karar verildi.
 
Davalar kazanıldı, 
 
Ne yazık ki yargı kararları uygulanmadı!
 
Aslına bakarsanız yargı kararları bekletilmeksizin uygulanır hükmü, her nedense İzmir sınırlarında geçerli olmadığını üzülerek öğrendik,
 
İmar planı mahkeme kararlarıyla iptal edildi,
 
Şimdi sıkı durun, ÇED Kararı da, iptal oldu,
 
Tarafıma gelen cevapta,
 
Sayın NİVENT KURTULUŞ,
 
T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’ ne 30.07.2018 tarihinde yapmış olduğunuz 1801345060 sayılı başvurunuz 07.09.2018 tarihinde ÇED HİZMETLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından cevaplanmıştır:
 
İlimiz, Balçova ilçesi ,Bahçelerarası Mevkiinde yer alan ve Bakanlığımızın 25.09.2017 tarih ve 4771 sayılı "ÇED Olumlu" Kararı doğrultusunda inşaatı devam eden İstinyepark Alışveriş Merkezi ve Otel Projesinin "ÇED Olumlu" Kararının yürütmesinin durdurulması ve kararın iptali talebiyle İzmir 2.İdare Mahkemesinde E:2017/1710 esasına kayden açılan davada, mahkemenin 11.07.2018 tarih ve K.2018/1064 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" karar verilmiştir. İdari Yargılama Usulü Kanununun 28.maddesine göre sözkonusu yargı kararı uygulanmak üzere 07.09.2018 tarihli ve 26722 sayılı yazımız ile Balçova Kaymakamlığına gönderilmiştir. Bilgilerinize rica olunur.
 
İzmir 2.İdare Mahkemesinde açılan dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş,
 
Şimdi gözler Balçova Kaymakamlığı'nda
 
Kararın tamamını sizlerle paylaşalım yarın görüşmek üzere diyelim. 
 

 


Kaynak: