x
     

M. Atilla Kaya'nın başlattığı tartışmayı.,

8 Eylül 2023 Cuma , 18:20
Okunma: 1070
0 Yorum

Merak Ettik, İBB'ye Sorduk

 

Geçtiğimiz günlerde,
 
"AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Harmandalı'yı kapatamaz; çünkü 2029 sonuna kadar taahhüdü var" dedi
 
Haberlerinden sonra büyükşehir belediyesine sorduk,

Büyükşehir belediyesi bu gün yanıtladı,

"Yüklenici'nin tesise atık alımı, süresi ve miktarı ile ilgili hiçbir söz hakkı bulunmamaktadır.' maddesi yer almaktadır. "

Cevabın devamı ve sorularımızı sizlerle paylaşalım;

"AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir'in çöp tesisi tartışmalarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Kaya, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Harmandalı'yı kapatamaz; çünkü 2029 sonuna kadar taahhüdü var" dedi. Kaya ayrıca, Harmandalı'yı kapatmaya kalksa, Büyükşehir'in, atıktan elektrik üretmek için sözleşme imzaladığı özel şirkete karşı hukuki yaptırımla karşı karşıya kalacağını söyledi."

Haberinden yola çıkarak aşağıdaki sorularımın maddelere ilişkin cevaplanmasını istiyorum.

1-2029 yılına kadar kadar taahhüdünüz olduğu doğrumu?

2-2029 yılına kadar kadar taahhüdünüz var ise hangi firma ile ve ne koşullardadır?

3-Harmandalı çöp alanında elektrik üretmek için bir firma ile anlaşma yaptınız mı?

4-Elektrik üretimi için yapılan anlaşma hangi firma ve ne koşullarda yapılmıştır?

 

İlgi : 01.09.2023 Tarihli ve B-174 Numaralı Bilgi Edinme Başvurusu
Başvuru Sahibi : NİVENT KURTULUŞ

Konu : Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi hakkında bilgi talebi

İlgi yazıda vatandaş, yapılan bir haber içeriğine değinerek, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi hakkında taahhüt süresi, anlaşma yapılan firma ve ayrıntıları hakkında bilgi talep etmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluğumuzda bulunan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi, 1992 yılından beri faaliyette olup, Türkiye'nin ilk yasal Düzenli Depolama Sahasıdır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 13. maddesi gereğince ihale komisyonu görevini yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mart 2023 tarihinde 35/a maddesine uygun olarak, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki evsel atıkların çevre ve insan sağlığına olası olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması, ekonomik değer yaratılması ve sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi oluşturulması için; 

Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanı'nda; çöp deponi gazından elektrik enerjisi üretilmesi için gereken plan, proje, ekipman, mühendislik hizmetleri, donanım, yazılım, test, montaj, dokümentasyon ve devreye alma işleri, çöplerin serilmesi, sıkıştırılması, örtülmesi işi ile Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan rehabilitasyon projesine bağlı kalınarak İdare'nin iş programında belirleyeceği tarihte projede gösterilen etapların sırasıyla rehabilite edilmesi ve diğer sahaların rehabilitasyon projelerinin hazırlanarak rehabilitasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi işlerini' kapsamakta olan bir ihale hazırlamıştır. Bu kapsamda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Novtek Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi arasında 24.05.2018 tarihinde 'İzmir Harmandalı Düzenli Atık Depolama Sahasının Rehabilitasyonu ve Deponi Gazından Elektrik Enerjisi Üretilmesi İşine Ait Sözleşme' imzalanmış, 01.06.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

Yapılan sözleşmede, tesisin işletme süresi 15 yıl olarak belirtilmiş olup, sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan 'İzmir İli Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanının Rehabilitasyonu ve Deponi
Gazından Elektrik Enerjisi Üretilmesi İşine Ait Teknik Şartname'de ise 'İdare yeni bir tesisin işletmeye alınması durumunda ya da gerekli gördüğü takdirde belirlediği tarihten itibaren tesise evsel atık alımını durdurma yetkisine sahiptir. 

Yüklenici'nin tesise atık alımı, süresi ve miktarı ile ilgili hiçbir söz hakkı bulunmamaktadır.' maddesi yer almaktadır. 

Bu çerçevede, Yüklenici firmanın, atık alımı durduğunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile hukuki sürece girmesi söz konusu değildir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak; çevre ve halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü konuyu titizlikle takip etmekte, gerekli çalışmaları yapmaktayız. Bu kapsamda İzmir İli Entegre Atık Yönetim Planı kapsamında tasarlanan yeni bölgesel tesislerimiz ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup, ilgili tesislerin sayıları ve kapasiteleri arttıkça Harmandalı Tesisine getirilen evsel atık miktarlarının kapasitesi düşürülecektir.


Kaynak: