x
     

MESLEKTEN GEÇİCİ MEN..,

5 Mart 2024 Salı , 20:08
Okunma: 2014
1 Yorum

KARARI!


TMMOM,

Şehir Plancıları Odası,

Tarafından 22.02.2024 tarihinde,

İzmir'in tanınan plancıları,

Süreli meslekten men edilmiş,

Meslekten men edilen;

İhsan Tutum’un Süreli Meslekten Men Cezası 20 gün,

Aslıhan Baldan’ın Süreli Meslekten Men Cezası 45 gün,

Doğuş Baldan’ın Süreli Meslekten Men Cezası 45 gün

Sayı:07/44 22.02.2024

Konu: İhsan Tutum’un Süreli Meslekten Men Cezası Hk.

DAĞITIMLI

İlgi: TMMOB’nin 05.02.2024 tarih ve 230 sayılı yazısı,

Odamız Onur Kurulu 27.09.2023 tarihli toplantısında; Odamızın 222 sicil numaralı üyesi Şehir Plancısı İhsan Tutum hakkında; TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 7/(a) maddesinde yer alan “…meslek ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yerine getirmemek”, 8/(a) maddesinde yer alan “Meslek mensupları arasında haksız rekabete neden olacak davranışlarda bulunmak”, 9/(b) maddesinde yer alan “Mesleğini ve görevini kişisel ya da bir grup adına çıkar sağlamak için TMMOB
mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulamak ya da mesleğini ve görevini TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulayarak kamuya, halka, üçüncü şahıslara zarar vermek.” ve 9/(ç) maddesinde yer alan “... imzacılık yapmak.” fiillerini işlediğinin tespiti üzerine Oda Ana Yönetmeliği’nin 47/(d) maddesi ve TMMOB Ana Yönetmeliği’nin 90/(d) maddesi gereğince üyeye “serbest meslek uygulamasından 20 (yirmi) gün uzaklaştırma cezası” verilmesi
yönünde karar almıştır.

Oda Onur Kurulu tarafından alınan söz konusu karar, TMMOB Yüksek Onur Kurulu’nun 02.02.2024 tarih ve 2024-47/603 sayılı kararı ile onanmış ve alınan karar ilgi yazı ile Odamıza bildirilmiştir. Konu, Oda Yönetim Kurulu’nun 12.02.2023 tarihli toplantısında görüşülmüş ve 222 sicil no.lu üye İhsan Tutum hakkında verilen serbest meslek uygulamasından 20 (yirmi) gün süreyle men cezasının 18.03.2024 - 06.04.2024 tarihleri arasında uygulanması yönünde karar alınmıştır. 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 28. maddesi gereğince, Şehir Plancısı İhsan Tutum’un belirtilen süre içinde serbest meslek faaliyetinde bulunması yasaklanmıştır. Üye, bu süre içerisinde herhangi bir şehircilik hizmeti üstlenemez, onay kurumlarına plan teslim edemez ve bu anlama gelecek herhangi bir faaliyette bulunamaz. Üyenin bu hükme aykırı şekilde,belirtilen tarihlerde şehircilik faaliyetinde bulunması halinde TMMOB Kanunun 29. maddesi doğrultusunda üyenin cezası artırılacaktır. Bu nedenle belirtilen tarihlerde üyenin şehircilik faaliyeti yapmasına izin verilmemesi gerekmekte olup bu durumun tespiti halinde anılan karara aykırı şekilde işlem yapılmasına imkan sağlayan ilgili kurum/kuruluşlar ile yetkilileri/personelleri hakkında suç duyurusu yapılarak gerekli yasal başvurular Odamızca yapılacaktır. İlgili Birimlerinize konunun iletilmesini ve kararın uygulanması konusunda gereği için bilgilerinize arz ederim.
 
Saygılarımla,
 
Ayhan Erdoğan

 

Genel Sekreter
 
 
Sayı:07/45 22.02.2024
 
Konu: Aslıhan Baldan’ın Süreli Meslekten Men Cezası Hk.
 
DAĞITIMLI
 
İlgi: TMMOB’nin 05.02.2024 tarih ve 231 sayılı yazısı,
 
Odamız Onur Kurulu 27.09.2023 tarihli toplantısında; Odamızın 3737 sicil numaralı üyesi Şehir Plancısı Aslıhan Baldan hakkında; TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 7/(a) maddesinde yer alan “…meslek ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yerine getirmemek”, 8/(a) maddesinde yer alan “Meslek mensupları arasında haksız rekabete neden olacak davranışlarda bulunmak,” 8/(c) maddesinde yer alan “Mesleki denetim uygulamasına aykırı davranmak,” 8/ (e) maddesinde yer alan “…meslek uygulaması sırasında haksız kazanç sağlayarak üçüncü şahısları zarara uğratmak,” 9/(b) maddesinde yer alan “Mesleğini ve görevini kişisel ya da bir grup adına çıkar
sağlamak için TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulamak ya da mesleğini ve görevini TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulayarak kamuya, halka, üçüncü şahıslara zarar vermek.” fiillerini işlediğinin tespiti üzerine Oda Ana Yönetmeliği’nin 47/(d) maddesi ve TMMOB Ana Yönetmeliği’nin 90/(d) maddesi gereğince üyeye “serbest meslek uygulamasından 45(kırk beş) gün uzaklaştırma cezası” verilmesi yönünde karar almıştır. Oda Onur Kurulu tarafından alınan söz konusu karar, TMMOB Yüksek Onur Kurulu’nun 02.02.2024 tarih ve 2024-47/604 sayılı kararı ile onanmış ve alınan karar ilgi yazı ile Odamıza bildirilmiştir. Konu, Oda Yönetim Kurulu’nun 12.02.2023 tarihli toplantısında görüşülmüş ve 3737 sicil no.lu üye Aslıhan Baldan hakkında verilen serbest meslek uygulamasından 45 (kırk beş) gün süreyle men cezasının 18.03.2024 - 01.05.2024 tarihleri arasında uygulanması yönünde karar alınmıştır. 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 28. maddesi gereğince, Şehir Plancısı
Aslıhan Baldan’ın belirtilen süre içinde serbest meslek faaliyetinde bulunması yasaklanmıştır. Üye, bu süre içerisinde herhangi bir şehircilik hizmeti üstlenemez, onay kurumlarına plan teslim edemez ve bu anlama gelecek herhangi bir faaliyette bulunamaz. Üyenin bu hükme aykırı şekilde, belirtilen tarihlerde şehircilik faaliyetinde bulunması halinde TMMOB Kanunun 29. maddesi doğrultusunda üyenin cezası artırılacaktır. Bu nedenle belirtilen tarihlerde üyenin şehircilik faaliyeti yapmasına izin verilmemesi gerekmekte olup bu durumun tespiti halinde anılan karara aykırı şekilde işlem yapılmasına imkan sağlayan ilgili kurum/kuruluşlar ile yetkilileri/personelleri hakkında suç duyurusu yapılarak gerekli yasal başvurular Odamızca yapılacaktır. İlgili Birimlerinize konunun iletilmesini ve kararın uygulanması konusunda gereği için bilgilerinize arz ederim.
 
Saygılarımla,
Ayhan Erdoğan
Genel Sekreter

 

Sayı:07/46 22.02.2024
 
Konu: Doğuş Baldan’ın Süreli Meslekten Men Cezası Hk.
 
DAĞITIMLI
 
İlgi: TMMOB’nin 05.02.2024 tarih ve 232 sayılı yazısı, Odamız Onur Kurulu 27.09.2023 tarihli toplantısında; Odamızın 5364 sicil numaralı üyesi Şehir Plancısı Doğuş Baldan hakkında;
 
TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 7/(a) maddesinde yer alan “…meslek ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yerine getirmemek”, 8/(a) maddesinde yer alan “Meslek mensupları arasında haksız rekabete neden olacak davranışlarda bulunmak,” 8/(c) maddesinde yer alan “Mesleki denetim uygulamasına aykırı davranmak,” 8/ (e) maddesinde yer alan …meslek uygulaması sırasında haksız kazanç sağlayarak üçüncü şahısları zarara uğratmak,” 9/(b) maddesinde yer alan “Mesleğini ve görevini kişisel ya da bir grup adına çıkar sağlamak için TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulamak ya da mesleğini ve görevini TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulayarak kamuya, halka, üçüncü şahıslara zarar vermek.” fiillerini işlediğinin tespiti üzerine Oda Ana Yönetmeliği’nin 47/(d) maddesi ve TMMOB Ana Yönetmeliği’nin 90/(d) maddesi gereğince üyeye “serbest meslek uygulamasından 45(kırk beş) gün uzaklaştırma cezası” verilmesi yönünde karar almıştır. Oda Onur Kurulu tarafından alınan söz konusu karar, TMMOB Yüksek Onur Kurulu’nun 02.02.2024 tarih ve 2024-47/603 sayılı kararı ile onanmış ve alınan karar ilgi yazı ile Odamıza bildirilmiştir. Konu, Oda Yönetim Kurulu’nun 12.02.2023 tarihli toplantısında görüşülmüş ve 5364 sicil no.lu üye Doğuş Baldan hakkında verilen serbest meslek uygulamasından 45 (kırk beş) gün süreyle men cezasının 18.03.2024 - 01.05.2024 tarihleri arasında uygulanması yönünde karar alınmıştır. 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 28. maddesi gereğince, Şehir Plancısı
Doğuş Baldan’ın belirtilen süre içinde serbest meslek faaliyetinde bulunması yasaklanmıştır. Üye, bu süre içerisinde herhangi bir şehircilik hizmeti üstlenemez, onay kurumlarına plan teslim edemez ve bu anlama gelecek herhangi bir faaliyette bulunamaz. Üyenin bu hükme aykırı şekilde, belirtilen tarihlerde şehircilik faaliyetinde bulunması halinde TMMOB Kanunun 29. maddesi doğrultusunda üyenin cezası artırılacaktır. Bu nedenle belirtilen tarihlerde üyenin şehircilik faaliyeti yapmasına izin verilmemesi gerekmekte olup bu durumun tespiti halinde anılan karara aykırı şekilde işlem yapılmasına imkan sağlayan ilgili kurum/kuruluşlar ile yetkilileri/personelleri hakkında suç duyurusu yapılarak gerekli yasal başvurular Odamızca yapılacaktır. İlgili Birimlerinize konunun iletilmesini ve kararın uygulanması konusunda gereği için bilgilerinize arz ederim.
 
Saygılarımla,
Ayhan Erdoğan
Genel Sekreter
 


Kaynak: