x
     

Muhalefet Şerhinden Önce.,

3 Ekim 2022 Pazartesi , 20:55
Okunma: 1345
0 Yorum

Yarın alınacak karar

 

Dün akşam sizlerle paylaştığımız,
 
Sayın Başkan REKABET KOŞULLARINDAN.,Bihaber misiniz?
 
 
Başlığı altında bir haber yaptık,
 
Yazımızı devam edeceğiz diye bitirdik,
 
2021 mali yılı denetim raporuna istinaden muhalefet şerhinin 3.ve 4. maddesine geçmeden önce,
 
Çiğli belediyesi tarafından,
 
Yapılan 161 taşınmaz ihalesinin kararını,
 
Yarın belediye Encümeni tarafından verilecek,
 
Kararı merakla bekliyoruz,
 
REKABET KOŞULLARINA aykırı yapılan bu ihale,
 
Onaylanırsa,
 
SORUŞTURMA AÇILIR!
 
Encümen üyeleri ve başkan yargılanır,
 
Kamu zararı kendilerinden tanzim edilir düşünmekteyiz,
 
Yarın karardan sonra sizlerle paylaşacağımız yazımız olacak,
 
Gelelim  muhalefet şerhinin 3.ve 4. maddesine;
 
3. 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNU 'nun 5. maddesinin 5. paragrafında  “Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.”  hükmü yer almaktadır. 
 
Mal ve Hizmet alım işlemleri neticesinde incelenen yevmiye fişi ve eki belgelerde;  ödeme sürelerinin gün/ay olarak farklılık ve değişkenlik gösterdiği, bazı ödemelerin kısa sürede bazılarının aylar sonra ödendiği,  bu haliyle borç ödeme de BİR İSTİKRAR SAĞLANAMAMIŞ OLDUĞU gözlemlenmiştir. 
 
Yapılan görüşmelerde; Belediyenin ödemelerinin düzenli olmaması nedeniyle piyasa hâkim ve fiyatları çok daha uygun şirketlerin Belediyeye teklif vermek istemedikleri, teklif verenlerin ise ödemenin uzayacağı düşüncesiyle fiyatlara vade farkı ilave etmek suretiyle yüksek fiyatlar teklif ettikleri öğrenilmiştir. Kanuni düzenlemeye uyularak mal ve hizmet alımlarında ödeneğe göre hareket edilmesi, firmalara ödeme konusunda güven ve süre yönünden İSTİKRAR sağlanması halinde; mal ve hizmetlerin ÇOK DAHA UYGUN FİYATLARA temin edilebileceği kanaatine varılmıştır. 
 
4. 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNU'nun İhale Komisyonu başlıklı 6. maddesinin 1. ve 2. paragrafında “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin  "ve" muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dâhil olmak üzere görevlendirir. İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.“  hükmü yer almaktadır. 
 
2021 yılına ilişkin olarak Yevmiye kayıtları ve ekleri incelendiğinde; teşkil edilen İhale Komisyonlarında “ihale konusu işin UZMANI“ kriterine yeteri kadar dikkat edilmediği,  Belediyede yeterli düzeyde mühendis ve benzeri kadrolarda devlet memuru bulunmasına rağmen, gerek İhale Komisyonu gerekse Fiyat Araştırma /  Mal Kabul Heyetlerinde; tekniker ve / veya sözleşmeli personele yer verildiği gözlemlenmiştir. 
 
Özellikle Danışmanlık Hizmeti Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 19. maddesinde “     İhale komisyonu, tek sayıda olmak üzere başkan dâhil en az beş kişiden oluşur. Muhasebe ve mali işlerden sorumlu personel dışındaki diğer üyelerin ihale konusu işin uzmanı olması zorunludur.  ...İhale komisyonunun idarenin personelinden oluşturulması esastır. Ancak, ihaleyi yapan idarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde, Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.  “ düzenlemesi yer almaktadır.  2021 yılında az sayıda yapılan Danışmanlık Hizmeti alım işlemlerinde oluşturulan gerek İhale Komisyonu gerekse Mal Kabul Heyetlerinde;  UZMAN KAMU PERSONELİ kriterine uyulmadığı gözlemlenmiştir. 
Devam edeceğiz.


Kaynak: