x
     

Ne yazık ki.,

27 Ocak 2023 Cuma , 18:43
Okunma: 1413
0 Yorum


 

Temiz İzmir Derneği,


Niçin kurulduğunun halen,

Farkında olmayan kişiler var!

Önce sizlerle, derneğimizin önemli maddelerini paylaşalım,

Sonra da, halen derneğimizin kuruluşunu anlayamayan,

İZFAŞ Yönetimi hakkında birazdan bir yazı paylaşacağız.

Madde 2- Derneğin amacı,
 
1-Yolsuzluklara ve Haksızlıklara karşı, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan tüm vatandaşlarının ve dernek üyelerinin haklarını ve hukukunu korumak topluma zarar veren her türlü yolsuzluğun ve haksızlığın takipçisi olmak.
 
2-Kamunun ve Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan tüm vatandaşlarının haklarını ve mağduriyetlerini korumak adına her türlü girişimlerde ve hukuki mücadelede bulunmak.    
                                                                                                                
3-Merkezi ve Yerel Yönetimlerin yasalara aykırı topluma zarar verecek şekildeki uygulamalarının açığa çıkmasını, yargıya taşınmasını ve sonuna kadar sağlamak için, özel ve kamusal gayrimenkuller üzerinde hukuka aykırı imar uygulamaları, kamulaştırma, ihale, alım-satım vb. idari işlem ve eylemlerinden doğan mülkiyet hakkı ihlalleri ve kamu mallarına verilen zararlar nedeniyle mağduriyete maruz, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan tüm vatandaşlarının ve dernek üyelerinin yasalardan ve uluslar arası sözleşmelerden doğan her türlü ortak hak ve menfaatlerini korumak amacıyla dava açmak. 

6-Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetleri ile ilgili bilgi edinme hakkını kullanmaları için çıkarılan 4982 no' lu ''Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'' gereği doğacak olan hak ve sorumlulukları konusunda Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan tüm vatandaşlarının ve dernek üyelerinin bilinçlendirilmesi ve bu kanunun uygulanması konusunda faaliyet ve çalışmalar yapar.    
                                                                                                                    
9- Ülkemizde Merkezi ve Yerel Yönetimlerde  yaşanan  özellikli ve önemli yolsuzlukları ile ilgili, bilgi, belge ve arşiv kayıtlarını oluşturur.
 
11-Yolsuzlukla etkin mücadele etmek için devlet mekanizmalarını ve kamuoyunu bilgilendirmek amacına yönelik kitap, dergi ve internet ortamında yayınlar çıkarır. 


Kaynak:

Etiketler:

  • Ne,
  • yazık,
  • ki.,
  •