x
     

Parsel Bazında Plan Değişikliği.,

14 Ağustos 2023 Pazartesi , 21:15
Okunma: 879
0 Yorum

Yasalara AYKIRIDIR!

 

Büyükşehir belediyesi,
 
Ağustos meclis gündemine,
 
Gelen madde;
 
43. Yürürlükteki 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı" kullanımında kalan; Güzelbahçe ilçesi, Çamlı Mahallesi, 2596 ada, 3 parselin "Kentsel Gelişme Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1479633)

Güzelbahçe Çamlı Mahallesi 2596 Ada 3 numaralı parsel 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında tarım alanda kaldığı ancak 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında ise kentsel çalışma alanında kaldığı için Bu doğrultuda 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında da kentsel çalışma alanı olarak değişiklik yapılmak istenmektedir,

Bahse konu parsel Seferihisar karayoluna cepheli çok değerli bir konumdadır,
 
Büyükşehir Belediyesi  anılan parsel ve çevresini kapsayacak şekilde 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında kentsel gelişme alanı olarak belirlenen bölgeyi kapsayacak şekilde 1/25.000 ölçekleri çevre düzenini planını revize etmesi gerekirken tek parsel bazında yapılmak istenen Bu plan değişikliği yalnızca anılan  parsel için bir değer artışı getirecektir,
 
Kamu yararına, Şehircilik esaslarına planlama ilkelerine aykırıdır.
 


Kaynak: