x
     

Planın Onanması için.,

1 Haziran 2022 Çarşamba , 20:40
Okunma: 1224
0 Yorum

Gerekli İşlemleri Bilmiyor Olabilir misiniz?

 

 
Çeşme belediye başkanı,

Ekrem Oran'ın ŞİFAHİ TALİMATIYLA,

İmardan sorumlu başkan yardımcısı,

Fayika Öner'in olur yazısı ile,

Yasa ve Yönetmeliğe aykırı yapılan,

Nezir'in Kulesi için,

Adrese teslim plana karşı,

Süresinde itirazlarımızı yaptık,

Planla ilgili Çeşme belediyesine,

Sorduğumuz soruya,

Başkan yardımcısı Fayika Öner imzalı,

Gelen yazı da,

".,Dalyan Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Plan Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda hazırlanmış ve onanmıştır."

Plan henüz onanmadı!!!
 


 

PLANLARIN HAZIRLANMASI VE YÜRÜRLÜĞE KONULMASI :

Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. (Yeniden düzenleme dördüncü cümle: 12/7/2013-6495/73 md.) Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir.

Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi on beş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.

 Sonuç olarak bu iki kanunun beraber incelendiğinde imar planına karşı nasıl ve ne zaman bir dava açılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Şöyle ki;

 İmar planının bir aylık askı süresi içinde başvuruda bulunulmalı ve plana itiraz edilmelidir. Bu itiraza verilecek cevaba göre iki ihtimal bulunmaktadır :

a)Eğer bu itirazınıza idare tarafından 60 gün içinde cevap verilmedi ise bu sebeple yaptığınız itiraz reddedilmiş sayılmaktadır. Dolayısı ile itirazınızın reddedilmiş sayıldığı 60 gün sonundan başlayarak bir 60 gün daha dava açma süreniz bulunmaktadır.

B) Eğer itirazınıza idare tarafından 60 gün içinde cevap verilmiş fakat size verilen cevap RED şeklinde ise bu cevap tarihini izleyen 60 gün içinde idareye karşı dava açmanız mümkündür.

Plana süresinde itirazımızı yaptık,
 
Haziran ayında Meclis toplantısında itirazlar oylanacak,

Reddedildiği takdirde İdare Mahkemesinde,

Plana itirazımızı yapacağız,

Yani şu an itibariyle kesinleşen bir plan YOK! 


Kaynak: