x
     

Sayın Başkan Sayıştay Raporlarına

30 Eylül 2022 Cuma , 11:05
Okunma: 1727
0 Yorum

Yansımış neden?

 

Perşembe günü yapılan,
 
Rekabet koşulları gerçekleşmeyen,
 
161 taşınmaz satış ihalesi,
 
Elbet iptal olacak,
 
Bu konuda uzun bir araştırma yaptık,
 
Bahse konu alan için,
 
Sizlerle 2014 yılında yayınlanan,
 
Sayıştay Raporuna yansıyan detaylar,
 
İNANILMAZ!
 
Sizlerle yorumsuz olarak yayınlanan raporu paylaşacağız,
 
Sonra sorularımız olacak,
 
2014 yılı Sayıştay Raporu;
 
BULGU 1: Belediyenin Yapı Kooperatiflerinden Gayrimenkul Alacaklarını Almaması
 
Yapılan incelemede Çiğli Belediyesi’ne ait arsaların çeşitli kooperatiflere kat karşılığında verildiği, ancak yıllardır belediyenin payına düşen konut ve dükkanların teslim alınmadığı ve diğer ortaklara bu taşınmazların devirlerinde usulsüzlükler olduğu tespit edilmiştir.
 
Buna göre;
 
22171 ADA 2 PARSEL:
 
1- 22171 ada 1 parsel 10.06.1998 tarih ve 72 sayılı Meclis Kararına istinaden 02.07.1998 tarih ve 510 sayılı Encümen Kararı ile %23 kat karşılığı olarak, S.S.Şirintepe Konut Yapı Kooperatifine ihale ile verilerek sözleşmeye bağlanmış,
 
2- 22171 ada 1 parsel 157 no’lu parselasyon sonucu 22171 ada 2 parsel numarasını almış,
 
3- 09.09.2005 tarihinde ek protokol imzalanmış,
 
4-26.02.2007 tarih ve 2007/106 sayılı Encümen Kararı ile 5,6,7,8,9,10,15,16,17,18 bloklara ait bağ. böl.’in yüklenici adına satış ve devri ile ilgili işlemleri yürütmek için Belediye Başkanı Ensari BULUT’a yetki verilmiş,
 
5- 09.09.2009 tarih ve 900 sayılı yazı ile yüklenici ihtar edilmiş, 18.09.2009 tarihli yüklenici firma 09.09.2011 tarihine kadar süre uzatımı talep etmiş, Başkanlık Makamı tarafından uygun görülmüş,
 
6- 22.10.2010 tarih ve 419 sayılı Başkanlık Makamı Talimatı ile 22171 ada 2 parseldeki %23’lük (86,25 adet daire + 4,14 dükkan) alacağın 22169 ada 1 parsele aktarılması hususu Encümene havale edilmiş, 26.10.2010 tarih ve 2010/549 sayılı Encümen Kararı ile aktarılmasına, 07.12.2010 tarih ve 2010/604 sayılı Encümen Kararı ile S.S. Çiğli Çamlıkent Konut Yapı Kooperatifi’ne temlik edilmesine karar verilmiş,
 
7- S.S.Şirintepe Konut Yapı Kooperatifi 22171 ada 2 parsel için S.S. Çiğli Çamlıkent Konut Yapı Kooperatifi’ne sözleşme devri yapmak istediğini, S.S. Çiğli Çamlıkent Konut Yapı Kooperatifi’de dilekçe ile S.S.Şirintepe Konut Yapı Kooperatifi ile yapılmış olan sözleşmeyi devralmak istediğini belirtmiş, 09.02.2011 tarih ve 2390 sayılı Başkanlık Olur’u ile sözleşme devri uygun görülmüş,
 
8- 13.04.2011 tarih ve 2011/193 sayılı Encümen Kararı ile 89 adet Bağ.böl. S.S. Çiğli Çamlıkent Konut Yapı Kooperatifi’ne (yüklenici firma) tapu devri yapılmış,
 
9- 28.06.2011 tarih ve 2011/312 sayılı Encümen Kararı ile 7 adet Bağ.böl. S.S. Çiğli Çamlıkent Konut Yapı Kooperatifi’ne (yüklenici firma) tapu devri yapılmış,
 
10- Yüklenici Firma 04.08.2011 tarih ve 705 sayılı dilekçe ile 09.09.2013 tarihine kadar süre uzatımı istemiĢ, Başkanlık Makamı tarafından uygun bulunmuş,
 
11- 03.10.2013 tarih ve 902 sayılı yazı ile S.S. Çiğli Çamlıkent Konut Yapı Kooperatifi (yüklenici firma) ihtar edilmiş,
 
12- 09.06.2014 tarih ve 721 ve 722 sayılı yazılar ile yüklenici firmanın tasfiye talebine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğüne itiraz edilmiş ve tasfiye işlemi durdurulmuş,
 
Özetle belediyenin bitmiş binalardan 86,25 daire + 4,14 dükkan alacağını belediye başkanının talebi ve encümen kararı ile usulsüz olarak bir başka kat karşılığı iş olan 22169/1 ada/parsel numaralı işe ertelemişlerdir.
 
22169 ADA 1 PARSEL:
1- 22169 ada 1 parsel 10.06.1998 tarih ve 72 sayılı Meclis Kararına istinaden 02.07.1998 tarih ve 514 sayılı Encümen Kararı ile %23 kat karşılığı olarak, S.S.Şirintepe Konut Yapı Kooperatifine ihale ile verilerek sözleşmeye bağlanmış,
 
2- Buradaki belediye alacağı 67,16 daire + 3,22 dükkandır.
 
3- Ancak 22171/2 ada-parselden gelen 86,25 daire + 4,14 dükkan ile toplam alacak 153 daire + 8 dükkan olarak değiştirilmiş,
 
4-S.S. Çiğli Çamlıkent Konut Yapı Kooperatifi’nin 06.12.2013 tarih ve 1143 sayılı dilekçe ile 4 yıl süre uzatımı talep etmiş ve 06.12.2013 tarihli Başkanlık Makamı tarafından uygun görülmüş,
 
Özetle diğer parselden gelen alacak ile birlikte belediyenin toplam alacağı 153 daire + 8 dükkan olup bu taşınmazların hiçbirisi teslim alınmamış ve mevcut kooperatife ek süre tanınmıştır.
 
Devam edeceğiz.


Kaynak: