x
     

Sayın Başkan Sizce Oldu mu?

3 Ocak 2023 Salı , 20:40
Okunma: 1575
0 Yorum

İçinize Sindi mi?

 

Karşıyaka belediyesi,

Senenin ilk meclisinde,
 
Denetim Komisyonuna,
 
Seçilen kişileri araştırırken,
 
İbrahim Naki AVŞAR'ın,
 
Paylaşımı oldukça ilginç geldi,
 
Face paylaşımına geçmeden önce,
 
Sizlerle paylaşmak istediğimiz konular var,
 
Bu kişiler;
 
Emekli öğretmen, avukat, turizm şirketi taşımacıiık yapan, araştırmacı yazar, ev hanımı olduğu iddia edilen kişi,
 
Bu kişiler çok değerli bireyler olabilir,
 
Ancak belediye denetiminden bahsediyoruz,
 
Bu denetim ciddi bir iştir,
 
Belediye meclis üyelerinin mesleklerine baktı
 
Karşıyaka belediyesinde  tek Finans okur yazarlığı olan Mali müşavir Birgül Sural Üner var,
 
Yanılmıyorsam geçmiş dönemlerde denetimdeymiş,
 
Kendilerini tanımadığımdan açıp soramadım
 
Bu hanımı biraz araştırdım,
 
3 yıldır denetim komisyonundaymış,
 
Mali müşavir olduğu için yerinde bir karar,
 
Neden bu yıl olmadığını araştırınca,
 
Mali müşavir hanım Karşıyaka belediyesine ait huzurevi satışına şerh koymuş,
 
Satışın engellenmesini sağladığı iddiaları var, Bundn dolayı denetim komisyonuna alınmamış olabilir mi?
 
Bu arada satışa çıkarılan huzurevinin plan notlarına ulaştım,
 
Plan notlarını bir başka yazımda sizlerle paylaşacağım,
 
Çok derin bir konu, bu yazıda heba edilmeyecek kadar ciddi bir konu, 
 
Söz uzatmadan İbrahim Naki AVŞAR'IN 
 
Face Paylaşımını sizlerle paylaşalım;

CEMİL TUGAY HİÇ BİR KONUDA BİLGİ SAHİBİ OLMAYAN BİR KİŞİ OLARAK BUGÜN YAPILAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINDA AŞAĞIDAKİ KİŞİLERİ "DENETİM KOMİSYONUNA" SEÇTİRMİŞTİR.
 
AŞAĞIDAKİ ARKADAŞLARIN BİRÇOĞUNU UZAKTAN TANIRIM. HEPSİ DE ÇALIŞKAN VE DÜRÜST İNSANLARDIR.
 
YALNIZ BURADA BİR PROBLEM VAR. CEMİL TUGAY'IN OLUŞTURDUĞU DENETİM KOMİSYONU, İHTİSAS KOMİSYONUDUR VE UZMANLIK BİLGİSİ GEREKTİRİR.
NASIL Kİ,
ORTEPEDİ DOKTORUNUN AMELİYATLARINI "MERMERCİ",
 
ESTETİK DOKTORUNUN OPERASYONLARINI "MARANGOZ",
 
BEYİN AMELİYATLARINI DA "KASAP" YAPAMAZ İSE
 
FİNANSAL OKUR YAZARLIĞI OLMAYAN AŞAĞIDAKİ ARKADAŞLARIN DA DENETİM KOMİSYONLARINA ALINMASI SÖZKONUSU OLAMAZ.
 
ANCAK VE ANCAK DENETİMDEN KAÇAN, DENETİM İSTEMEYEN KİŞİLER KONU İLE ALAKASI OLMAYAN KİŞİLERİN İHTİSAS KOMİSYONLARINDA OLMASINI TERCİH EDERLER. BİLGİ SAKLARLAR, ENCÜMEN KARARLARINI AÇIKLAMAKTAN BİLE KORKARLAR...
 
BU ARKADAŞLARA SADECE BİR TESPİTİMİ SÖYLEYEYİM ARAŞTIRSINLAR. KARŞIYAKA BELEDİYESİNİN BİLANÇOSU GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR. EĞER UZMANLIKLARI VARSA BU TESPİTİMİN DOĞRU YA DA YANLIŞ OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRSINLAR.
 
BİR KEZ DAHA SÖYLÜYORUM. CEMİL TUGAY KARŞIYAKA İÇİN ÇOK KÖTÜ BİR SEÇİMDİR.
 
Bu konudaki mevzuatın bir kısmı aşağıya çıkarılmıştır.....
Belediyelerin Denetimi
 
Denetimin amacı
Madde 54- Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını 30 29/11/2018 tarihli ve 7153 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “İçişleri” ibaresi“Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir.
Mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır.
Denetimin kapsamı ve türleri
Madde 55- Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka
uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar.
İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine
göre yapılır.
Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk
ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir.
 
Belediyelere bağlı kuruluş ve işletmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir.
 
Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur.
Faaliyet raporu
Madde 56- Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun
41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.
 
Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur.
 
Raporun bir örneği Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.


Kaynak: