x
     

Sayın başkan ve yardımcısı.,

10 Ağustos 2022 Çarşamba , 23:33
Okunma: 1318
0 Yorum

Tüm olumsuzluğa rağmen bu inşaat nasıl ilerliyor?3 Kasım 2021 tarihinde,

Sayın İnce bu görüntülere..,Ne diyorsunuz?


Başlığı altında bir haber yaptık,

Ardından 24 Kasım 2021 tarihinde,

Aynı konu hakında bir haber daha yaptık,

Bu derinlik olur mu? Sayın Başkan!!!


Haberimizin içeriğinde belediye yazışmalarını da yayınladık,

Tüm bunlara rağmen Güzelbahçe belediyesi

Gerekli işlemleri yapmadığı için,

Dernek üyemiz tarafından,

Konu İçişleri Bakanlığı'na yazıldı.

T.C. İçişleri Bakanlığı Makamına,

Şikayetçi : xxx

Sorumlular : Özdem Mustafa İnce, Güzelbahçe Belediye Başkanı

Kazım Çam, Güzelbahçe Belediyesi Başkan Yardımcısı

Mustafa Günay, Güzelbahçe Belediyesi İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, Güzelbahçe Belediyesi İmar Müdürü Oktay Torun, Güzelbahçe Belediyesi Fen İşleri Müdürü
Makamınızın olaylarla ilgili tespit edeceği diğer ilgililer

Adresleri: Güzelbahçe Belediyesi Atatürk Mah. Kazım Dirik Cad. No:46
Güzelbahçe/İZMİR

İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi 2077 nolu adada bulunan 5 ve 8 nolu parsellerde yürütülmekte olan inşaat faaliyeti ve bunlara ilişkin ruhsatlarla ilgili defalarca İzmir Güzelbahçe Belediyesi CİMER ve bizzat gelerek uyarılarda bulundum, söz konusu inşaatlar dolayısı ile kamu zararı doğacağını Güzelbahçe Belediyesine bildirdim. Ekte konuya ilişkin CİMER başvurularım ve cevapları mevcuttur. Güzelbahçe Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesinin inşaat ruhsatları ile ilgili olumsuz raporuna rağmen inşaatın devamına göz yummuştur.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yaptığım başvurularım sonucunda yapılardaki aykırılıklar ile ilgili rapor yazıldı, ektedir. Bu raporu da göze almadıkları daha sonraki CİMER başvurularımdan ve cevaplarınızdan anlaşılmaktadır. Rapor 10.12.2022 tarihinde yazıldıktan sonra Güzelbahçe Belediyesi Nisan 2022 Sonuna kadar inşaatın kabasının bitirilmesine izin verdi. Rapordan sonra Güzelbahçe Belediyesine başvurularda bulunuldu ancak inşaatın hukuka uygun olduğunu iddia ettiler. Son olarak bilgi edinme başvurularına cevap vermeyi de reddettiler.

İnşaatlardaki yanlışlık özet olarak şöyledir: 

2 kat ayrık konut alanına 5 katlı apartman ve çekmelere uyulmayarak izin verilenin yaklaşık 3 katı fazla inşaatın yanlış kot alınarak (müteahhidin mühendisle beraber kot çalışmasını yürütmesi ekte fotoğraflıdır), imara kanununa ve yönetmeliklere son derece aykırı bir inşaat yapılmasıdır. 
Büyükşehirin raporu tamamına değinmese de Büyükşehir İmar Denetim Müdür Özlem Aslan’ın da bana belirttiği gibi inşaatta pek çok açık yanlış vardır ve neresinden bakılırsa bakılsın tamamen yanlıştır ancak Güzelbahçe Belediyesinin faaliyetlerin ısrarla yanlış olarak sürdürülmesine izin vermektedirler. Faaliyetlerin durmaksızın olumsuz rapor sonrasında da sürdüğüne şahitlik edebilecek pek çok kişi mevcuttur. Hatta Belediye Başkanı Yardımcısı Mustafa Günay pek çok kez inşaatı ziyarete gelmiştir. Binanın müteahhitleri mahallede belediye ve imar müdürlüğüyle aralarının iyi olduklarını söyleyerek çevre parsellerdeki mal sahiplerinden aynı şekilde yanlışlıklarla kat karşılığı inşaat yapabileceklerini ve endişelenmemeleri gerektiğini belirtmişlerdir.

Müteahhitlerin beni tehditleri sonucunda açılan ceza davası dosyasına kendi rızalarıyla ekledikleri inşaat ruhsatları ve imar durum belgeleri ektedir. İmar durum belgesinde maksimum 6.80 inşaat yapılabilen Toplam 33 sayfanın 1. sayfası bölgede 8.40 olarak inşaat izni verilmesi başlı başına bir hukuk ihlalidir, kaldı ki ekteki resimlerde de görüleceği gibi inşaat 8.40’tan bile çok daha yüksektir.

İstem ve sonuç:

Yukarıda ayrıntılı izah ettiğim üzere Güzelbahçe Belediyesinde ilgili işlem ve eylemlerle yetkili ve ilgili sorumlular:

Özdem Mustafa İnce, Güzelbahçe Belediye Başkanı,
 

 
Mustafa Günay, Güzelbahçe Belediyesi İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı,

Özgür Bayraktar, Güzelbahçe Belediyesi İmar Müdürü,

Oktay Torun, Güzelbahçe Belediyesi Fen İşleri Müdürü,

Makamınızı olaylarla ilgili tespit edeceği diğer ilgililer hakkında soruşturma yürütülmesine ve resen makamınızın karar vereceği diğer işlemlerin yürütülmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

xxxxx

Ekleri:
1) İzmir Büyükşehir Belediyesinin inşaatlar hakkındaki olumsuz raporu

2) İnşaat ruhsatları

3) İmar durumları

4) Bölgenin İmar Planı

5) Güzelbahçe Belediyesi tarafından verilen imar adası yapı uygulama krokisi

6) Yapılmasına göz yumulan inşaatın fotoğrafları

7) Pek çok dilekçe ve CİMER başvurusundan sonra en son Güzelbahçe Belediyesinden cevap alınamayan dilekçe

8) 2104736698 numaralı 20.09.2021 tarihli CİMER başvurusu, inşaat ruhsatları ve faaliyeti şikayeti

9) 2104680809 numaralı 16.09.2021 tarihli CİMER başvurusu, kot alım işlemi şikayeti

10) 2104714334 numaralı 18.09.2021 tarihli CİMER başvurusu, izinsiz ağaç kesimi cezası

11) 2106127615 numaralı 21.12.2021 tarihli CİMER başvurusu, Güzelbahçe Belediyesi bilgi vermeyi reddetmektedir ve gönderilmeyen bir belgenin varlığını ileri sürmektedir

12) 2201858832 numaralı 12.04.2022 tarihli CİMER başvurusu, Güzelbahçe Belediyesi bilgi vermeyi reddetmektedi

13) 2202280345 numaralı 13.05.2022 tarihli CİMER başvurusu, Güzelbahçe Belediyesi olumsuz raporun varlığı kabul edilip gerekli belgeleri vermeyi reddetmektedir

14) İzmir Büyükşehir Belediyesinin 31.12.2021 tarihli Güzelbahçe Belediyesine yazısı 


Kaynak: