x
     

Sayın Başkan Yetki Kimde?

10 Haziran 2022 Cuma , 20:09
Okunma: 1154
0 Yorum

Yaz sonuna kadar bekletme kararı aldığınız doğru mu?

 

Menderes Özdere

Çukuraltı Plajında ki,

İşgaller hakkında,

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,

Menderes Belediyesine sorularımızı sorduk,

Her iki kurumdan farklı cevaplar geldi,

Menderes belediyesi bizim sorumluluğumuzda değil dedi,

Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü sorumluluk Menderes belediyesinin dedi,

Cevaplara geçmeden önce sizlerle paylaşmak istediğimiz bir konu var,

Yasa dışı yapılan bu işlemler,

Sorumluluk bende değil!

Diyerek halkın plajı RANTA TESLİM EDİLEREK,

Yaz bitiminde kaldırılır,

Cevaplara beraber bakalım;

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

"3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 19. Maddesinde;
"Kıyılarda, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlarda ve sahil şeritlerindeki uygulamalar ve bunların kontrolü belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu alanlar dışında Valiliklerce yürütülür" dendiğinden söz konusu şikayete ilişkin alanın denetim yetkisi belediyesine ait olup gerekli işlemlerin Menderes Belediyesince yapılması gerekmektedir."

Menderes belediyesi İmar;

"Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin "İmar Planı İlkeleri" ile ilgili 21. maddesinde yer alan İmar planları, varsa kadastral durum işlenmiş, en son onaylı halihazır üzerine çizilir. Kıyı alanlarında yapılan imar planlarında onaylı kıyı kenar çizgisinin paftalarda gösterilmesi zorunludur." hükmü gereği, söz konusu alanda onaylı kıyı kenar çizgisi bulunmadığından, bilgi istenilen alana ilişkin rekreasyon amaçlı kıyı ve dolgu alanı uygulama imar planına istinaden Müdürlüğümüz bünyesinde herhangi bir işlem yapılmamaktadır. İlgi(a)'da kayıtlı dilekçe ile söz konusu alanda yapıldığı ifade edilen inşai faaliyetler, Belediyemiz, Yapı Kontrol Müdürlüğü sorumluluğunda kalmakta olup, gereğini bilgilerinize arz ederim."      
İbrahim YALÇA
İmar ve Şehircilik Müdürü

"İlgi dilekçenize istinaden Belediyemizce yapılan kontrol ve incelemelerde; İlçemiz Özdere Çukuraltı Mahallesi sahilinde bulunan söz konusu alanlarla ilgili olarak bütün tasarruf Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü olmakla birlikte Belediyemizce kaçak yapılarla ilgili yasal işlemler yapılmış, gerekli encümen kararları alınmış vatandaşlara yıkım tebligatları gönderilmiştir.
Bilgilerinize sunulur."
Teoman AYGÜN
Yapı Kontrol Müdür V.

Menderes belediyesi zabıta müdürlüğü sorumluluğu tamamen üzerinden atmış;
 


Kaynak: