x
     

SAYIN BAŞKANLAR ANAYASA'NIN

13 Ağustos 2023 Pazar , 20:21
Okunma: 1275
1 Yorum

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI BİR PLAN!

 


Karşıyaka Bostanlı,
 
Yatık binalara ilişkin,
 
Askıda olan imar planını,
 
İncelerken, yarın yapılacak,
 
Büyükşehir meclis gündeminin 3. maddesini okuyunca,
 
Plana yaptığım tüm itiraz detaylarının hepsini sildim,
 
Tek bir maddeyle İTİRAZ YAPILMALI!
 
ANAYASA'NIN 10 . Maddesine aykırı bir plan YAPILAMAZ!
 
"Anayasa’nın 10. maddesinde yer verilen eşitlik ilkesi ile eylemli değil hukuksal eşitlik öngörülmektedir. Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin yasalarca aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak ve kişilere yasalar karşısında ayrım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu ilkeyle, aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrı kurallar uygulanarak yasa karşısında eşitliğin çiğnenmesi yasaklanmıştır. Durum ve konumlardaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları gerekli kılabilir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar farklı kurallara bağlı tutulursa Anayasa’nın öngördüğü eşitlik ilkesi çiğnenmiş olmaz. Nitelikleri ve durumları özdeş olanlar için yasalarla değişik kurallar konulamaz."
 
Yarınki meclis gündemine gelen madde ;
 
3. 30 Ekim 2020 tarihinde yaşadığımız deprem sonrası planlı ve sağlıklı kentsel mekana sahip olmasına karşın ruhsatlı mevcut yapı stoğunun yapılaşma haklarında, mevcut kitle ve gabarisinde herhangi bir kayıp olmadan yeniden yapılabilmesine yönelik plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar, Belediye Meclisimizin 01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı Kararı ile uygun bulunmuş ve bu karar doğrultusunda; İlçe Belediyeleri tarafından yürürlükteki imar planlarında planlı ve sağlıklı kentsel mekana sahip alanların tespit edilerek "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan" sınırlarının belirlenmesine ilişkin çalışmalar yürütülmüş olup, ancak depremin yıkıcı etkisinin İlçe Belediyeleri tarafından belirlenen "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan" sınırlarının dışında kalan 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen ruhsatlı yapıların olduğu belirlendiğinden; bu kapsamda "31/12/2025 tarihine kadar geçerli olmak kaydıyla, İzmir il sınırları içerisinde 30 Ekim Depremi sonrası 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen ruhsatlı yapıların, can ve mal güvenliği açısından dönüşümlerinin ivedilikle yapılması amacıyla, yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak olan yeni inşaat ruhsatı müracaatlarında; Bu binalarda yapı ruhsatı ve eki mimari projesinden hesaplanan toplam yapı inşaat alanına %20 ilave edilir. Yeni yapılacak yapılarda, toplam yapı inşaat alanına ilave edilen %20 artış; ruhsat ve eki mimari projesinde belirlenen kat adedinden 2 kat fazla olarak kullanılabileceği gibi, taban alanında da kullanılabilir. Ancak taban alanı yapı yaklaşma mesafeleri içerisinde kalmak koşulu ile parsel alanının %60'ını geçemez." şeklinde yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (Özel Kalem Müdürlüğü E.1487071)
 
Ne diyor meclis gündeminde;
 
%20 ilave edilir. Yeni yapılacak yapılarda, toplam yapı inşaat alanına ilave edilen %20 artış; ruhsat ve eki mimari projesinde belirlenen kat adedinden 2 kat fazla olarak kullanılabileceği gibi, taban alanında da kullanılabilir. "
 
 
Karşıyaka Bostanlı'da neden bu geçerli değil?

Büyükşehir belediyesi planlanan alanlardaki tüm parseller eşit ve adil olarak ele alınmalı ve buna göre düzenlenmelidir, 
 
Aksi halde imar planlarının özü olan eşitlik ilkesine aykırılık nedeniyle planın iptali gerekir!
 
Yapılan uygulamalarda, depremden zarar görmüş binalar diyorsa,
 
Karşıyaka ilçesini ayrı tutamazsınız ve askıda ki plan iptal olur!
 
 

ANAYASAYA AYKIRI!

 

 
EŞİTLİKLİK İLGESİNE AYKIRI!
 
Meclis gündemine gelen madde de;

"Belediye Meclisimizin 01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı Kararı ile uygun bulunmuş.,"
 
Karar tutanaklarına baktım;
 
Parsel maliklerinin tamamının muvafakatı ile ada bütününde uygulama yapılması talep edilmesi halinde, bölgenin yeniden düzenlenerek sağlıklaştırılması amacıyla yürürlükteki imar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı (yol, park, otopark vb.) alanlarının genişletilmesi ve ihtiyaca göre arttırılması kaydıyla;
 
Ada bütününde yapılacak, 3194 sayılı Kanunun 18. Madde imar uygulamasında, plan üzerinde belirtilen yol, yeşil alan, donatı alanı vb. ortak kullanım alanları haricinde kalan konut ve ticaret alanlarında tek parsel olacak şekilde uygulama yapılması esastır. Konut ve ticaret adalarında minimum parsel ada ölçeğidir.

KARAR TUTANAĞIN TAM METNİ;
 

Binaların oturduğu zemin düşünülecek olursa, EŞZAMANLI inşaat yapılmazsa diğer yapılan inşaatların temelleri zarar görecek,
 
Ada bazında yapılması en uygunu,
 
Parsel sahipleri bir araya gelip ADA BAZINDA YAPILMASINA yönelik büyükşehir belediyesine dilekçelerimizi vereceğiz,
 
Bu alanda başka planlarınız var ise,
 
Buradaki emeklilerin vebalini almayın derim.,
 
Siz bu planı yapamayacaksanız? Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün kapısını çalmak zorunda kalacağız,
 
Yarın büyükşehir belediyesi doğal meclis üyesi Cemil Tugay mecliste bu EŞİTLİK İLKESİNE TERS DİYECEK Mİ?


Kaynak:  • Yorum yazmak için üye girişi yapınız. veya
  • Misafir - 23.08.2023 12:34:16

  • Misafir
  • İmar durumu askıdan indi.İtirazların bir etkisi olacak mı?
  •