x
     

Sayın İnce Neden.,

22 Temmuz 2022 Cuma , 20:16
Okunma: 1180
0 Yorum

Kapalı İhale?

 

Güzelbahçe belediyesi,
 
Kat karşılığı bir ihaleye çıkmış,
 
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir İli Güzelbahçe Belediye Başkanlığından:
 
1) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 1860 Ada 4 Parselde Bulunan Taşınmazın (2.025,09 m²); 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 / A maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat yapılması işidir.
 
NEDEN KAPALI TEKLİF USULÜ YAPILACAK?
 
AÇIK İHALE OLURSA NE OLUR?
 
Güzelbahçe Belediyesi'nin 02.08.2022 tarihinde Güzelbahçe Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 1864 Ada 4 numaralı parseline ilişkin kat karşılığı inşaat yapılması ihalesi dokümanları incelendiğinde;
 
A Blok'un belediye verileceği 2019.72 m2  10 daire B Blok'un ise yükleniciye verileceği 1517.87 m2  9 Daire olarak planlandığı Yüklenicinin projeler, yapı denetimi, fenni mesul ,inşaat yapımındaki ruhsat harcı yol bedeli vb  gibi hiçbir masraf yapmayacağı ve belediyeye verilecek A bloka ilaveten 50.000 TL'den başlayacak açık artırmada en fazla verene verileceği ilan edilmiştir,
 
Burada Güzelbahçe belediyesi boş arsasını satmak yerine müteahhitlere çok cazip şartlarda sunarak kat karşılığı  verip daireleri satmak şeklinde TESTERE MANTIĞI ile rantsal dönüşüm planlıyor,
 
iHALE İLE İLGİLİ "ORGANİZE İŞLER BUNLAR" diye tanımlamaktalar,
 
Bu iddialara ne diyorsunuz?
 
Her ne kadar  A Blok'un inşaat miktarının fazla olması  (fazlalığın büyük kısmı daireler dışındaki Bodrum ve benzeridir ) açık artırmada daha fazla para verene verilmesi cazip gibi makyajlanmış olsa da ;
 
Yüklenicinin / müteahhit in projeler, yapı Denetim, fenni mesul ruhsatla ilgili ruhsat harçları yol bedelleri vb hiçbir şeye masraf yapmaması yükleniciye verilecek olan B Blok'un parseldeki konumu itibari ile önünün Park olması ve A bloka göre yüksekte bulunması MÜTEAHHİTİN  BODRUM KATI BELEDİYENİN ZEMİN KATI İLE AYNI OLMASI  Buradaki dairelerin daha değerli olması ile birlikte B blok metrekaresinin az olmasına Ayrıca daire dışındaki metrekarelerin de A bloktan çok az olması ile beraber yapım dışında hiçbir masraf yapmaması nedeniyle A bloktan daha değerlidir,
 
Belediyeye  A bloka ilaveten  50.000 TL'den başlayan açık artırma miktarı da makyajdan ibarettir,
 
Bu ihalenin B Blok Belediyeye, A Blok ise yükleniciye inşaat yapımındaki ruhsat harçları ve yol bedelleri vb.  alınarak ve belediyeye B bloka ilave olarak 50.000 TL'den başlayan açık artırmada en fazla verene verilse idi,
 
Kamunun haklarını da koruyan Adil, hakkaniyetli bir ihale olurdu!
 
İhaleyi yakinen takip etmekteyiz,
 
Neden kapalı ihale yapıldığı hakkında,
 
Sayın İnce ve ekibi bir açıklama yapmak zorunda olduğunu düşünmekteyiz.


Kaynak:

Etiketler:

  • Sayın,
  • İnce,
  • Neden.,
  •