x
     

Sayın ŞAHİN Ya Gereğini Yapın.,

23 Kasım 2022 Çarşamba , 19:56
Okunma: 1510
0 Yorum

Ya da gereğini yapacak biri gelsin!

 

İBB'nin İmardan Sorumlu

Genel Sekreter Yardımcısı ,

Suphi Şahin siz ya yetkilerinizi bilmiyorsunuz,

Ya da yetkilerinizin gereğini yapmak istemiyorsunuz!

İmar size bağlı,

Yapı İzinleri size bağlı,

İmar Denetim size bağlı,

Yapı Kontrol size bağlı,

Neden görevinizi Zabıtaya bırakıyorsunuz?

Gelen cevap evlere şenlik,

Çok kıvrak zeka ile şikayet konusunu değerlendirip, yasal gereğini yapmak yerine,

Şikayet konusu ile ilgisi olmayan birimler aracılığıyla dilekçeye cevap verilmesi bize çook manidar geldi!

Şikayet konusu YIKA BENİ için verilmiş olan 27.10.2022 tarih 58 numaralı işyeri ruhsatının usulsüz olduğu için bu ruhsatın yasal çerçevede uygun olaraka verilip / verilmediğinin incelemek yerine, 

SANKİ Yıka Beni ve Migros'un ruhsatsız Kaçak olarak çalıştığını ŞİKAYET ETMİŞ GİBİ Zabıta buraların işyeri ruhsatı var ben bir şey yapamam gibi cevap vermiş!

Allah Aşkına siz ne yapmak istiyorsunuz?

Görevinizin gereklerine davet ediyoruz,

Yapamıyorsanız boşuna koltukları işgal etmeyiniz!
 
 
Bakın Bilgi Edinme birimine ne sormuşuz;

Sayın Yetkili

İzmir ili Güzelbahçe ilçesi Yalı Mahallesi 264 Sokak No : 1 adresinde bulunan Migros iş yerinin bahçesinde duvardaki sundurmaya Migros işyeri ile aynı numarada beni yıka isimli oto yıkamacıya yasal mevzuata uymadan verilmiş olan işyeri ruhsatı yapılan şikayetler sonucu iptal edilmiş müfettiş gelince de mühürlenmiştir.

Ancak Güzelbahçe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün büyükşehir belediyesine yazmış olduğu tarihsiz 757 / 5633 sayılı yazısında ; Sokak numarası yanlış yazılarak bahse konu yere iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 5 ,10, 23 .maddelerine göre işlem yapılarak yeniden 27.10.2022 tarih ve 58 sayılı YIKA BENİ ünvanlı oto yıkamacı iş yeri ruhsatı verildiği belirtilmektedir .

Güzelbahçe Belediyesi görevlileri yasal mevzuatın gereklerini yapmayarak bahse konu yere yeniden YASAL MEVZUATA UYMADAN USULSÜZ oto yıkamacı iş yeri ruhsatı vermişlerdir.

Güzelbahçe ilçesi Yalı Mahallesi 264 Sokak No 1 adresindeki Migros iş yeri ile aynı numara esas alınarak yasal mevzuata uygun olmadan 27.10.2022 tarih ve 58 sayılı YIKA BENİ  ünvanlı verilen iş yeri ruhsatı;  iş yeri açma ve çalışma ruhsatları hükümlerine de aykırıdır.

Şöyle ki :

1- Migros binası bahçesindeki amacı dışında kullanılması mümkün olmayan açık otopark alanına yapılan bağımsız bölüm olmayan Migros binasının duvarındaki sundurma ya verilen oto yıkamacı iş yeri ruhsatı YASAL MEVZUATA UYGUN DEĞİLDİR usulsüzdür .

2 -Bahse konu oto yıkamacıya ait yerin ayrı bir tapusu olamayacağı gibi eklenti müştemilat olduğundan ayrı bir yapı kullanma izin belgesi de olmayan bağımsız bir iş yeri olması MÜMKÜN OLMAYAN  yere verilen iş yeri  ruhsatı da   YASAL MEVZUATA UYGUN DEĞİLDİR usulsüzdür .

3 - Oto yıkamacı ile yapılan kira sözleşmesi Migros'un bahçesindeki açık otoparka mı yoksa Migros'un duvarındaki eklentisi sundurmaya mı yapılmıştır. Bunun için verilen iş yeri ruhsatı YASAL MEVZUATA UYGUN DEĞİLDİR usulsüzdür . 

4- Oto yıkamacı İşletmesine ait olan onaylı ölçülü ve ölçekli vaziyet planı olmadan verilen iş yeri ruhsatı YASAL MEVZUATA UYGUN DEĞİLDİR usulsüzdür . 

5- Oto yıkamacı için alınmış itfaiye uygunluk raporu olmadan verilen işyeri ruhsatı YASAL MEVZUATA UYGUN DEĞİLDİR usulsüzdür .
6 -Oto yıkamacı için İzsu'dan alınması gereken atık su kalite kontrol ruhsatı ve deşarj izni olmadan verilen iş yeri ruhsatı YASAL MEVZUATA UYGUN DEĞİLDİR usulsüzdür .

7 - Yapılması halinde imara aykırı olacak olan oturma alanı ve WC olmadan verilen işyeri ruhsatı YASAL MEVZUATA UYGUN DEĞİLDİR usulsüzdür .

8 - Meskun alanda ara sokakta Kapalı alan oluşturmaksızın açık otoparka yapılan duvardaki  sundurmaya , yakındaki konuttan  DEĞİLDE  başka sokakta uzaktaki konuttan yapılan gürültü ölçümüne göre verilen iş yeri ruhsatı  YASAL MEVZUATA UYGUN DEĞİLDİR usulsüzdür .

Söz konusu  YIKA BENİ ünvanlı olarak 27.10.  2022 tarih  ve 58 sayılı oto yıkamacı işyeri ruhsatının iptal edilmesi gerekmektedir.

Nivent Kurtuluş
 

 


Kaynak: