x
     

Şimdi ne olur derseniz?

4 Ekim 2019 Cuma , 21:08
Okunma: 3175
0 Yorum

Hiç bir şey olmaz!

 


İstinye Park’ın ilk ÇED Tarihi 10.12.2014

 İlk Ruhsat Tarihi 31.12.2014 yılın son günü,

1.ÇED sürecine açtığımız davayı kazanmıştık, 

İstinye Gurup gitti, Denizli Pamukkale Üniversitesinden bir rapor tanzim etti ve Danıştay’da kazandığımız davayı kaybettik.
 
İzmir Üniversite hocalarının hazırladığ,ı bilirkişi raporu yok sayıldı,

Böylelikle davayı kaybetmiş olduk,

İstinye Park için bizden başka bir çok davalar açıldı,

Kazanıldı,

Sonrasında, ÇED süreci yeniden başladı,

Yazışmalarımıza verilen cevaplar da çelişkiler yer aldı,

“ÇED tarihi 25.09.2017 olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan plan tadilatı bulunmamaktadır.”

“ 25.09.2017 tarihinde onaylanan 2.ÇED raporundan sonra, 29.09.2017 tarihinde onaylanan tadilat ruhsatı bulunmaktadır.”

Askıda olan plana ÇED sürecine itirazlarımızı yaptık,

Oldukça kapsamlı bir rapor hazırlamamıza karşın yine yok sayıldı,

Üçkuyular Meydanında, beton santrali kuruldu,

Bu olamaz diye feryat ettik,

Ne yazık ki yine sonuç alamadık,

Şimdi ise, Av Kemal TURAN ve Av Caner ERSAN tarafından açılan davalar kazanıldı,

Şimdi gözler yargı kararlarının uygulanıp uygulanmayacağında,

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇED Sürecinin iptalinden sonra ne yapacak,

Mahkeme kararında yer alan,

ÇED Sürecine ilişkin açılan 2.İdare Mahkemesi 2019 554 sayılı  davada ise,

“Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, uyuşmazlığın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/A maddesi kapsamında ivedi yargılama usulüne tabi olduğu anlaşıldığından, aynı madde uyarınca bu karara karşı itiraz yolunun kapalı olması nedeniyle kesin olmak üzere 18/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

İtiraz yoluda kapalı olduğuna göre tekrar ÇED Süreci başlayacak mı?

Bu süreç içerisinde, inşaat duracak mı?

Balçova Belediyesi, Plan için verilen YD Kararının gereğini yapacak mı?

Daha önce de aynı olaylar yaşanmıştı,

Ve biz ilgili yerlere sormuştuk,

Gelen cevapta,

Sayın NİVENT KURTULUŞ,
 T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’ ne 30.07.2018 tarihinde yapmış olduğunuz 1801345060 sayılı başvurunuz 07.09.2018 tarihinde ÇED HİZMETLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından cevaplanmıştır:

 İlimiz, Balçova ilçesi ,Bahçelerarası Mevkiinde yer alan ve Bakanlığımızın 25.09.2017 tarih ve 4771 sayılı "ÇED Olumlu" Kararı doğrultusunda inşaatı devam eden İstinyepark Alışveriş Merkezi ve Otel Projesinin "ÇED Olumlu" Kararının yürütmesinin durdurulması ve kararın iptali talebiyle İzmir 2.İdare Mahkemesinde E:2017/1710 esasına kayden açılan davada, mahkemenin 11.07.2018 tarih ve K.2018/1064 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" karar verilmiştir. İdari Yargılama Usulü Kanununun 28.maddesine göre söz konusu yargı kararı uygulanmak üzere 07.09.2018 tarihli ve 26722 sayılı yazımız ile Balçova Kaymakamlığına gönderilmiştir. Bilgilerinize rica olunur.”

Balçova Kaymakamlığı gerekeni yapıp inşaatı durdurmuş muydu?

Bizler inşaatın durmadığı yönünde birçok ihbar aldık,

Şimdi ne olur derseniz?

Hiç bir şey olmaz!

Aslına bakarsanız, burada suç İSTİNYE Parkı yapanlar da değil,

Sorunlu bir bölgeye böylesi büyük bir yatırıma müsaade edenlerde,

Proje oldukça güzel, yatırımcı oldukça güçlü,

Lakin yer yanlıştı!

Süreci yakınen, hayretle, şaşkınlıkla, takip ediyoruz!
 


Kaynak:

Etiketler:

  • Şimdi,
  • ne,
  • olur,
  • derseniz?,
  •