x
     

Sn İl Müdürümüz bu talep..,

14 Şubat 2018 Çarşamba , 19:27
Okunma: 3150
1 Yorum

Uygun mudur? Yoksa araya hatırlı kişiler mi girdi?

 
İl Müdürlüğü 18 m2lik oto yıkama faaliyeti için 644 Kanun Hükmünde kararname olur mu?
 
Yanlış okumadınız, 1.800 m2 yada 180 m2 değil söz konusu yer,
 
18 m2 den bahsediyoruz,
 
İl Müdürü tarafından imza altına alınan yazıda;
 
Söz konusu yer Bayraklı Belediyesinden iş yeri açma ve çalışma ruhsat başvurusu yaptığı ancak söz konusu yerin yapı kullanım izni, tapusu ve numarataj bulunmasına rağmen olmadığı belirtilerek ruhsat talebinin reddedildiği belirtilmekte ve Valiliğimizden (Çevre ve Şehircilik Îl Müdürlüğü) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı talep edilmektedir.
 
Söz konusu başvurunun ve dosyasının incelenmesi sonucunda, Bayraklı ilçesi Manas Bulvarı Adalet Mahallesi İşyeri No:501 No;47 adresinde 18m2 Iik alan için yapı kullanım izin belgesi ve tapu sunulmuş olup, Valiliğimizce 04.07.2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin. 2.maddesinin (h) bendi kapsamında, 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında Ekte bir örneği sunulan 11.05.2017 tarih ve 2016/02 saydı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının verilmesi uygun bulunmuştur.
 
Sayın il Müdürümüzün imzaladığı belgede yer alan;
 
644 Sayılı Kanunun (h) bendinde,
 
h) 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine dair iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak, mahalli idarelerin planlama, harita, altyapı ve üstyapıya ilişkin faaliyetleri ile ilgili kent bilgi sistemlerinin kurulması, kullanılması ve Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ile entegre olmasını desteklemek.
 
Bu maddenin hangi kısmına göre verildi anlayamadık.
 
Oysaki Bayraklı Belediyesi tarafından 17.11.2015 tarihinde Encümen Kararı var,
 
18.08.2016 tarihli zabıta Müdürlüğü yazısında; “İlçemiz Adalet mah. Manas bulv. No:47 Bayraklı/İZMİR adresinde bulunan ve işletmeciliğini Y. Ö (T.C.no:xxx) yaptığı, oto yıkama faaliyet konulu işyeri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyette bulunduğundan..,”
 
Başkanlık Makamınca 05.09.2016 tarihinde Encümene havale olunan yazıda;
 
"İlgi : a) 17.11.2015 gün ve 854 sayılı Encümen Karan.
 
b) 18.08.2016 tarih ve 2847 sayılı Zabıta Müdürlüğü yazısı.
 
İlçemiz Adalet mah. Manas bulv. No:47 Bayraklı/İZMİR adresinde bulunan ve işletmeciliğini Yüksel ÖZKAVCI’nm (T.C.no:34225433220) yaptığı, oto yıkama faaliyet konulu işyeri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyette bulunduğundan, mühürlenmiş,
 
Sonrasında  “işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadığı, mühürlü olduğu halde faaliyet göstermeye devam ettiği” görülmüş 
 
17.08.2016 tarihinde 1.(birinci) mühür fekki tutanağı tutularak 2.(ikinci) defa mühürlenmiş,
 
Sonrasında konu Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğüne gitmiş, 
 
Bir anda 644 sayılı Kanun devreye girmiş ve 11.05.2017 tarihinde verilen İşyeri Çalıştırma Ruhsatının kesinleşmesi için Bayraklı Belediyesine 17.05.2017 tarihinde yazı yazılmış,
 
Bu yazıdan sonra Bayraklı Belediyesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yazdığı yazıda;
 
“.., Müdürlüğümüzce İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik kapsamında ruhsatın kesinleşmesi için (madde 13) yapılan denetimde; ruhsata esasen belirtilen yerde (18m2) herhangi bir oto yıkama faaliyetinin bulunmadığı , bu yerin Carrera Spor Merkezince ofis olarak kullanıldığı, oto yıkamanın ise zemin altı eksi birinci katta planda otopark olarak gösterilen alanda faaliyet gösterdiği sebebiyle ilgi ruhsat kesinleştirilememiştir."
 
Sayın İl Müdürlüğü verdiği ruhsatın neresi olduğunu bilmiyor olabilir mi?
 
Yoksa araya hatırlı kişiler mi girdi?
 
Bu konu hakkında 05.01.2018 tarihinde Çevre ve şehircilik il Müdürlüğüne sorularımızı yönelttik. Halen bir cevap alamadık,
 
Yarın tekrar sorgulayacağız.
 
Sizce değişen bir şey olabilir mi?
 
Şu an değişen bir şey olmaz sa bile her evrak bir çekmeceye giriyor, devlette hiçbir evrak kaybolmaz! 
 
 
 
 

 


Kaynak:  • Yorum yazmak için üye girişi yapınız. veya
  • Misafir - 15.02.2018 13:44:54

  • bayındır-izmir
  • Yaptıkları "hatırlı" işler ayaklarına dolanmaya başladı. Resmi yazıları "hatıra" binaen aceleyle çıkarttıkları için. Yazı içerisindeki mevzuat dayanak madde ve fıkralarını bile karıştırmaya başlamışlar. Yazı içeriğinde "644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin. 2.maddesinin (h) fıkrası" alakasız bir durumu tarif ediyor. Aslı "644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin. 2.maddesinin (ç) bendi" olacak; ancak şubat 2014 ten buyana işler hep böyle yürüyor müdürlükte. Sanırsınız bu yönetim İzmir in değil de sadece "hatırlı kişilerin" işlerini halletmek için özellikle gönderilmiş İzmir e. İşin acı tarafı Valilik ve Bakanlık bu kanunsuz uygulamaları hala seyir pozisyonunda. Kimsede çıkıp siz ne yapıyorsunuz demiyor. Çok acı bir durum bu!!!
  •