x
     

Sn. İNCE Müfettişler Gidince.,

13 Kasım 2022 Pazar , 19:19
Okunma: 1168
0 Yorum

Yeniden nasıl açıldı?

 

Güzelbahçe ilçesinde Migros Mağazası bahçesinde kurulan,

Müfettiş incelemesinde kapatılan Beni Yıka adlı işletme için,
 
Savcılık İçişleri Bakanlığından, 6 Eylül 2022 tarihinde olur isteme yazısını yazısını yollamış,
 
Şeklinde geçtiğimiz günlerde bir haber yaptık,
 
Gaze-temiz.com da yaptığımız her haberi,
 
İlgili yerlere bildiririz,
 
Beni Yıka adlı Oto Yıkama yeri,
 
Ankara'dan gelen Mülkiye Başmüfettişleri inceleme yapılırken,
 
Beni Yıka Oto Yıkayıcısının Ruhsatı iptal edildi,
 
Müfettişler gidince yeniden açıldı!
 
Bizde konuya ilişkin hazırladığımız  dilekçemizi yarın kargoya veriyoruz,

ADALET BAKANLIĞI
         Ceza işleri Genel  Müdürlüğü'ne             
                                                  ANKARA
                                                  
İzmir ile Güzelbahçe ilçesi Yalı Mahallesi 264 Sokak No : 1 adresinde bulunan Migros iş yerinin bahçesinde duvardaki sundurmaya Migros işyeri ile aynı numarada beni yıka isimli oto yıkamacıya yasal mevzuata uymadan verilmiş olan işyeri ruhsatı yapılan şikayetler sonucu iptal edilmiş müfettiş gelince de mühürlenmiştir.
 
Ancak Güzelbahçe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün büyükşehir belediyesine yazmış olduğu tarihsiz 757 / 5633 sayılı yazısında ; Sokak numarası yanlış yazılarak bahse konu yere iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 5 ,10, 23 .maddelerine göre işlem yapılarak yeniden 27.10.2022 tarih ve 58 sayılı YIKA BENİ ünvanlı oto yıkamacı iş yeri ruhsatı verildiği belirtilmektedir.
 
Güzelbahçe Belediyesi görevlileri yasal mevzuatın gereklerini yapmayarak bahse konu yere yeniden YASAL MEVZUATA UYMADAN USULSÜZ oto yıkamacı iş yeri ruhsatı vermişlerdir.
 
Güzelbahçe ilçesi Yalı Mahallesi 264 Sokak No 1 adresindeki Migros iş yeri ile aynı numara esas alınarak yasal mevzuata uygun olmadan 27.10.2022 tarih ve 58 sayılı YIKA BENİ  ünvanlı verilen iş yeri ruhsatı;  iş yeri açma ve çalışma ruhsatları hükümlerine de aykırıdır.
 
Şöyle ki :
 
1- Migros binası bahçesindeki amacı dışında kullanılması mümkün olmayan açık otopark alanına yapılan bağımsız bölüm olmayan Migros binasının duvarındaki sundurma ya verilen oto yıkamacı iş yeri ruhsatı YASAL MEVZUATA UYGUN DEĞİLDİR usulsüzdür.
 
2 -Bahse konu oto yıkamacıya ait yerin ayrı bir tapusu olamayacağı gibi eklenti müştemilat olduğundan ayrı bir yapı kullanma izin belgesi de olmayan bağımsız bir iş yeri olması MÜMKÜN OLMAYAN  yere verilen iş yeri  ruhsatı da   YASAL MEVZUATA UYGUN DEĞİLDİR usulsüzdür.
 
3 - Oto yıkamacı ile yapılan kira sözleşmesi Migros'un bahçesindeki açık otoparka mı yoksa Migros'un duvarındaki eklentisi sundurmaya mı yapılmıştır. Bunun için verilen iş yeri ruhsatı YASAL MEVZUATA UYGUN DEĞİLDİR usulsüzdür.
 
4- Oto yıkamacı İşletmesine ait olan onaylı ölçülü ve ölçekli vaziyet planı olmadan verilen iş yeri ruhsatı YASAL MEVZUATA UYGUN DEĞİLDİR usulsüzdür.
 
5- Oto yıkamacı için alınmış itfaiye uygunluk raporu olmadan verilen işyeri ruhsatı YASAL MEVZUATA UYGUN DEĞİLDİR usulsüzdür.
 
6 -Oto yıkamacı için İzsu'dan alınması gereken atık su kalite kontrol ruhsatı ve deşarj izni olmadan verilen iş yeri ruhsatı YASAL MEVZUATA UYGUN DEĞİLDİR usulsüzdür.
 
7 - Yapılması halinde imara aykırı olacak olan oturma alanı ve WC olmadan verilen işyeri ruhsatı YASAL MEVZUATA UYGUN DEĞİLDİR usulsüzdür.
 
8 - Meskun alanda ara sokakta Kapalı alan oluşturmaksızın açık otoparka yapılan duvardaki  sundurmaya , yakındaki konuttan  DEĞİLDE  başka sokakta uzaktaki konuttan yapılan gürültü ölçümüne göre verilen iş yeri ruhsatı  YASAL MEVZUATA UYGUN DEĞİLDİR usulsüzdür.

 

Söz konusu  YIKA BENİ ünvanlı olarak 27.10.2022 tarih  ve 58 sayılı oto yıkamacı işyeri ruhsatını düzenleyen ayrıca kusurlu olduğu tespit edilecek kamu görevlileri hakkında ceza kanunu hükümlerine göre yasal işlemlerin yapılmasını  DEVLETİMİZ den talep ediyoruz. 


Kaynak: