x
     

SN. SOYER, SN TUGAY EŞİTLİK İLKESİNE.,

11 Ağustos 2023 Cuma , 17:38
Okunma: 1377
0 Yorum

AYKIRI BİR PLANI NASIL ASKIYA ÇIKARDINIZ?

 

Karşıyaka Bostanlı'da,
 
Yıllardır kaderine terk edilen,
 
Namıdiğer yatık binalar,
 
Çözümsüzlüğe özellikle mi,
 
BIRAKILMAKTA?
 
Burada başka oyunlar mı var?
 
Burada yaşayan kişilerin çoğu emekli,
 
13 yıldır çözüm bekliyor,
 
İlk önce kimseye danışılmadan,
 
Özel Planlama Alanı ilan edildi,
 
Apartman sakinleri münferit olarak ne binaları yenileye bildi,
 
Ne de satabildi,
 
Çünkü plansız duruma girmişti,
 
Sonra bir hareketlenme oldu,
 
Yapıldı yapılacak derken,
 
Bir anda evleriniz güvensiz YIKIN DENDİ!
 
Kat malikleri evlerine giremedi,
 
Kapılara çarpı işareti konuldu,
 
Ya siz yıkın ya da biz yıkacağız dendi,
 
Çaresiz insanların gözleri önünde binalar teker teker kat maliklerince yıkıldı,
 
Kentsel Dönüşüm hakkımızı kullanamadık,
 
Kira yardımı da alamadık,
 
Yılarca çözüm beklendi yine olmadı,
 
Sonrasında bir plan ortaya çıktı şu an  askı da,
 
Bu plan uygulanamaz bir plan,
 
UYGULANMASININ MÜMKÜN OLMADIĞINI HER İKİ BAŞKANIN DA BİLMEMESİ MÜMKÜN DEĞİL, ARKA PLANDA BAŞKA BİR DÜŞÜNCE OLABİLİR Mİ?
 
Öyle ya bu inşaat maliyetlerinde yapılması mümkün değil,
 
Diyelim ki bir bina para buldu yaptı bitirdi,
 
6 ay ya da 1 yıl sonra yan parsel inşaata başladığında biten binanın zeminine zarar vermez mi?
 
Vermemesi mümkün değil,
 
Buradaki binaların eş zamanlı yapılması lazım,
 
Bu ekonomik şartlarda mümkün değil,
 
Bu alanda başka bir oyun var diyorum,
 
İzmir'in en kıymetli yeri,
 
Bir çok kişi bunun bilincinde,
 
Bir bıktırma politikası uygulanıyor olabilir mi?
 
Kat malikleri bıkıp dairelerini ucuza sattırmak gibi bir planları olabilir mi?
 
Pazartesi günü yapılacak, büyükşehir belediyesi meclisine bir gündem maddesi eklendi,
 
"30 Ekim 2020 tarihinde yaşadığımız deprem sonrası planlı ve sağlıklı kentsel mekana sahip olmasına karşın ruhsatlı mevcut yapı stoğunun yapılaşma haklarında, mevcut kitle ve gabarisinde herhangi bir kayıp olmadan yeniden yapılabilmesine yönelik plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar, Belediye Meclisimizin 01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı Kararı ile uygun bulunmuş ve bu karar doğrultusunda; İlçe Belediyeleri tarafından yürürlükteki imar planlarında planlı ve sağlıklı kentsel mekana sahip alanların tespit edilerek "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan" sınırlarının belirlenmesine ilişkin çalışmalar yürütülmüş olup, ancak depremin yıkıcı etkisinin İlçe Belediyeleri tarafından belirlenen "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan" sınırlarının dışında kalan 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen ruhsatlı yapıların olduğu belirlendiğinden; bu kapsamda "31/12/2025 tarihine kadar geçerli olmak kaydıyla, İzmir il sınırları içerisinde 30 Ekim Depremi sonrası 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen ruhsatlı yapıların, can ve mal güvenliği açısından dönüşümlerinin ivedilikle yapılması amacıyla, yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak olan yeni inşaat ruhsatı müracaatlarında; Bu binalarda yapı ruhsatı ve eki mimari projesinden hesaplanan toplam yapı inşaat alanına %20 ilave edilir. Yeni yapılacak yapılarda, toplam yapı inşaat alanına ilave edilen %20 artış; ruhsat ve eki mimari projesinde belirlenen kat adedinden 2 kat fazla olarak kullanılabileceği gibi, taban alanında da kullanılabilir. Ancak taban alanı yapı yaklaşma mesafeleri içerisinde kalmak koşulu ile parsel alanının %60'ını geçemez." şeklinde yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (Özel Kalem Müdürlüğü E.1487071)
 
Eskiden bir replik vardı "Doktor bu ne?"
 
Cemil Tugay büyükşehir belediyesinin doğal meclis üyesi bu plan görüşüldüğünde, mikrofonu eline alıp diğer ilçelere uygulanan emsal neden Karşıyaka ilçesine verilmiyor demezse,
 
Karşıyakalıları temsil etmiyor derim, Meclis toplantısını izleyeceğim,
 
Bu yazdığımdan sonra eğer konuşma yapmayacaksa meclis toplantısına katılmaz diye düşünmekteyim, 
 
Karşıyaka ilçesini nasıl ayrı tutuyorsunuz diye sormazlar mı?
 
Aslına bakarsanız güzelim Bostanlı sayelerinde Hindistan, Pakistan'ın en ücra köşelerinden daha beter duruma getirildi,
 
Kim bilir belki ondandır, Karşıyaka unutulmuş bir bölge durumunda!
 
Burada birilerinin bir rant hesabı var biliyorum,
 
Ancak ben Amerika'ya da gitsem doğup büyüdüğüm Bostanlı'daki evimi satmayacağım,
 
Her nerede olursam olayım Bostanlı için mücadele edeceğim,
 
Pazar akşamı plana itirazımı yayınlayacağım,
 
Bu plan EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRIDIR!
 
Burada yaşayan emeklilerin vebalini almayın!
 
Bu emekliler üzerinden rant sağlasanız da kimseye yaramaz!
 
Son sözüm Karşıya belediye başkanına;
 
Siz hala nasıl başkanlık hayalleri kurabiliyorsunuz,
 
Yurtdışındayken esnaf ziyaretleri yapıyormuşçasına basına hazır bülten vermekle başkanlık olmuyor sayın başkan,
 
Karşıyaka'nın ya da Karşıyakalının hangi sorununu çözdünüz,
 
Karşıyaka Karşıyaka olalı böyle bir yönetim görmedi,
 
Aday olursanız Karşıyaka'yı altın tepsi de teslim ederiz,
 
Siz iyi mi doktorluğa geri dönün,
 
Pazar akşamı Hiltown Alışveriş Merkezini yazacağım,
 
Bu gurubun yetki belgesine haiz hangi milletvekili? Bildik tanıdık bir isim.

 

İbrahim Naki Avşar ne güzel yazmış;

 

YATIK BİNALAR - YAMUK UYGULAMALAR
Karşıyaka Bostanlı'da 1359 adada bulunan  9 parselden oluşan 5.269 m2 alan içindeki 10 tane yatık apartman ve yaklaşık 70 dairelik   yerde hissesi  bulunan 400 mağdurun hali ne olacak????
7269 sayılı Afet Yasası, deprem mağdurlarına toplam yapı inşaat alanının % 20'si kadar ilave inşaat hakkı verilebilmektedir. 
Afet Yasasının bu hükmü son derece önemlidir. 
Özellikle emekli ve yaşlı vatandaşların oturduğu Bostanlı mahallesindeki  depremzedelere ve  benzeri  semtlerde yaşayan afetzedelere afet yasasının sağladığı  yüzde 20 ilave inşaat hakkı kullandırılmaz ise  mevcut binalar yıkılıp  müteahhitlere % 40 - 50 oranında hisse verilerek (zayiatla) yeni yapı yapılabilmesi mümkün olabilmektedir. 
Emekli maaşı dışında  hiçbir başka geliri olmayan yaşlı vatandaşların 100 m2 dairelerinin 40 - 50 m2'si müteahhitlere kaptırılarak  kentsel dönüşüme girişilmesi  vicdanları kanatmaya devam ediyor ve edecektir. 
 "Afet Yasasının depremzedelere sağlamış olduğu % 20 ilave inşaat hakkı var ya niye mağduriyet doğsun ki?" diye düşünebilirsiniz!!! 
Yatık binalar diye adlandırılan apartmanların bulunduğu 1359 ada'da bulunan 70 daire sahibine afet yasanın bu hükmü uygulan(a)mıyor.
Dolayısıyla 1359 adadaki  yıkılan evlerde geçmişte oturan bugün ise huzurevlerinde  ya da  yakınlarına  sığınan yaşlı vatandaşlar hem kira yardımı alamıyorlar hem de  evsizliğe mahkum edilmişlerdir.
Bu ada için öngörülen  kentsel dönüşümün  yıllarca sürmesinin beklenmesi de ayrı bir felaket durumdur.
Gevşek zemin nedeniyle buraya yapılacak 10 adet farklı yapının eş zamanlı yapılması gerekmektedir. Burada bulunan 9 parseldeki yapıların ayrı ayrı zamanlarda farklı müteahhitlerce yapılması halinde ise  her yeni temel kazısının bitmiş yapılara zarar verme olasılığı bulunmaktadır.
Adadaki tüm yapıların aynı anda başlanıp bitirilme zorunluluğu ise inşaat sürecini hem zorlaştırmakta hem de süreyi uzatmaktadır. 
Yıllarca sürecek bir inşaat süreci ve mevcut dairelerinin % 40-50'sini kaybedecek emekli ve yaşlı vatandaşlar Karşıyaka ve İzmir Büyükşehir Belediyesinden çözüm beklemektedir.  
Çözüm bulunabilir mi? Ben umutlu değilim!!!
Benzer zemin koşullarına sahip başka bazı (özel) arsalarda ise  18 kata kadar inşaat yapımları ise devam etmektedir. 
Bir tarafta yatık binalar, diğer tarafta  ise yamuk uygulamalar!!!!!
Sahi, Karşıyaka sahilde yatık olmayan bina var mı???


Kaynak: