x
     

Sorularımızı Hangi Gerekçeyle.,

21 Ağustos 2023 Pazartesi , 21:04
Okunma: 1235
0 Yorum

CEVAPLAMADINIZ?

 

Urla Kaymakamlığı,
 
Aracılığıyla Urla belediyesine,
 
Bilgi Edinme sorularımızı,
 
5 Haziran  tarihinde sorduk,
 
Aynı soruları aynı tarihte İBB'ye de sorduk,
 
Yanıt alamadık,
 
Ne garip bir tesadüf İBB'de yanıtlamadı sorularımızı,
 
Sorduğumuz soruları paylaşmadan önce,
 
Urla belediyesi tarafından verilen cevaplarla ilgili,
 
Sizlerle bir yazı dizisine başlayacağım,
 
3 Ağustos tarihinde,
 
Urla Kaymakamlığına tekrar sordum,
 
URLA KAYMAKAMLIĞI'NA
 
Aşağıda sorduğum soruların yanıtı gelmediğinden tekrar hatırlatmakta fayda görmekteyim süresi geçtiğinden cevap gelmediği takdirde BEDK gitmek zorunda kalacağım.
 
Ege Yapı Kekliktepe inşaatı hakkında aşağıdaki sorularımın maddelere ilişkin yanıtlanmasını talep ediyorum.
 
1- EGE YAPI 3198 Ada /6,7,8 parsellerde mi?
 
2-08.08.2022 yılında tevhit işlemi için 6 ve 7 parseller pasif duruma alınıp 8 parsel mi aktif durumdadır?
 
3-İnşat ruhsatları hangi tarihte kaç m2 olarak verilmiştir?
 
4-Plan notları nedir?
 
5-İlgili kurumlardan görüş alınmış mıdır?
 
6-Yapılan inşatlar ruhsat eklerine uygun mudur?
 
Nivent Kurtuluş


Kaynak: