x
     

Soruşturma Eksik olduğundan.,

30 Haziran 2022 Perşembe , 14:51
Okunma: 1241
0 Yorum

İtirazımızı yarın Bölge İdare Mahkemesine yapıyoruz. 

T.C

 

İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ'NE 
Sunulmak Üzere

Karar No; 16
 
Karar Tarihi; 03.06.2022
 
Tebliğ Tarihi; 24.06.2022 
 
Çeşme Kaymakamı tarafından imza altına alınan Soruşturma İzni verilmemesi kararının kaldırılmasını talep ediyorum.

Açıklamalarım;

1- Çeşme Cumhuriyet Savcılığı'na 01.09.2021 tarihinde vermiş olduğum dilekçemde,
 
İzmir İli Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesinde bulunan Hazineye ait 2,3 ve 4 parsel numaralı taşınmazlarda yapılan Çağla Kubat’a ait spor sörf okulunun bulunduğu alanda inşa edilen yapıların, 7121 sayılı Kıyı Kanunu’na, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na, 3194 sayılı İmar Kanunu’na aykırı olmasına rağmen Çeşme Belediyesi yetkilileri görevlerini yerine getirmediğinin savcılığınız tarafından araştırılmasını talep etmekteyim. Ekte dilekçenin tamamı vardır.
 
Soruşturma eksik yapılmıştır soruşturma kapsamına Çeşme Belediyesi Yapı Kontrol Müdür Vekili Aras KIZILKAYA ve Fen İşleri Müdür Vekili Ahmet Çiçek hakkında soruşturma yapılmıştır.
 
Oysa ki ben Çeşme Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğum dilekçemim sonuç istem bölümüne
 
"Çeşme Belediyesi Başkanı ilgili Belediye Başkan Yardımcısı ve ilgili bürokratların, Görevlerini İhmal veya Suiistimal eden belediye başkanı ve ilgili belediye görevlileri hakkında 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma yaptırılmasını arz ederim."
 
Belediye başkanı ve imardan sorumlu başkan yardımcısının konudan ayrı tutulması anlaşılamamıştır.
 
Savcılığa verdiğim suç duyurumda; ilgili kurumların resmi yazılarında “ivedi olarak tahliyesi” istenilen yere Çeşme Belediyesi broşürlerde görüleceği üzere sponsor olmuştur."

Başkan oluru olmadan Kaçak olan yere sponsor olunamayacağından,
 
İmara aykırı yapılaşma ile ilgili imardan sorumlu başkan yardımcısının bu soruşturmadan ayrı tutulması yasa ve yönetmeliğe de aykırıdır.

Sponsor konusu soruşturma kapsamında olmasına rağmen bu konuya hiç değinilmediği görülmüştür.

Bu soruşturmanın İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi tarafından incelenmesi gerekmekteyken neden Milli Emlak Denetmeni tarafından soruşturma yapılmıştır?

Sadece 1. madde de yer alan açıklamalar doğrultusunda bile soruşturma izni verilmemesi kararının kalkması gerekmekte olduğu inancımı taşımaktayım. Takdir sizlerindir.


2-İnceleme raporunda yer alan ifadeler sürekli TEREDDÜTE düşülmüştür ifadeleri sıkça yer almakta. Kanun maddeleri açıktır.

* 2863 sayılı kanuna aykırı,
 
* 7121 sayılı kıyı kanuna aykırı,
 
* 3194 sayılı imar kanununa aykırı,
 
* Yapı Kayıt Belgesi de iptali var,
 
* Belediye Encümeni tarafından alınan YIKIM KARARINA karşın mahkemeden alınmış bir YD Kararı da mevcut değildir.
 
 
3-Soruşturma raporunda "05.10.2021 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 2 yıl ön tahsisin yapıldığı" Benim Çeşme Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğum şikayetten sonra ön tahsis yapılmış. Şikayet sonrası yapılmış bir işlem suçu ortadan kaldırır mı?

4-Çağla Kübat yıkım kararlarına karşı 21.04.2022 tarihinde İzmir 1.İdare Mahkemesinin 202/905 sayılı yürütmenin durdurulması talepli açtığı davanın devam ettiği yazılmış. Oysa ki YD Kararı olmadan yıkım işlemleri durmaz. Ortada alınmış bir YD kararı da mevcut değil.

5-Çağla Kubat ruhsatsız olarak yapılan yapıların yıkımına yönelik kararın iptali için bu kez İzmir 5.İdare Mahkemesinin 2021/2158 esasında açılan davada Mahkemenin davayı reddettiği buna karşılık 28.03.202 tarihinde kararı İstinafa taşıdığı. Dava reddedilmiş İstinaf süreci beklemek yasalara aykırıdır.
 
O halde birde 6. 3. ve 2. İdare Mahkemelerine başvursun onları da mı bekleme kararı belediyece alınacak?

6- Çeşme Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'na yazılan yazıya;
 
 "..,söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak Çeşme belediye başkanlığından  02. 2021 tarih ve 11 06 2021 tarih  626 28 sayılı yazımızla İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne görüş sorulmuş olup alınan cevabı bila tarihte 150 340 38 sayılı yazı ekindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve işletmeler genel müdürlüğü bila tarihli yazısıyla söz konusu taşınmazlar ilan edilen Çeşme Kültür ve Turizm koruma ve gelişim bölgesi kapsamında kalmakta olduğu ve bölgede bütüncül planlama ve projelendirme çalışmaları devam ettiğinden taşınmazların tahsisinin uygun görülmediği bildirilmiştir."
 

7-Danıştay görüşünde;
 
Yapı Tatil Zaptı Düzenlenmesi Danıştay Görüşü
 
Yıkım kararı öncesi yapı tatil zaptının düzenlenmesi usulü ve süreler konusunda Danıştay’a göre;
".,Yapı tatil tutanağı yapıya asılmalı, bir nüshası muhtara bırakılmalı, bir diğer nüshası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilmelidir. Tutanağın ilgiliye imzalatılması gibi bir zorunluluk olmadığı dikkatten kaçmamalıdır. Yapı tatil belgesinin tebliği usul olarak Tebligat Kanunu uyarınca değil, İmar Kanunu m.32-III’e göre yapılmakta olup, ilgilinin haberi bile olmadan yapının yıkılabilmesine ortam hazırlamaktadır.
 
Aykırılıkların ortadan kaldırılması için en fazla bir aylık bir süre verilmesi gerekmektedir. Somut olaydaki şartlara göre örneğin imarlı yere tecavüz durumlarında süre verilmeden yıkım kararı da ayrıksı olarak alınabilmektedir.

Sonuç;
 
Yukarıda açıkladığım nedenlerle konunun Yüce Mahkemeniz tarafından incelenmesi ve Yasalar aykırı iş ve işlemlere kayıtsız kalan ve görevlerini yerine getirmeyen kişilerin (Çeşme belediye başkanı, İmardan sorumlu başkan yardımcısı ve soruşturma kapsamında olan kişilerin  yargılanması gerektiğini düşünmekteyim. Takdir Yüce Mahkemenizindir.
 
Nivent Kurtuluş

Küçük bir not; Bu konuyu Mülkiye başmüfetişine ileteceğiz.


Kaynak: