x
     

Soruşturma İzni Verilmemesine Dair.,

29 Aralık 2022 Perşembe , 20:41
Okunma: 1573
1 Yorum

Kararlarında..,

 

 
Çeşme eski kaymakamına,

Yaptığımız şikayet dilekçeleri,

İncelemeleri 4483 sayılı,

Memurlar ve kamu görevlileri yargılanması,

Hakkındaki Kanunun 

Madde 3 – Soruşturma izni yetkisi

h) Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanı,

Sayın eski Kaymakam belediye başkanı hakkında, soruşturma izinlerinin kendinde olmadığını bilmemesi doğru mu?

Dün ziyaretine gittiğim yeni Çeşme Kaymakamı genç olmasına karşın olduk konulara vakıf olması beni çok mutlu etti,

Eski kaymakam soruşturma yaptırdığı dosya hakkında "soruşturma izni verilmemesine kararının altına imza atmıştı, 

İtirazımızı yaptık, 

Bölge İdare Mahkemesi itirazımızı yerinde gördü,

Bununla ilgili 24 Kasım tarihinde, bir haber de yapmıştık,

Eko Başkan ve Yardımcısı.,Faika Hanım'a Kötü Haber!


".., Açıklanan nedenlerle, itirazın kabulüne, itiraza konu kararın kaldırılmasına, dosyanın belirtilen eksiklikler tamamlanarak yeniden karar verilmek ve kararın tüm taraflara tebliği sağlanmak üzere Çeşme Kaymakamlığına iadesine 04.10.2022 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi."

Bu dosyayı Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığından sorguladık,

Yılbaşı arifesinde olduğundan net bilgi alamadım,

Yeni yılın ilk günlerinde konunun takibini yapacağım,

Nezir'in Kulesi planını onayan meclis üyesi arkadaşlara kötü haberimiz olacak,

Adrese teslim bir planı onamak için el kaldırdıklarından dolayı,

Oysaki plan meclise gelmeden ve geldiği gün tüm meclis üyelerine uyarılarımızı yapmıştık!

Yine Nezir'in Kulesinin de bulunduğu,

6 maddelik şikayet dilekçemiz eski Çeşme Kaymakamı imzalı "soruşturma izni verilmemesi" kararına itirazımızı yapmıştık,

Bölge İdare Mahkemesi itirazımızı kabul etmemişti,

Bu konuda sürpriz bir müracaatımız olacak,

Yarın sizlerle paylaşacağız.
 


Kaynak: