x
     

Sosyal Demokrat Bir partinin..,

4 Şubat 2018 Pazar , 21:09
Okunma: 3492
0 Yorum

Belediye Başkanı bu kiralamaya nasıl..,

 
Derneğimize gelen, Buca Gölet Tesisleri ile ilgili ihbarlar uzun zaman önce gelmişti,
 
Gelen iddialara pek itibar etmemiştik,
 
Gelen iddialarda, “FOLKART firması Buca Gölet Tesisleri ile ilgili Buca Belediye Başkanı ile sık sık bir araya geliniyor” ifadeleri üzerine,
 
Buca Gölet Tesisleri ile ilgili kısa bir çalışma yapmıştık,
 
Ancak puzzle parçaları netleşmediği için, konuyu beklemeye almıştık,
 
Fakat bugün özelden gelen mesajda; “yerel medyada haberin çıktığı” konusunda uyarı alınca şaşırdım.
 
İhtimal vermiyordum, halkın tek nefes alacağı yeri özel bir şirketin uhdesine bırakmak,
 
Sosyal Demokrat bir belediye tarafından yapılamaz diye hala düşünmekteyim,
 
Hele ki, Rahmetli Piraştina’nın oğlu tarafından hiç yapılamaz,
 
Egede Sonsöz’de yayınlanan, Buca Gölet ile ilgili haberde;
 
“Buca Belediyesi’nin 01.02.2018 Perşembe günü yapılan meclis toplantısına, gündem dışı başkanlık önergesi olarak gelen ve Buca Gölet işletmelerinin intifa hakkını 15 yıla çıkarıp özel bir şirkete verilmesi talebi AK Parti Buca İlçe Başkanı Mustafa Arslan tarafından tepkiyle karşılandı.”
 
Meclis Gündemlerini sıkı sıkıya takip eden birisiyim, meclis gündeminde yer almayan önerge,
 
Mecliste kimsenin haberi yokken,
 
Ha birde şu vardı diye getirilmiş,
 
Yangından mal mı kaçırılıyor neden meclis gündeminde yer almıyor?
 
Bir de CD hazırlanmış, şöyle yapacağız diye,
 
CD hazırlama zamanı var,
 
Lakin Meclis Gündemine yazmaya zaman yok!
 
CD seyredildikten sonra, inceleyin bu hafta karar vereceğiz denilmiş,
 
Bahse konu yer, Buca Kaynaklar Belediyesi kapatıldıktan sonra, 
 
Vakıf olan yer değil mi?
 
O vakfın başkanı kim?
 
Cemil  Şeboy,
 
Çemil Şeboy’un oluru, olmadan yapılamaz,
 
İddialara göre, Cemil Şeboy olur yazısını imzalamış,
 
Buranın içerisinde, 5 Bin küsur metrekare Esnaf Odası'nın yeri var,
 
Yine iddialara göre, Esnaf Odası Başkanı ve eski milletvekili Mehmet Ali Susam imzalamışlar,
 
Buranın hemen arkasında,  Şeref  Üstündağ’ın 55 dönüm yeri varmış,
 
Yine iddialara göre, Şeref Üstündağ Cemil Şeboy’un ortağımış,
 
Aklıma takılan sorular var,
 
Burayı alan firma,
 
Yap işlet devret modeli ile kiralayamaz, çünkü bahse konu tesis yıllar evvel yapılmış,
 
Dolayısıyla, yap işlet devret modeli olamaz!
 
Burayı alan firma, Gazino, Kafe, Bar mı işletecek?
 
Burayı alan firma, arkadaki alanda konutlar yapacak, ön tarafını da konutları alan kişiler mi kullanacak?
 
Burayı alan firma, imar planları ile ilgili bir teklifi olacak mı? 
 
Yoksa, planları değişti mi?
 
Sayıştay Başkanlığından, İçtihadı Birleştirme Kararı incelendiğinde, Buca Belediyesi Meclis Kararı ile böyle bir kiralamayı yapamaz diye düşünmekteyim,
 
Birleştirme Kararına göre, ihale edilmesi gerekmekte,
 
Esas No. : 2017/1 Karar No.: 5415/1 numaralı kararda yer alan;
 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev ve Yetkileri’’ başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi, “Arsa ve konut üretimi” başlıklı 69’uncu maddesi, “Diğer kuruluşlarla ilişkiler” başlıklı 75’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı l’inci maddesi, “İhale usulleri” başlıklı 35’inci maddesi, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesi, “Hesap verme sorumluluğu” başlıklı 8’inci maddesi ve “Mal yönetiminde etkililik ve sorumluluk” başlıklı 48’inci maddesi hükümleri belirtildikten sonra;
 
“Buna göre belediyeler, doğrudan belediye meclisi kararı ile taşınmazlarını mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bedelli veya bedelsiz olarak süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilirlerken, sayılanlar dışındaki gerçek veya tüzel kişilere belediye taşınmazlarının ihalesiz olarak ve bedelli veya bedelsiz bir şekilde tahsisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu 'nun sosyal ve ekonomik amaçlı arsa üretimine ilişkin 69 'uncu maddesindeki özel hükümler hariç mümkün olmayıp bu taşınmazların kiralama ve/veya satış işlemlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ’na göre düzenlenecek bir ihaleyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir..,” 
 
Konuyu yazmaya devam edeceğiz..,


Kaynak: