x
     

Tüm okuyucularımızın dikkatine..,

21 Nisan 2022 Perşembe , 18:46
Okunma: 2064
0 Yorum

Sunuyoruz!!!

 

Cimer üzerinden sorulan sorulara,
 
İlgili idarelerinden eksik cevaplanan sorular,
 
Sizleri yıldırmasın!
 
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne,
 
Cevap alamadığınız ya da baştan savma verilen cevapları,
 
İlgi tutup incelenmesi için yollayabilirsiniz,
 
Biz bu gün bir çok dosyayı yolladık,
 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü görevleri ne derseniz,
 
Sizler için yazdık,
 
Adresini de sizlerle paylaşıyoruz,
 
GENEL MÜDÜRLÜK
 
Adres: Milli Müdafaa Cd. No:22 /B

0312 219 43 19 (FAKS)
 
Bakanlıklar / Çankaya / Ankara
 
 
GÖREVLERİ;

10.07.2018 tarihli ve (1) Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 41 inci maddesine göre, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) Kamu güvenliği yönünden dava nakli ile ilgili olarak mevzuatın Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

b) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak mevzuatın Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 
c) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca Bakanlığa verilen kanun yararına bozmaya ilişkin işlemleri yürütmek,
 
ç) Soruşturma veya kovuşturma yapılması Adalet Bakanının veya Adalet Bakanlığının iznine ya da talebine bağlı suçlarla ilgili işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek.

d) Cezai işlemlerle ilgili ihbar ve şikâyetleri inceleyip gereğini yapmak,
 
e) Mevzuatın Adalet Bakanlığına verdiği soruşturma, kovuşturma ve disiplin işlemlerini yürütmek,

f) Adalet Bakanına veya Adalet Bakanlığına mevzuatla verilen cezai işlerle ilgili işlemleri yürütmek,
 
g) Ceza muhakemesinde önödeme, uzlaştırma ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi gibi alternatif uyuşmazlık çözüm usullerinin geliştirilmesi ve etkin şekilde uygulanmasını sağlamak,
 
ğ) (Değişik:RG-10/1/2019-30651-CK-27/8 md.) Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca uzlaştırmadıkların eğitimi, sınavı, sicile kaydı, çalışma usul ve esasları, denetim ve performansları ile uzlaştırma kurumuna ilişkin gerekli diğer iş ve işlemleri yürütmek, Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesini hazırlamak,
 
h) Görev alanına giren istatistiklerin derlenmesi ve yayımı konusunda Bakanlığın ilgili birimleriyle iş birliği halinde çalışmak,
 
ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


 


Kaynak: