x
     

Tüm Soruşturmalar sonuçsuz..,

10 Ocak 2022 Pazartesi , 20:48
Okunma: 2030
0 Yorum

Kaldı diyenlere!!!

 

Çeşme Belediyesi,

Şikayetimiz üzerine geçtiğimiz,

Aylarda Maarif Müfettişi tarafından,

Soruşturulduğunu, "Soruşturma İzni" verilmediğini,

Sizlerle paylaşmıştık,

Bu hafta Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na vereceğimiz evrakı sizlerle paylaşacağız,

İmar planı olmayan, yere Başkanın ŞİFAHİ talimatıyla koskoca KULE Dikildi,

Üstelik Kamunun parasıyla yapıldı,

Cimer üzerinden, 10 Aralık 2020 tarihinde, sorularımızla uyarımızı yapmıştık,

Başkan Yardımcısı Fahika Hanıma yapmayın temel atmayın suç işliyorsunuz diye de uyarılarımızı yaptık,

Fahika hanım bizleri ciddiye almadı, temel atma töreninde en ön safta yerini aldı,
 

Sonrasında MAARİF Müfettişi Fen İşleri Müdürü ve İmar Müdürünün ifadelerini aldı,

İfade tutanaklarında,

“Belediye başkanımızın şifahi talimatı üzerine söz konusu yapının yapım ihalesi için 18.03.2020 tarihinde olur alınmıştır. Yapılacak yapı ticari veya kullanılacak bir yapı değildir. KAMU ALANINDA İNŞAA EDİLMİŞTİR. Yapı RUHSATSIZ OLARAK İNŞAA EDİLMİŞTİR. Bu benim sorumluluk alanım dışındadır. Müdürlüğümüze anıt yapının projesi geldi bunun üzerinden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesi kapsamında açık ihale düzenlendi..,"133.361,58 TL + KDV olarak ihale edildi. Bina bu kapsamda yapılarak geçici kabulü yapıldı.”

YAPI RUHSATSIZ OLARAK İNŞAA EDİLMİŞTİR! diyor sayın Fen İşleri müdürü,

Peki İmar Müdürü ne demiş bir de ona bakalım;

“.., Ancak başkanlığın emir ve talimatı üzerine 1 ay önce imar plan tadilatı hazırlıklarına başladık..,”

İmar Müdür diyor ki imar planı yok ama imar plan tadilatına başladık diyor,

O halde her birey benim inşaatım kaçak değil, imar plan tadilatı yapılacak desin!

Başkan yardımcısı Fahika hanım da İHALE OLURUNA İMZA ATMIŞ!

Fahika Hanım ilk defa belediyecilik yapmıyor, geçmişte Konak Belediyesi bürokratlığı yapmış bir kişi,

İmar planı olmayan bir yere ihaleye çıkılamaz maddesini bilmemesi mümkün değil!

Üstelik MAARİF Müfettişi de raporunda yazmış;

"..,Bahse konu Çeşme İlçesi, Dalyan Mahallesinde yer alan yapımı tamamlanmış olan Nezir'in Kulesi'nin Çeşme Belediye Başkanlığı tarafından Yapı Ruhsatı düzenlenmeden, yukarıda belirtilen 3194 sayılı imar Kanunu'nun 3. ve 26. maddeleri, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. maddesinin 12. fıkrasına aykırı olarak yapıldığı anlaşılmış olmakla..,"

Demiş ardında da;

Çeşme Belediyesince "kültürel tesis" olarak imar planı değişikliği çalışmalarının devam ettiği ve plan değişikliği sonrasında Kule'nin ruhsatlandırılabileceği anlaşıldığından..," demiş.

Demesine de İhale Kanunu çok açık;

İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar;
 
Madde 62- Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

c) (Değişik: 18/4/2007-5625/5 md.) Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz.

Çeşme belediyesinde İhale Kanunu bilinmiyor mu?

İmarsız yere nasıl kamunun parası ile KULE dikiyorsunuz?

Plan yapıldı, her gün askıdaki planlara bakıyoruz henüz askıya çıkmış plan yok!

Meclisten onay gören planda ne yazıyor derseniz?

“Bakı ve Seyir Terası (Kule) alanında 5.50 m x 5.50 m ebatların Yençok: 12.50 m yüksekliğinde kültürel amaçla kullanılmak üzere kule yapılabilir.” 

Kule yapılmış!

Kabahatinizi meclis iradesiyle temize mi çıkarmaya çalışıyorsunuz,

Plan askıya çıktığında fotoğraflarıyla itiraz edeceğiz,

Plan onanmadığına göre derhal bu kulenin mühürlenmesi gerekir,

Bu kule KAÇAK Konumdadır,

Fahika hanım 3194 sayılı İmar Kanununa atıfta bulunmayı çok seviyorken,

Bu Kule 3194 sayılı İmar Kanununa Uygun Değil olduğunu bizden daha iyi bilmekteler,

Üstelik Bu konuda Danıştay Kararları da elimizde,

Perşembe günü Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığına bu konu ve diğer konuların suç duyurusunu elden teslim edeceğiz,

Yarın Çeşme belediyesi  Destek Hizmetleri  tarafından "..,Kentsel Ticaret Alanında..," yapılan ihaleyi yazacağız.
 


Kaynak: