x
     

Tunç Başkan İZBETON..,

10 Aralık 2022 Cumartesi , 21:24
Okunma: 2241
0 Yorum

Bu taşınmaz ihalesine girebilir mi?

 

Dün akşam sizlerle,
 
Tunç Soyer Göreve..,Geldiğinden beri..,
 
 
Başlıklı bir haber yaptık,
 
Haberimizin içeriğinde,
 
Tunç Başkan göreve geldiğinden,
 
İki ay sonra yani 30.05.2019 tarihinden,
 
30.06.2022 tarihine kadar,
 
Toplam 811 taşınmaz sattığını sizlerle paylaştık,
 
Taşınmaz ihalelerinde,
 
İZBETON 3 adet arsa almış;
 
1- 11/11/2021 Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi 477 ada 397 parsel Yüz ölçümü 1.588,86 m2
 
İmar durumu Y Koşullu, Konut Emax=0.6 (İnşaat Hakkına Esas Kadastral Parsel Alanı 6468 m²) arsanın satış işinin kapalı teklif usulü ihalesi. 
 
Tahmin Edilen Satış Bedeli : 
 
38.810.000,00-TL (Otuzsekizmilyonsekizyüzonbintürklirası) 
 
GeçiciTeminatı:3.881.000,00-TL (Üçmilyonsekizyüzseksenbirbintürklirası)
 
İZBETON İ.B.B. BETON VE ASFALT ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM TESİSLERİ SU KANALİZASYON TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 39.020.000,00-TL (Otuzdokuzmilyonyirmibintürklirası) teklifi uygun görüldü.
 
2- 11/11/2021 Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi 8146 ada 4 parsel yüz ölçümü 767,00 m² imar durumu BL-4, Konut, E:1,2 arsanın satış işinin kapalı teklif usulü ihalesi. 
 
Tahmin Edilen Satış Bedeli: 6.442.000,00 -TL  (Altımilyondörtyüzkırkikibintürklirası) 
Geçici Teminatı : 644.200,00 -TL (Altıyüzkırkdörtbinikiyüztürklirası) 
 
(Tapu Kaydındaki gibi) İZBETON İ.B.B. BETON VE ASFALT ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM TESİSLERİ SU KANALİZASYON TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 7.650.000,00-TL
 
(Yedimilyonaltıyüzellibintürklirası) teklifi uygun görüldü.
 
3- 11/11/2021 Belediyemize ait İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mahallesi 26822 ada 1 parsel yüz ölçümü 2.626,71 m² imar durumu Ayrık Nizam, E:1,6, M (Konut, Çarşı, Büro, İşhanı, her türlü Ticaret, Eğlence Yerleri, Çok Katlı Taşıt Parkı, Servis İstasyonu, Yerel ve Bölgesel Kamu Kuruluşları, Otel Motel, zemin katta konut yapılamaz) arsanın satış işinin kapalı teklif usulü ihalesi 
 
Tahmin Edilen Satış Bedeli : 40.000.000,00 -TL (Kırkmilyontürklirası) 
 
Geçici Teminatı : 4.000.000,00 -TL (Dörtmilyontürklirası) (Tapu Kaydındaki gibi) İZBETON İ.B.B. BETON VE ASFALT ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM TESİSLERİ SU KANALİZASYON TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 40.102.000,00-TL  (Kırkmilyonyüzikibintürklirası) teklifi uygun görüldü.
 
İZBETON tarafından alınan taşınmazlar hakında İBB Bilgi Edinmeden sorularımızı yolladık,
 
Bu konuda ayrıca  ilgili yerlerden inceleme isteyeceğiz,
 
İZBETON ihaleye nasıl girdi sorusuna yanıt arıyoruz!

Belediye Başkanının Yönetim Kurulunda Olduğu Belediye Şirketi; 

O Belediyenin 2886 S. Kanun Kapsamındaki İhalesine Girebilir mi?
 
Yönetmeliğe göre;
 
Belediyenin ita amiri konumunda olan Belediye Başkanı ile ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanların ve bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının yönetim ve temsil organlarında görev aldıkları belediye şirketleri belediyenin açmış olduğu 2886 kapsamındaki ihaleye girmesi mümkün değildir.
 
İZBETON %50 sinden fazla payın büyükşehir belediyesine ait olduğunu biliyoruz,
 
İZBETON yönetim kurulunda M.Tunç Soyer var iken,

Bu taşınmazlar nasıl alınmış hep beraber öğreneceğiz,
 
Tunç Başkan haberiniz yanlış İZBETON bu ihaleye girebilir diye bilgilendirme yollarsa, bizlerde aydınlanmış oluruz,

İZBETON bu ihaleye girmesi yasalara aykırı ise ne olur dersiniz?
 


Kaynak: