x
     

Umuyoruz ki.,

1 Eylül 2022 Perşembe , 20:28
Okunma: 1505
0 Yorum

Yeni başkan gerekeni yapacaktır!

 

Menderes ilçesinde,
 
Yapımı devam eden,
 
FORBEST YAPI ile ilgili,
 
Bir çok yazı yazdık,
 
Yazılarımızda sorduk,
 
Hiç bir yönetmelik, 
 
3 katlı yere 4 kat inşaat yapmaya izin vermez dedik,
 
İBB Yönetmeliği 2021 de yürürlüğe girdi, ondan önce planlı alanlar yönetmeliği vardı,
 
Her iki yönetmelikte,  karayolunun olduğu yerde ara sokaktan kot alın demez! Dedik,
 
Kaldı ki arka yoldan da  kot alsa o binada bu şekilde bodrum kat çıkmaz değil mi? Dedik,
 
Yetmedi bizzat iki kez Karayollarına gittik,
 
İlk gidişimizden sonra Karayolları yerinde denetim yaptı,
 
İkinci gidişimizde;
 
Kontrollerin yapıldığı, sadece yola olan çekme mesafesi aykırılığı değil,
 
Kavşak sorunu olduğu söylendi,
 
ilgili kurumlarla yazışma süreçlerinin başladığı söylendi,
 
Menderes belediyesi bu konuda ne yapmakta?
 
Ya büyükşehir belediyesi ne yapmakta?
 
Büyükşehir belediyesi kendi yetkilerini bir hatırlatalım;
 
Büyükşehir belediyesinin imar denetim yetkisi

MADDE 11.- Büyükşehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir.

Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir.

Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. 
 
Bu konuda Büyükşehir belediyesine yazdık,
 
Sayın Yetkili
 
Menderes ilçesi Görece 546 Ada 15 Parsel, 547 Ada 3 Parsel ve 548 Ada1 Parselde bulunan
 
1-Bu parsellerde yapılan inşaatlara hangi yılda inşaat ruhsatı verildi?
 
2-İnşaat ruhsatları kaç metrekare ve ne olarak verildi?
 
3-Yapılan inşaatlar ruhsat eklerine uygun olarak mı yapılmakta?
 
4-Bu alanın plan notlarında kaç kat olarak belirlenmiştir?
 
5-İnşaat ruhsatı verilmeden kurum görüşleri alınmış mıdır?
 
6-Karayolarından görüş alınmış mıdır?


Kaynak:

Etiketler:

  • Umuyoruz,
  • ki.,
  •