x
     

UTKU BAŞKAN Bu alana 2 kat

31 Ağustos 2023 Perşembe , 21:11
Okunma: 1269
0 Yorum

yapabilirsiniz. Katiyen 5 kat olmaz!

 

Çiğli belediyesine,
 
Büyükşehir belediyesine,
 
Çok basit 2 soru sordum,
 
Çiğli belediyesi yanıtladı,
 
Büyükşehir belediyesinden hala beklemedeyiz,
 
Önce sorularımız,
 
Sonrasında ; Çiğli belediyesi yanıtı ve elbet yorumumuzu yapacağım,

Sayın Yetkili
 
İzmir ili, Çiğli ilçesi, Büyükçiğli Mahallesi, 41400 ada 11 parsel le ilgili aşağıdaki sorularımın yanıtlanmasını istiyorum.
 
1- Bu parselde yapılan tevhit işlemi yasalara uygun mudur?
 
2- Burada devam eden inşaat ile ilgili gelen ihbarlarda; "Yasalara aykırı inşaat alanı arttırıcı bu işlemle ilgili gerekli incelemelerin yapılması gerekmektedir." Bu incelemeleri 5216 sayılı Kanuna göre yerinde tespit yapılmasını istiyorum.
 
3- 2 katlı yere resmen nasıl  5 kat inşaat yapılmıştır? 
 
Nivent Kurtuluş

GELEN CEVAP;
 
Büyükçiğli Mahallesindeki 41400 ada 11 parselde bulunan taşınmaz hakkında bilgi talep ettiğiniz 13.08.2023 tarihli elektronik posta başvurunuzla ilgili olarak Çiğli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Ruhsat Biriminin 28.08.2023 tarih ve 3778/10386 sayılı cevabi yazısı ile;

Söz konusu parsel ile ilgili işlemlerin İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 7.maddesinin 9.fıkrasında belirtilen "Aynı yapı nizamı ve kullanım kararına sahip parsellerin tevhit edilmeleri halinde uygulama imar planında? tevhit sonrası elde edilen parselin taban alanı ve katlar alanı, tevhit öncesi parsellerin ayrı ayrı hesaplanan taban alanları ve katlar alanları toplamını geçemez." maddesine göre yürütüldüğü, bu madde kapsamında konuya dair 25.01.2022 tarihinde Encümen Kararı alındığı, kararın içeriğinde tevhid öncesindeki yapıların taban alanları ve inşaat hakları toplamının korunması gerekliliğinin ve 28.12.2021 tarihinde onaylanan kitle tastiğinde belirtilen bahçe mesafesinin dikkate alınmasının vurgulandığı, tüm bunlar göz önünde bulundurularak hesaplarının yapıldığı ve onaylı mimari projenin içerisine işlendiği, İmar durumunda 2 kat olan parselin İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 15.maddesinin 1.ve 2.fıkrasında belirtilen " (1) Parselin cepheli olduğu yollar arasında kot farkı bulunması halinde düşük kottaki yol ve yüksek kottaki yolun siluetleri açısından ilgili idaresince değerlendirilerek kotlandırma yapılır. (2) Bu binalarda 12 nci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarındaki esaslara göre cepheleri ve derinlikleri boyunca kademelendirme yapılır." hususları doğrultusunda silüete göre kotlandırma ve kademelendirmelerinin yapılarak mevzuat hükümleri doğrultusunda onaylandığı bildirilmiştir.Bilgilerinizi rica ederim.
 
Gelelim Yorumuma;

İZMİR BÜYÜKŞEHİR İMAR YÖNETMELİĞİ
 
c) Kat adetleri, binanın kot aldığı noktaya göre hesaplanır. Ancak artan kat yüksekliğinden faydalanılmak suretiyle binanın hiç bir cephesinde bodrum katlar hariç kat sayısı artırılamaz,

Parselin İmar planında kat adedi 2 kattır. Ancak bu yapıda gömülü bodrum kat olmadığı gibi arazinin doğal yapısı tamamen harfedilerek inşaat alanı arttırılarak 5 katlı bina yapıldığı açıkça görülmektedir,

Daha önce defalarca plan değişikliği sunularak kat adedinin arttırılma talebi meclisten geçmeyince inşaat ruhsatı aşamasında imar müdürleri çözümü bu cevap doğrultusunda bulmuşlarsa OLMAZ!

Tevhit öncesi inşaat alanı hesabı parsel yüz ölçümlerine göre en fazla 2000 m2 olsa dahi şimdiki toplam inşaat alanı nedir?

Belediye cevabı yazısında encümen kararında inşaat alanı arttırılmamak kaydıyla tevhit yapmasına rağmen bu ruhsat nasıl onaylanmıştır. Hadi o dönem onaylandı şuan yeniden incelendiğinde nasıl hesap yapılmıştır? İnşaat fazlalığı nasıl görmezden gelin ektedir?

Planlı alanlar imar yönetmeliğinde D) BÜTÜN CEPHELERİ TAMAMEN GÖMÜLÜ OLMAK VE ORTAK ALAN NİTELİĞİNDE OLMAK KAYDIYLA; OTOPARK ALANLARI VE 22 .MADDEDE BELİRTİLEN TAMAMEN GÖMÜLÜ ORTAK ALANLAR,  BU HESABA DÂHİL EDİLMEKSİZİN EMSAL HARİCİDİR.
 
Denilmektedir. Yani açığa çıkan bodrum katlar emsal haricinde değerlendirilemez.. Belediye inşaat alan hesabını nasıl yapmıştır?

Bakalım İBB nasıl cevap verecek her iki cevaptan sonra inceleme isteyeceğim,

Bu alana 2 kat yapabilirsiniz, katiyen 5 kat olmaz! 


Kaynak:

Etiketler:

  • UTKU,
  • BAŞKAN,
  • Bu,
  • alana,
  • 2,
  • kat,
  •