x
     

UTKU BAŞKAN BU CEVABI İNANARAK MI.,

25 Ağustos 2023 Cuma , 21:00
Okunma: 1079
0 Yorum

VERDİNİZ?


Çiğli Belediyesine sorduğumuz, 
 
Soruların cevabı geldi,
 
Önce sorumuzu paylaşayım,

Çiğli ilçesi Kaklıç mevkii 0 Ada 1218 parselde Orkide Düğün Salonu yanında bulunan inşaat ile ilgili aşağıdaki sorularımın yanıtlanmasını istiyorum.

1-Bahse konu inşaatın inşaat ruhsatı var mıdır?

2-İnşaat ruhsatı var ise ne olarak ve kaç m2 ruhsat düzenlenmiştir?

3-Bu alanın plan notları nedir?

Yukarıdaki sorularımın maddelere ilişkin cevaplanmasını istiyorum.
 
Nivent Kurtuluş

Aynı soruları İBB'ye de sorduk henüz bir yanıt gelmedi,
 
BEKLİYORUZ!

Utku başkan imzalı yazı da,

"Söz konusu parselde 150 m²'lik yapı için 17.06.2014 tarih 2970 sayılı yapı ruhsatı, 04.09.2019 tarih 6385 sayılı yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır,."

2. yazı Plan Ve Proje Müdürü Gökmen KAYA tarafından imza altına alınan yazı da ise;

".,İlgi yazı gereği müdürlüğümüzce yapılan incelemede; İlçemiz Çiğli Kaklıç Mahallesi 1218 parselin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda yer aldığı ve 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının bulunmadığı anlaşılmış olup 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın plan örneği ve plan notları yazımız ekinde yer almaktadır."

Şimdi gelelim mealine;

Söz konusu parselde yapılan yapı yeni inşa edilmiş yapımı yeni tamamlanmıştır.,

2014 ruhsatı olduğu planlarda ne olduğu belirtilerde, 2014 ruhsatıyla yeni bina yapılamayacağı 2019 da yapı kullanma alınan yerde yeni yapı yapılamayacağı çok açıkken, 

Planda tarım olan bir yerde yeni yapı yapılamayacağı aşikardır!

Verilen cevap incelendiğinde, kaçak şikayeti olmasına rağmen yapı kontrol müdürlüğünce değerlendirilmeyerek, ruhsat birimi ve planlama birimince yazıya cevap verilmesi art niyetli bir yaklaşım mıdır.?

Bizim burda sorduğumuz fotoğraftaki yapı kaçak mı değil mi? 
 

Kacaksa işlem yapıldı mı. 150 M2 dediğiniz ruhsat nerenin ruhsatı?

2014 ruhsatıyla yeni yapı yapılır mı?

Bence SEHVEN HATALI YANIT VERİLDİ DİYİN!

Bu konuda en emin kurum olduğuna inandığım Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden tarafıma yollanan belgelerle birlikte inceleme isteyeceğim,

AVWA OTEL mühürlenmişti, hangi gerekçeyle hala faaliyetlerine devam edebilmektedir?

Bu otele her gün yüzlerce kişi girmekte, deprem yönetmeliğine uygun mu? 


Kaynak: