x
     

Utku Başkan Bu Muhalefet.,

16 Ekim 2022 Pazar , 20:30
Okunma: 1449
0 Yorum

Şerhine ne diyorsunuz

 


Çiğli belediyesinin,
 
Muhalefet şerhi yazı dizimizin sonuna geldik,
 
Derken 2021yılının da muhalefet şerhi geldi,
 
Hemen hemen aynı konular,
 
Her iki muhalefet şerhi hakkında,
 
Çalışmalara başladık,
 
Bizim merak etiğimiz meclis üyeleri bu  konuda ne yaptılar?
 
Biz üzerimize düşeni yapacağız,
 
Konuların her birinin incelenmesi için yetkili makamlara bildireceğiz.

Muhalefet Şerhi devamı;
 
11. MAL VE HİZMET TEMİNİNDE: YASALARA AYKIRI DAVRANILMIŞTIR. 
 
Akvaryum Cafe olarak bilinen taşınmazın intifa hakkının; belediye şirketine sermaye arttırılması sırasında verildiği bilinmektedir. Taşınmazın giderlerinin intifa hakkı sahibi tarafından ödenmesi gerekirken;  bu taşınmaza Belediye tarafından ödeme /harcama yapıldığı görülmektedir.  Usul ve yasaya aykırı olduğunu düşündüğümüz bu yersiz ödemelerin belirlenecek oran ve şekilde yansıtılması, talep edilmesi ve / ve ya rücu yönteminin kullanılması gerektiği kanaatindeyim.  
 
12. ANCAK BİR DOKTOR ONAYI ve GÖZETİMİNDE TIBBİ TEDAVİDE KULLANILABİLECEK İLAÇLARIN AMATÖR SPOR KULÜBÜNÜN TALEBİYLE 
ECZANEDEN TOPLU BİR ŞEKİLDE ALINDIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR.
   
Amatör Spor Kulübü sadece dilekçe ile talepte bulunmuş,  ekinde bir doktor raporu, reçetesi ve / veya ihtiyaç yazısı yer almamaktadır. Dilekçe üzerine aralarında ilaçların da bulunduğu tıbbi malzemeler bedeli Eczaneye ödenmiştir. Bu ilaçların kime, hangi dozda ve hangi hastalığına karşı kullanılacağı ve kullandırıldığı belirsiz olduğu gibi bu hususlarda bir doktor gözetiminin bulunmaması insan ve sporcu sağlığı açısından büyük bir risk oluşturmaktadır. 
 
13. BELEDİYE MOTORLU ARAÇLARI SİGORTA POLİÇESİ TANZİMİ konulu hizmet alımında sağlıklı bir rekabet ortamı sağlanmadığı gözlemlenmiştir.   
Belediye adına kayıtlı motorlu araçların; sigortalanması için yapılması gerekli ve zorunlu trafik poliçelerinin temininde; piyasaya hâkim sigorta şirketlerinden ve bunların farklı grup ve derecelerdeki acentelerden yeterli düzeyde teklif alınmamış, sağlıklı bir rekabet ortamı yaratılmamış olmasına rağmen İhale yetkilisinin ihaleyi onaylamış olduğu gözlemlenmiştir. 
 
14. BELEDİYE ADINA PEK ÇOK BİNEK ARAÇ OLMASINA RAĞMEN BELEDİYE ŞİRKETİNE HER AY MAKAM ARACI KİRA BEDELİ ÖDENMESİ akla ve mantığa çok uygun düşmemektedir.   
Belediye şirketine her ay düzenli olarak “belediye başkanı araç kullanım bedeli “ adı altında kira bedeli ödendiği görülmüştür. Belediye şirketinin araç kiralama ticari faaliyeti olup olmadığı inceleme yapılmadığından bilinememekte, bu aracın kiralama araçlarına özgü sigorta poliçeleri olup olmadığı incelenememiştir. Bununla birlikte Belediye envanterinde pek çok binek araç olduğu bilindiği gibi, kira bedeli ödenen şirketin yaklaşık %99 hissedarının da Belediye olduğu, Belediye başkanının ise söz konusu şirketin Yönetim Kurulu başkanı olduğu söylenmektedir. Şirket yönetim kurulu başkanının şirketin aracını kullanması son derece doğaldır. Bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde düzenli olarak her ay kira bedeli ödenmesi anlaşılamamıştır.   

SONUÇ OLARAK; Yukarıda özetle açıkladığım hususlarda kişi ve firma isimlerine yer verilmemiş olup, Başkanlık Makamı gerekli gördüğü takdirde Yevmiye fişi ve dayanağı belgelerden gösterebileceğimi, tüm harcama kalemlerinin tarih sayı ve açıklamalarını yapabileceğimi beyan etmek isterim. 


Kaynak: