x
     

Utku Başkan Denetim Raporunda.,

5 Ekim 2022 Çarşamba , 19:56
Okunma: 1149
0 Yorum

Yer alan maddelere bir açıklamanız var mı?

 

Çiğli belediyesi,
 
Muhalefet şerhi konulan,
 
Denetim raporunun,
 
1.2.3.4. maddelerini sizlerle paylaştık,
 
Neden muhalefet şerhini yayınladığımızı,
 
Merak eden okurlarımıza yanıt vermek istiyoruz,
 
Tüm maddeleri yayınladıktan sonra,
 
Konuya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından inceleme isteyeceğiz,

Muhalefet şerhinin 5.ve 6. maddesine;

5. MAL VE HİZMET ALIMLARININ BELEDİYENİN HÂKİM ORTAĞI OLDUĞU ŞİRKETLERE VERİLDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR.
 
Bilindiği kadarıyla Belediyenin ortağı olduğu şirketlerin motorlu taşıtlara yönelik yetkili servis, bayilik, yeterli ve nitelikli uzman personeli,  yedek parça stoku ve satımı konusunda bir alt yapısı yoktur. Yine fiyat bazında total oluşturan yedek parça bayiliğinin veya herhangi bir konuda uzmanlaşma, sektörleşme yapısının bulunmamasına rağmen, bu konulardaki her ihaleyi ve her doğrudan temini kazanmaları şüpheyle karşılanmaktadır. 
 
Belediyenin ortağı olduğu şirketlerden, çim ve tohum alımı, peyzaj malzemeleri alımı, inşaat malzemeleri alımı, sıhhi tesisat malzemeleri alımı, elektrik malzemeleri alımı, inşaat demiri, kereste alımı, çorba dağıtımı hizmeti alımı, eldiven, maske alımı, araç yedek parça alımı, araç bakım hizmeti alımı, çivi çimento alımı, boya ve boya malzemeleri alımı, profil malzeme alımı, çalı süpürge, spor aletleri yedek parça alımı, parklar için kauçuk zemin ve yapıştırıcı alımı, esnaflara saat alımı, saç levha alımı, pantolon, tulum alımı, motorlu tırpan, çim biçme makinesi, kürek, kazma tırmık, hortum alımı, bilgisayar ve malzemeleri alımı, dijital arşiv yapımı inşaatı hizmeti alımı, büfe alımı, seramik kalekim mdf alımı, parklar için bank alımı, akvaryum sosyal tesis tadilatı hizmeti alımı, park onarımı hizmeti alımı, gıda kolisi alımı gibi, birbirinden tamamıyla farklı, ihtisaslaşma gerektiren işlerde aynı şirketlerden mal ve hizmet alımı yapılması hayatın olağan akışına aykırıdır.   
 
Harcamalarda yekûn oluşturan araç gereç giderleri için, kurumda kullanılan ancak ekonomik olmayan araç ve gereçlerin kullanılmaması veya yenilenmesi yedek parça,  tamir ve bakım giderlerini azaltacaktır.    Belediyenin mal ve hizmet alımlarında, birbirinden farklı tüm konularda her zaman en iyi teklifi veren bu şirketlerin bu fiyat istikrarı ile İzmir'de, komşu belediye ve kurumlarda ihale alıp almadığı, mal ve hizmet satışı yapıp yapmadığı incelenmelidir. Denetim Komisyonun görev ve yetki kapsamı dışında kalan bu şirketlerin kayıtlarının incelenmesi mümkün olamamıştır. 
 
6. 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNU 'nun TANIMLAR başlıklı 4. maddesinde   “Pazarlık usulü: Bu Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü, “ şeklinde tanımlama yapılmıştır. 
 
4734 sayılı kanunun 21/b maddesi kapsamında pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde, idare tarafından öngörülemeyen deprem, afet sel baskını, yangın göçük tehlikesi vb. olayların ani ve beklenmeyen olaylar kapsamında değerlendirilerek, bu olaylar sonucunda ortaya çıkan hasar ve arızaların giderilmesi amacıyla yapılacak işlerin veya alınması gereken önlemlerin, pazarlık usulü ile ihale edilmesi mümkün bulunmaktadır.
 
İdarelerin bu gerekçeye dayanarak pazarlık usulünü kullanması durumunda, öngörülemeyen durum açıkça belirtilmelidir. Yanlış yorumlara ve uygulamalara sebebiyet verilmemelidir. İdarelerin çoğu zaman kendi planlama ve zamanlama hatalarını bu bent kapsamında değerlendirerek, Pazarlık usulünü kullanması, maddenin ruhuna aykırıdır. 21/b maddesine göre ihaleler yapılırken mutlak surette öngörülemeyen durumlar açıkça belirtilmeli, öne sürülen gerekçeler de kabul edilebilir nitelikte olmalıdır. Aksi takdirde olası bir teftişte, denetimde idare açısından izahatı mümkün olmayan sonuçlar doğabilmektedir.  
   
2021 yılı içerisinde 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNU 'nun 21. maddesinin “b” bendine göre yapılan mal alımlarında;  ihtiyaç duyulan mal ve hizmetin piyasa rayiç ve emsal fiyatlarının yeterli, saydam ve denetime elverişli bir şekilde ön araştırmasının yapılmadığı, yevmiye fişi ve eklerinde fiyat araştırmasının nasıl, hangi yöntemlerle hangi şartlar dahilinde yapıldığını gösterir denetime elverişli Fiyat Araştırma tutanağı tanzim edilmediği, firmaların hangi kriterle tespit edilip davet edildiği, fiyat teklifleri üzerinde görüşme/müzakere/pazarlık yapılıp yapılmadığı hususlarında TUTANAK VE BELGELERE rastlanılmamıştır. 
 
Devam edeceğiz.


Kaynak: