x
     

ÜZGÜNÜZ EKO BAŞKAN..,

19 Nisan 2022 Salı , 20:13
Okunma: 1788
0 Yorum

Bu Plan İptal olur!!!

 

Çeşme belediye başkanının,

Şifahi talimatıyla imar planı olmayan,

İnşaat Ruhsatı olmadan,

Başkan eliyle yapılan KAÇAK İNŞAATI,

Yasal hale getirmek amacıyla,

Yapılmış bir plan!

Plancılar Odasına soruyoruz,

Plancılar Odasının görevi sadece planlara Odanın mührünü basıp harç almak mıdır?

Önüne gelen planlar  hakkında kamu yararı ve etik  değerler gözeterek inceleme hakkı görevi yok mu?

Yani yapılmış bir ruhsatsız yapıyı yasallaştırmak için yapılan plan değişikliğini vize etme gibi bir görevimi var sadece?

Konak meydanındaki saat kulesinin olduğu yere örneğin buraya mezbaha yapılacak olsa, bununla ilgili imar planını vize edecekmiş mesela?

Diyelim ki Çeşme'deki bu plan tadilatının ruhsatsız bir yapıyı yasallaştırma için yapıldığını bilmiyor olabilirler, su an öğrendiler bakalım plana itiraz  edecekler mi.?

Merakla bekliyoruz!

Yarın Çeşme belediye başkanlığına plan itirazımızı teslim edeceğiz.

 

ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA


Konu: Dalyan Mah.  1/1000 Ölçekli 
           Uygulama İmar Planına İtirazlarımız.

                    Belediyeniz ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanarak  askıya çıkarılmış olan İzmir İli, Çeşme İlçesi, Dalyan  Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,  3194 sayılı İmar Kanunu, 362/3830 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile planlama ilkelerine aykırı olduğundan ve yapılan  bu değişiklikte bir  kamu yararı olmadığından dolayı planın iptal edilmesini talep ediyoruz.
 
Şöyle ki;

1-Plan değişikliği yapılan alan kıyı kenar çizgisinden itibaren ilk 100m içinde sahil şeridinde  kalmakta olup, 3621/3830 sayılı Kanun gereğince kısmi yapılaşması olmayan alanlarda,  kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde ilk 50m’lik kısmı yeşil alan olarak kamuya terk edilmesi ve ikinci 50 m’ si ise günübirlik tesis alanı olarak planlaması gerekmekte iken, askıdaki bu plan değişikliği bu husussulara uyulmamıştır.

2-1/1000 Ölçekli Mer’i imar planında açık  otopark olarak ayrılmış alanın girişine planlanmış olan bu yapı, otopark alanını azalttığı gibi, otoparktaki araçların 12m’lik yola çıkışında araçların görülebilirliğine  engel olacağı için can ve mal güvenliğini açıkça tehdit etmektedir.

3- Planlanan alandaki  azalan otopark alanına eşdeğer alan gösterilmemiş olması planlama ilkelerine aykırıdır.

4-İmar Planı Yapım Yönetmeliğinde ‘’Bakı’’ alanı şeklinde bir kullanım tariflenmemiştir. Ayrıca, imar planı ile yasal hale getirilmeye çalışılan mevcut yapı seyir terası olmayıp bu haliyle de planlama ilkelerine aykırıdır.

5- Ruhsatsız olarak yapılmış olan mevcut kule, yapı niteliğinde olduğundan Yapı Ruhsatı düzenlenmesi gereken yapılardan olup, ayrıca tescil edilmiş bir  parsel üzerine yapılması mümkündür. Bu şartların hiç birini sağlamayan ruhsatsız veya ruhsata aykırı bir yapıyı, yasal hale getirmek amacıyla imar planı yapılması ve onaylanması bilindiği gibi kaçak yapılaşmayı teşvik edeceği gibi kanunen de suç teşkil etmektedir. O nedenle planın iptal edilmesi gerekmektedir.

6-Askıdaki imar planı değişikliğinde, ‘’5.50mX5.50m ebatlarında ve 12.50m yüksekliğinde kule yapılabilir’’ şeklinde  plan notu eklenmiştir. Burada açıkça bu ölçülerdeki mevcut  bir yapının tarifi yapılmış diğer bir deyişle adrese teslim bir plan yapılmıştır. Oysa planlamada yapının ebatları değil, TAKS, KAKS ve yükseklik gibi hususların belirtilmesi gerekmektedir. Bu haliyle de planlama ilkelerine  aykırılık teşkil etmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, askıdaki İzmir İli, Çeşme İlçesi, Dalyan  Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,  3194 sayılı İmar Kanunu, 362/3830 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile planlama ilkelerine aykırı olduğundan ve yapılan  bu değişiklikte bir  kamu yararı olmadığından dolayı plan değişikliğinin iptal edilmesini talep ediyoruz.20.04.2022

Temiz İzmir Derneği adına
Başkan Nivent Kurtuluş


Kaynak: